902 Địa vị và thân phận của chính Đức Chúa Trời

Verse 1

Thân phận Đức Chúa Trời

là Đấng Tạo Hóa, Thống Trị.

Ngài là độc nhất giữa muôn vật trên vũ trụ này.

Không tạo vật nào của Ngài,

con người hay linh hồn,

có thể mạo nhận,

thay thế địa vị hay thân phận của Ngài.


Verse 2

Bởi chỉ có một Đấng duy nhất giữa muôn vật

sở hữu quyền năng, thân phận,

cũng như sở hữu thẩm quyền,

và khả năng thống trị tất cả muôn vật.

Đó là Đấng duy nhất:

Đức Chúa Trời độc nhất của chúng ta.


Chorus

Đức Chúa Trời cai trị, thống trị tất cả muôn vật.

Ngài đã tạo dựng, quản trị

cũng như chu cấp cho tất cả mọi vật.

Ngài thống trị, cai trị.

Đây là thân phận và, và địa vị của Ngài.


Verse 3

Đức Chúa Trời sống và di chuyển giữa muôn vật.

Ngài có thể lên đến nơi cao nhất, trên tất thảy.

Ngài có thể hạ mình để trở thành một con người,

trở thành một trong những con người

bằng huyết và thịt.


Verse 4

Ngài gặp con người, và chia sẻ vui, buồn với họ.

Ngài chỉ huy và quyết định số phận của muôn vật.

Ngài quyết định hướng đi của tất cả muôn loài.

Ngài dẫn dắt số phận

và phương hướng của nhân loại.


Chorus

Đức Chúa Trời cai trị, thống trị tất cả muôn vật.

Ngài đã tạo dựng, quản trị

cũng như chu cấp cho tất cả mọi vật.

Ngài thống trị, cai trị.

Đây là thân phận và, và địa vị của Ngài.


Bridge

Mọi hữu thể sống nên thờ phượng,

vâng phục, biết Đức Chúa Trời này.

Lựa chọn cần thiết duy nhất

đối với mọi con người là

tin tưởng, đi theo, tôn kính Đức Chúa Trời,

chấp nhận sự tể trị

và sự sắp đặt của Ngài cho số phận của họ.


Chorus

Đức Chúa Trời cai trị, thống trị tất cả muôn vật.

Ngài đã tạo dựng, quản trị

cũng như chu cấp cho tất cả mọi vật.

Ngài thống trị, cai trị.

Đây là thân phận và, và địa vị của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X

Trước: 901 Miễn sao ngươi không rời bỏ Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 903 Thẩm quyền của Đức Chúa Trời là độc nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger