977 Ngươi phải tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời

Chorus

Vì số phận, các ngươi nên

tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Bởi vì các ngươi thừa nhận

mình là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời,

các ngươi nên mang đến Ngài

sự an tâm cũng như hài lòng trong tất cả mọi sự.

Hãy hành động sao cho có nguyên tắc

và phù hợp với lẽ thật.


Verse 1

Nếu ngươi không làm được vậy,

Ngài sẽ khinh ghét, loại bỏ ngươi;

ngươi sẽ bị mọi người cự tuyệt.

Khi rơi vào tình trạng khó khăn này,

ngươi sẽ không thể được tính là

một thành viên trong nhà Ngài,

đó chính xác là ý nghĩa

của việc không được Ngài chấp thuận.


Chorus

Vì số phận, các ngươi nên

tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Bởi vì các ngươi thừa nhận

mình là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời,

các ngươi nên mang đến Ngài

sự an tâm cũng như hài lòng trong tất cả mọi sự.

Hãy hành động sao cho có nguyên tắc

và phù hợp với lẽ thật.


Verse 2

Tất cả đều dối gạt, chống đối Ngài.

Một số điều sai có thể tha thứ,

hoặc là không, bởi có nhiều điều

vi phạm sắc lệnh của Ngài

và xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời.

Ngài khuyên các ngươi phải hiểu

sắc lệnh của Ngài bao gồm những gì,

cố gắng biết tâm tính của Đức Chúa Trời.


Bridge

Nếu không, ngươi sẽ khó mà giữ được mồm miệng.

Ngươi sẽ nói nhiều lời vênh váo, khoa trương.

Ngươi sẽ vô tình xúc phạm

đến tâm tính của Đức Chúa Trời,

rơi vào bóng tối, đánh mất sự hiện diện

của Thần và sự sáng.


Verse 3

Vì các ngươi hành động thiếu nguyên tắc,

ngươi nói và làm những điều không nên,

nên quả báo mà ngươi nhận được

sẽ là những gì xứng đáng.

Ngươi có thể thiếu nguyên tắc

khi nói và hành động,

nhưng Đức Chúa Trời cực kỳ

nguyên tắc trong cả hai việc này.


Verse 4

Ngươi nhận được sự trừng phạt

vì đã xúc phạm Đức Chúa Trời,

chứ không phải một con người.

Trong cuộc sống, nếu nhiều lần xúc phạm

tâm tính của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ

trở thành đứa con của địa ngục.

Vì vậy, hãy trung thực và

có nguyên tắc trong hành động của ngươi.


Pre-chorus

Ngươi có thể trở thành

một người thân tín với Ngài.


Chorus

Vì số phận, các ngươi nên

tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Bởi vì các ngươi thừa nhận

mình là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời,

các ngươi nên mang đến Ngài

sự an tâm cũng như hài lòng trong tất cả mọi sự.

Hãy hành động sao cho có nguyên tắc

và phù hợp với lẽ thật.


Tag

Nếu ngươi không xúc phạm

tâm tính Đức Chúa Trời,

tìm kiếm ý muốn của Ngài,

và nếu lòng ngươi có sự tôn kính đối với Ngài,

thì đức tin của ngươi đạt tiêu chuẩn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ba điều răn

Trước: 976 Tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo mười sắc lệnh

Tiếp theo: 978 Sự cảnh báo của Đức Chúa Trời với con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger