Lời giới thiệu

“Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” là phần thứ hai của những lời do Đấng Christ bày tỏ trong thân phận của chính Đức Chúa Trời. Những lời này được bày tỏ trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 2 năm 1992 đến ngày 01 tháng 6 năm 1992, và bao gồm tổng cộng bốn mươi bảy chương. Cách thức, nội dung và quan điểm của lời Đức Chúa Trời trong phần này hoàn toàn không giống như “Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu”. “Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu” vạch trần và chỉ dẫn hành vi bên ngoài của con người cũng như đời sống tinh thần đơn giản của họ. Cuối cùng, phần này kết thúc với “thử luyện của kẻ phục vụ”. Tuy nhiên, “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” mở đầu với việc con người kết thúc thân phận là kẻ phục vụ và bắt đầu cuộc sống của họ với tư cách là dân sự của Đức Chúa Trời. Phần này dẫn con người đến đỉnh cao thứ hai trong công tác của Đức Chúa Trời, trong suốt chặng đường họ trải qua thử luyện của hồ lửa, thử luyện của cái chết, và thời gian yêu Đức Chúa Trời. Những bước này tỏ lộ toàn bộ sự xấu xa của con người trước Đức Chúa Trời cũng như bộ mặt thật của con người. Cuối cùng, Đức Chúa Trời kết thúc bằng một chương trong đó Ngài chia tay con người, từ đó khép lại tất cả các bước Đức Chúa Trời nhập thể lần này chinh phục nhóm người đầu tiên.

Trong “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”, Đức Chúa Trời bày tỏ lời của Ngài từ quan điểm của Thần. Cách thức Ngài nói là điều mà nhân loại thọ tạo không thể đạt được. Hơn nữa, từ ngữ và phong cách trong lời Ngài thật đẹp và cảm động, và không thể loại văn học nào của con người có thể thay thế được. Những lời Ngài vạch trần con người thật chính xác, không thể bác bỏ được bởi bất kỳ triết lý nào, và khiến cho tất cả con người đều phải vâng phục. Như một thanh kiếm sắc, lời Đức Chúa Trời phán xét con người đâm thẳng vào sâu thẳm tâm hồn của mọi người, đâm sâu đến mức họ không còn chỗ trốn. Lời Ngài an ủi con người chứa đựng lòng thương xót và nhân ái, chúng ấm áp như vòng tay của một người mẹ yêu thương, và chúng làm cho con người cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Một đặc điểm tuyệt vời nhất của những lời này là trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời không nói bằng thân phận Đức Giê-hô-va hay Jêsus Christ, cũng không phải Đấng Christ của những ngày sau rốt. Thay vào đó, sử dụng thân phận vốn có của Ngài – Đấng Tạo Hóa – Ngài nói chuyện và phán dạy tất cả những ai theo Ngài và tất cả những ai vẫn chưa theo Ngài. Công bằng mà nói đây là lần đầu tiên kể từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã nói chuyện với toàn thể nhân loại. Trước đó, Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói chuyện với loài người thọ tạo một cách chi tiết và hệ thống như vậy. Tất nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Ngài nói chuyện với toàn thể nhân loại nhiều và lâu đến thế. Điều này hoàn toàn chưa có tiền lệ. Hơn nữa, những lời này tạo thành văn bản đầu tiên được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời giữa loài người, trong đó Ngài phơi bày con người, chỉ dẫn họ, phán xét họ, và nói chuyện chân tình với họ; và đây cũng là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời để con người biết về những bước chân của Ngài, nơi Ngài nằm, tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có gì và là gì, những suy nghĩ của Đức Chúa Trời và sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với loài người. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời phán với loài người từ tầng trời thứ ba kể từ khi sáng thế, và lần đầu tiên Đức Chúa Trời sử dụng thân phận vốn có của Ngài để xuất hiện và bày tỏ tiếng lòng của Ngài với loài người trong những lời phán.

Những lời này sâu sắc và không thể hiểu thấu; chúng không dễ hiểu và cũng không thể nắm bắt được nguồn gốc và mục đích của lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đấng Christ đã thêm phần giải thích sau mỗi chương, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu với con người nhằm mang đến sự rõ ràng cho phần lớn hơn của những lời phán dạy. Điều này, kết hợp với chính những lời phán, giúp mọi người dễ hiểu và dễ biết hơn về lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã đưa những lời này vào phụ lục cho “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”. Trong đó, Đấng Christ đưa ra những giải thích bằng ngôn từ dễ hiểu nhất. Sự kết hợp của hai phần này là sự kết hợp hoàn hảo giữa thần tính và Đức Chúa Trời trong nhân tính. Mặc dù Đức Chúa Trời phán từ góc độ của người thứ ba trong mục lục, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng những lời này được đích thân Đức Chúa Trời bày tỏ, bởi vì không người nào có thể giải thích lời của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng; chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể giải thích nguồn gốc và mục đích của những lời Ngài. Do đó, mặc dù Đức Chúa Trời nói bằng nhiều cách nhưng mục đích công tác của Ngài không bao giờ thay đổi, cũng như mục tiêu kế hoạch của Ngài không bao giờ thay đổi.

Mặc dù “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” kết thúc bằng một chương trong đó Đức Chúa Trời chia tay con người, nhưng thực tế đây là thời điểm công tác chinh phục và cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời cũng như công tác làm cho con người hoàn thiện của Ngài chính thức được tiết lộ. Do đó, chúng ta nên coi “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” như lời tiên tri về công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời thì phù hợp hơn. Bởi vì chỉ sau thời điểm này, Con người nhập thể mới chính thức bắt đầu làm việc và phán dạy sử dụng thân phận là Đấng Christ, bước vào giữa các hội thánh, ban sự sống, chăm tưới và chăn dắt tất cả dân sự của Ngài, để rồi Ngài đã ban ra nhiều lời phán dạy trong “Những lời của Đấng Christ khi Ngài bước vào hội thánh”.

Trước: Chương 120

Tiếp theo: Chương 1

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger