Câu hỏi 3: Có viết rằng: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ…” (Rô-ma 8:1). Vì ta tin vào Jêsus Christ, nên đảm bảo ta sẽ không bị kết án và có thể vào vương quốc thiên đàng!

Câu trả lời: Các anh em nghĩ rằng miễn là con người tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, thì họ đã ở trong Ngài. Đó là quan niệm của con người. Không phải ai tin vào Đức Chúa Jêsus cũng là “những người ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” Phần lớn những người tin Đức Chúa Jêsus không nhận được lời khen ngợi của Đức Chúa Trời, đúng như Đức Chúa Jêsus đã nói: “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”. Trong số những người không được chọn, một số chỉ tin vào Đức Chúa Trời để có được lợi ích tạm thời; một số không bao giờ yêu lẽ thật, cũng không thực hành lẽ thật; một số thậm chí còn làm điều ác chống lại Đức Chúa Trời. Đặc biệt là các nhà lãnh đạo tôn giáo, phần lớn bọn họ đi trên con đường của người Pha-ri-si; họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ. Một số chỉ tin Đức Chúa Trời trên danh nghĩa; họ không phải tín đồ. Anh chị nói tất cả những người tin vào Đức Chúa Jêsus đã ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; những lời đó không hợp lý gì cả. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ…” Câu này thực sự đề cập đến những nhóm người nào? Những người có thể tuân giữ các điều răn, thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, có nghĩa là, những người theo đuổi lẽ thật và có được cuộc sống, những người có thể vâng phục Đấng Christ, kiềm chế hành vi xấu chống lại Đức Chúa Trời và hoàn toàn tương hợp với Đấng Christ. Đó là những người ở trong Đấng Christ. Chắc chắn không phải tất cả những ai tin Đức Chúa Jêsus đều ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Một số tín hữu có đức tin không được Đức Chúa Trời thừa nhận. Ví dụ, Đức Chúa Jêsus từng nói: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!(Ma-thi-ơ 7:22-23) Những người được đề cập ở đây, những người tiên tri, xua đuổi ma quỷ, và làm nhiều việc tuyệt vời nhân danh Đức Chúa Trời, có đều ở trong Đấng Christ không? Chẳng phải họ là những người đã bị Đức Chúa Trời lên án sao? Do đó, “tin vào Đức Chúa Jêsus Christ” và “ở trong Đấng Christ” là hai việc khác nhau. Ai tin vào Chúa nhưng không đạt được lời khen của Ngài thì không ở trong Đấng Christ, bởi vì công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời không diễn ra theo cách mọi người nghĩ. Không phải ai tin vào Đức Chúa Trời cũng được cứu. Nhiều người trong số họ sẽ bị loại bỏ, đặc biệt là những kẻ cố tình phạm tội sau khi đã biết về lẽ thật. Những tội lỗi này bao gồm ăn cắp của lễ, chối bỏ, phản bội Đức Chúa Trời, không thực hành sự thật, hèn nhát hoặc thông gian, v.v … Những người đó vẫn sẽ bị Chúa lên án và bỏ rơi. Những kẻ có hành vi xấu xa sẽ bị trừng phạt. Giống như trong Hê-bơ-rơ 10:26 có nói: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa”. Do đó, có thể thấy rằng không phải mọi tín đồ của Chúa đều ở trong Đấng Christ. Chỉ những tín đồ yêu lẽ thật, mới có thể theo đuổi lẽ thật, và nhờ đó vâng phục Đấng Christ, thực sự biết Đấng Christ, không có quan niệm về Đấng Christ, không nổi loạn hoặc chống đối Ngài, xem trái tim của Đấng Christ như trái tim của họ và có thể làm theo ý Đức Chúa Trời mới là những người ở trong Đấng Christ. Họ sẽ được Đức Chúa Trời ngợi khen và vào vương quốc của Ngài.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 2: Trong Kinh Thánh có viết, “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư?” (Rô-ma 8:33-34) Điều này chứng tỏ việc Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời không xem ta là tội nhân nữa. Giờ ai có thể buộc tội chúng ta?

Tiếp theo: Câu hỏi 4: Con người đều có tội, nhưng của lễ chuộc tội của Đức Chúa Jêsus là đời đời hữu hiệu. Miễn là chúng ta thú nhận tội lỗi của mình với Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta vô tội trong mắt Chúa, nên có thể vào vương quốc thiên đàng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger