778 Con người nên cố gắng sống trọn vẹn một cuộc sống đầy ý nghĩa

Intro

Con người phải theo đuổi

một cuộc sống có ý nghĩa,

đừng hài lòng với những gì đang diễn ra.

Để sống trọn hình ảnh Phi-e-rơ, ngươi phải có

hiểu biết và kinh nghiệm của ông.


Verse 1

Hướng đến việc bước vào từ mặt tích cực.

Đừng dễ dãi với chính mình, cho phép bản thân

sa ngã chỉ vì sự dễ dàng nhất thời,

bỏ qua những lẽ thật thiết thực và sâu rộng hơn.

Có một tình yêu thực tế, tìm con đường giải thoát

khỏi cuộc sống súc vật sa đọa, vô tư lự này.

Sống trọn một cuộc đời có giá trị.

Đừng lừa phỉnh bản thân

hay xem cuộc đời như trò chơi.


Chorus

Con người phải theo đuổi

một cuộc sống có ý nghĩa,

đừng hài lòng với những gì đang diễn ra.

Để sống trọn hình ảnh Phi-e-rơ, ngươi phải có

hiểu biết và kinh nghiệm của ông.

Theo đuổi những điều cao cả, sâu sắc hơn,

một tình yêu Đức Chúa Trời

thuần khiết, sâu đậm hơn,

theo đuổi một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa.

Đây là cuộc sống,

là khi con người như Phi-e-rơ.


Verse 2

Với tất cả những ai khao khát yêu Đức Chúa Trời,

không lẽ thật nào mà không thể có được,

và không công lý nào họ không thể trụ vững.

Vậy ngươi có biết nên

sống đời mình như thế nào không?

Nên yêu Đức Chúa Trời

để thỏa lòng Ngài thế nào không?

Chẳng có gì lớn lao hơn vậy trong đời ngươi.

Hãy có những khát vọng và sự bền chí như thế

và đừng giống như những kẻ yếu đuối nhu nhược.


Chorus

Con người phải theo đuổi

một cuộc sống có ý nghĩa,

đừng hài lòng với những gì đang diễn ra.

Để sống trọn hình ảnh Phi-e-rơ, ngươi phải có

hiểu biết và kinh nghiệm của ông.

Theo đuổi những điều cao cả, sâu sắc hơn,

một tình yêu Đức Chúa Trời

thuần khiết, sâu đậm hơn,

theo đuổi một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa.

Đây là cuộc sống,

là khi con người như Phi-e-rơ.


Verse 3

Học cách trải nghiệm cuộc sống

và lẽ thật có ý nghĩa,

và đừng qua quít với chính mình.

Cuộc sống sẽ trôi qua mà ngươi không hề nhận ra.

Liệu còn cơ hội nào để ngươi yêu Đức Chúa Trời?

Con người có thể yêu Ngài sau khi chết không?

Ngươi phải có khát vọng

và lương tâm như Phi-e-rơ.

Ngươi phải sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn

và không được đùa giỡn với chính mình.


Outro

Theo đuổi Đức Chúa Trời

thì ngươi phải nhìn nhận cách ngươi

dâng mình cho Ngài,

cách ngươi đối xử cuộc đời mình,

cách để có đức tin ý nghĩa hơn

vào Đức Chúa Trời,

để yêu Ngài một cách thuần khiết, tốt đẹp hơn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét

Trước: 777 Noi theo trải nghiệm của Phi-e-rơ

Tiếp theo: 779 Đức Chúa Trời hy vọng con người có thể biết và hiểu Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger