Câu hỏi 4: Con người đều có tội, nhưng của lễ chuộc tội của Đức Chúa Jêsus là đời đời hữu hiệu. Miễn là chúng ta thú nhận tội lỗi của mình với Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta vô tội trong mắt Chúa, nên có thể vào vương quốc thiên đàng!

Câu trả lời: Đức Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của loài người, nhưng không có nghĩa là con người không có tội lỗi, được giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi, hoặc đã đạt được sự thánh khiết. Đức Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi của con người. Trong ngữ cảnh này, “tội lỗi” thực sự ám chỉ điều gì? Nó ám chỉ thông gian, trộm cắp, v.v. bất cứ điều gì vi phạm luật pháp, điều răn hoặc lời Chúa đều là tội lỗi. Bất kỳ hành động nào chống đối, lên án hoặc phán xét Đức Chúa Trời cũng là tội lỗi. Bất kỳ sự báng bổ nào chống lại Đức Chúa Trời là tội lỗi, tội lỗi không thể tha thứ! Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus phụng sự như của lễ chuộc tội cho nhân loại. Chỉ những người cầu nguyện với Chúa và ăn năn mới không bị kết án hay hành hình. Điều đó có nghĩa là, Đức Chúa Trời không còn xem họ là tội nhân. Người được tha thứ tội lỗi có thể cầu nguyện trực tiếp với Chúa và chia sẻ ân điển của Ngài. Đó là ý nghĩa thực sự của “Tội lỗi được tha thứ”. Tội lỗi của con người đã được tha thứ nhờ của lễ chuộc tội của Đức Chúa Jêsus, nhưng không có nghĩa là họ đã ngừng phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Bản tính tội lỗi của con người vẫn còn, nên họ vẫn có thể chống đối, phản bội Đức Chúa Trời và xem Ngài là kẻ thù. Làm sao những người như thế đủ tư cách vào vương quốc thiên đàng? Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng nói, “Một tội nhân như các ngươi, người vừa mới được cứu chuộc, và chưa được thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp lòng Đức Chúa Trời sao? Đối với ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng ngươi vô tội và không ô uế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên trong, ngươi bị bủa vây bởi sự bất khiết, ích kỷ và hèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được thay đổi. Để ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt để thay đổi và hoàn thiện. Và vì vậy, ngươi, một tội nhân vừa được cứu chuộc, không có khả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus chỉ tha thứ tội lỗi của con người; nó không giải quyết được tâm tính bại hoại của họ. Con người kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, gian dối và các khía cạnh khác của tâm tính sa-tan trong họ vẫn còn. Tâm tính bại hoại này sâu sắc hơn tội lỗi; nó ăn sâu bám chặt hơn nhiều so với tội lỗi. Đó là nguồn gốc của tội lỗi và sự chống đối Đức Chúa Trời. Nếu những âm tính sa-tan bại hoại này không được giải quyết, con người sẽ tiếp tục phạm tội, chống đối, phán xét và lên án Đức Chúa Trời theo trí tưởng tượng và quan niệm của họ. Khi bị đau khổ và hành hạ, họ có thể chối bỏ, thậm chí phản bội Đức Chúa Trời như Giu-đê từng làm. Khi có quyền lực, họ có thể lập các vương quốc độc lập chống lại Đức Chúa Trời. Một số người còn đánh cắp của lễ và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời; họ sẽ bị Ngài lên án và tiêu diệt. Ngày nay, hầu hết mục sư và nhà lãnh đạo trong giới mộ đạo không tuân theo lời Đức Chúa Jêsus. Họ giải thích Kinh Thánh dựa trên quan niệm của mình. Họ coi lời của con người trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Họ tôn cao lời của con người thay vì làm chứng cho lời Đức Chúa Jêsus. Điều này khiến các tín đồ tôn thờ và đi theo con người, mà không dành chỗ cho Đức Chúa Jêsus trong lòng. Những tín đồ này bị mắc kẹt và kiểm soát bởi các lãnh đạo tôn giáo. Nhất là khi Đức Chúa Jêsus trở lại để thực hiện công tác phán xét. Các mục sư và lãnh đạo không theo đuổi hay tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ lên án công tác của Ngài, phán xét và phạm thượng Ngài. Họ bịa lời giả dối để lừa các tín đồ và phong tỏa hội thánh. Họ công khai xem Đức Chúa Trời là kẻ thù và xúc phạm tâm tính Ngài. Đây là sự chống đối Đức Chúa Trời nghiêm trọng nhất. Một tội lỗi không thể tha thứ! Hành vi xấu xa của họ thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus! Do đó, nếu bản chất chống đối Đức Chúa Trời của con người không được giải quyết, nếu tâm tính Sa-tan bại hoại của họ không được tinh sạch, họ sẽ có thể làm điều xấu chống lại Đức Chúa Trời. Sao những loại người này có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời? Nên, theo Kế hoạch Quản lý để cứu nhân loại và yêu cầu thực tế đối với nhân loại bại hoại, Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều khía cạnh khác nhau của lẽ thật trong thời kỳ sau rốt, và thực hiện công tác của Ngài, hoàn thành lời tiên tri trong Kinh Thánh, “Sự phán xét phải bắt đầu tại nhà của Đức Chúa Trời”, và giải quyết vấn đề chính rằng nhân loại bại hoại bị kiểm soát bởi bản tính Sa-tan. Đó là cách mà con người sẽ dần giải thoát bản thân khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại, ngừng nổi loạn và chống đối Đức Chúa Trời, có thể thực sự vâng phục, tôn kính Đức Chúa Trời. Chỉ lúc đó, họ mới được tinh sạch và vào vương quốc thiên đàng.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 3: Có viết rằng: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ…” (Rô-ma 8:1). Vì ta tin vào Jêsus Christ, nên đảm bảo ta sẽ không bị kết án và có thể vào vương quốc thiên đàng!

Tiếp theo: Câu hỏi 6: Các anh nói nếu muốn được giải thoát khỏi tội lỗi và được tinh sạch, ta phải chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Vậy Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch con người như thế nào? Suốt những năm tin vào Chúa, tôi luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu đến lúc con người không còn phạm tội nữa. Lúc đó, cuộc sống sẽ không còn đau khổ!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger