778 Con người nên cố gắng sống trọn vẹn một cuộc sống đầy ý nghĩa

Intro

Con người phải theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa,

đừng hài lòng với những gì đang diễn ra.

Để sống trọn hình ảnh Phi-e-rơ, ngươi phải có

hiểu biết và kinh nghiệm của ông.

Verse 1

Hướng đến việc bước vào từ mặt tích cực.

Đừng dễ dãi với chính mình, cho phép bản thân

sa ngã chỉ vì sự dễ dàng nhất thời,

bỏ qua những lẽ thật thiết thực và sâu rộng hơn.

Có một tình yêu thực tế, tìm con đường giải thoát

khỏi cuộc sống súc vật sa đọa, vô tư lự này.

Sống trọn một cuộc đời có giá trị.

Đừng lừa phỉnh bản thân hay xem cuộc đời như trò chơi.

Chorus

Con người phải theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa,

đừng hài lòng với những gì đang diễn ra.

Để sống trọn hình ảnh Phi-e-rơ, ngươi phải có

hiểu biết và kinh nghiệm của ông.

Theo đuổi những điều cao cả, sâu sắc hơn,

một tình yêu Đức Chúa Trời thuần khiết, sâu đậm hơn,

theo đuổi một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa.

Đây là cuộc sống, là khi con người như Phi-e-rơ.

Verse 2

Với tất cả những ai khao khát yêu Đức Chúa Trời,

không lẽ thật nào mà không thể có được,

và không công lý nào họ không thể trụ vững.

Vậy ngươi có biết nên sống đời mình như thế nào không?

Nên yêu Đức Chúa Trời để thỏa lòng Ngài thế nào không?

Chẳng có gì lớn lao hơn vậy trong đời ngươi.

Hãy có những khát vọng và sự bền chí như thế

và đừng giống như những kẻ yếu đuối nhu nhược.

Chorus

Con người phải theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa,

đừng hài lòng với những gì đang diễn ra.

Để sống trọn hình ảnh Phi-e-rơ, ngươi phải có

hiểu biết và kinh nghiệm của ông.

Theo đuổi những điều cao cả, sâu sắc hơn,

một tình yêu Đức Chúa Trời thuần khiết, sâu đậm hơn,

theo đuổi một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa.

Đây là cuộc sống, là khi con người như Phi-e-rơ.

Verse 3

Học cách trải nghiệm cuộc sống và lẽ thật có ý nghĩa,

và đừng qua quít với chính mình.

Cuộc sống sẽ trôi qua mà ngươi không hề nhận ra.

Liệu còn cơ hội nào để ngươi yêu Đức Chúa Trời?

Con người có thể yêu Ngài sau khi chết không?

Ngươi phải có khát vọng và lương tâm như Phi-e-rơ.

Ngươi phải sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn

và không được đùa giỡn với chính mình.

Outro

Theo đuổi Đức Chúa Trời thì ngươi phải nhìn nhận cách ngươi

dâng mình cho Ngài, cách ngươi đối xử cuộc đời mình,

cách để có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời,

để yêu Ngài một cách thuần khiết, tốt đẹp hơn.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 777 Noi theo trải nghiệm của Phi-e-rơ

Tiếp theo: 779 Đức Chúa Trời hy vọng con người có thể biết và hiểu Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger