515 Tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn của mình

Verse 1

Nếu ngươi muốn hiểu lẽ thật

và đưa lẽ thật vào thực hành,

thì đầu tiên ngươi phải hiểu thực chất

của những khó khăn mình đối mặt

và những điều diễn ra xung quanh ngươi,

diễn ra xung quanh ngươi,

cùng khía cạnh lẽ thật liên quan.

Sau đó, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật

dựa trên khó khăn thực tế của mình.


Chours 1

Theo cách đó, khi dần có kinh nghiệm,

ngươi sẽ có thể thấy được bàn tay

của Đức Chúa Trời trong mọi sự

xảy ra với ngươi,

cũng như những gì

Đức Chúa Trời muốn thực hiện và

kết quả Ngài muốn đạt được nơi ngươi,

muốn đạt được nơi ngươi.


Verse 2

Nếu ngươi chỉ so sánh bản thân

với lẽ thật trong lời Ngài

trong khi họp mặt ăn uống lời Ngài,

hay trong khi làm bổn phận của mình,

và nếu ngươi cảm thấy những điều

thường xảy ra trong đời

không liên quan đến đức tin của ngươi

nơi Ngài hay lẽ thật,

và nếu ngươi cảm thấy có thể đối phó với chúng


Chours 2

và rồi ngươi làm thế dựa trên

những triết lý sống của ngươi,

thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật,

không bao giờ có lẽ thật,

và ngươi sẽ không bao giờ hiểu

điều Ngài thực sự muốn

đạt được ở ngươi hay kết quả

Ngài muốn đạt được là gì.


Verse 3

Theo đuổi lẽ thật là

cả một quá trình thực sự lâu dài.

Việc này có một mặt đơn giản

và cũng có một mặt khá phức tạp.

Nói đơn giản là chúng ta nên,

nên tìm kiếm lẽ thật và thực hành

cũng như trải nghiệm

lời Đức Chúa Trời trong mọi sự

xảy ra xung quanh chúng ta.


Chours 3

Khi bắt đầu làm việc này,

ngươi sẽ ngày càng thấy

mình nên đạt được và theo đuổi bao nhiêu

lẽ thật trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời,

rằng lẽ thật rất thực tế, lẽ thật là sự sống,

rằng lẽ thật rất thực tế, lẽ thật là sự sống.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Tầm quan trọng của việc theo đuổi lẽ thật và con đường theo đuổi của nó

Trước: 514 Con đường tìm kiếm lẽ thật

Tiếp theo: 516 Hãy chấp nhận lời Đức Chúa Trời để có trải nghiệm sâu sắc hơn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger