515 Hãy tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn của mình

1 Nếu ngươi muốn đưa lẽ thật vào thực hành, và nếu ngươi muốn hiểu nó, thì trước hết ngươi phải hiểu bản chất của những khó khăn mà ngươi đối mặt và những điều diễn ra xung quanh ngươi, cũng như chúng liên quan đến phương diện nào của lẽ thật. Sau đó, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật dựa trên những khó khăn thật của mình. Theo cách đó, khi ngươi dần đạt được sự trải nghiệm, ngươi sẽ có thể thấy bàn tay Đức Chúa Trời trong mọi việc xảy ra với ngươi, cũng như những gì Ngài muốn làm và những kết quả Ngài muốn đạt được nơi ngươi.

2 Nếu ngươi chỉ tự đánh giá mình dựa trên lẽ thật lời Đức Chúa Trời trong khi ăn uống lời Ngài tại những buổi nhóm họp hay khi thực hiện bổn phận của mình, và nếu ngươi cảm thấy những điều thường xảy ra trong cuộc sống của mình không liên quan đến đức tin hay lẽ thật, cũng như nếu ngươi cảm thấy mình có thể giải quyết chúng và rồi ngươi giải quyết chúng dựa trên những triết lý sống của mình, thì ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, cũng như không bao giờ hiểu được Đức Chúa Trời thực sự muốn hoàn thành điều gì nơi ngươi hay Ngài mong muốn đạt được kết quả gì.

3 Theo đuổi lẽ thật là một quá trình lâu dài. Có một mặt đơn giản và cũng có một mặt phức tạp trong đó. Nói đơn giản, chúng ta nên tìm kiếm lẽ thật, thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong mọi thứ diễn ra quanh chúng ta. Một khi ngươi bắt đầu làm điều này, ngươi sẽ ngày càng thấy mình nên đạt được và theo đuổi bao nhiêu lẽ thật trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và rằng lẽ thật là quá thực và lẽ thật là sự sống.

Chuyển thể từ “Tầm quan trọng của việc theo đuổi lẽ thật và con đường theo đuổi lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 514 Con đường tìm kiếm lẽ thật

Tiếp theo: 516 Hãy chấp nhận lời Đức Chúa Trời để có trải nghiệm sâu sắc hơn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger