588 Hãy trỗi dậy, hợp tác với Đức Chúa Trời

Intro

Nhóm người được Đức Chúa Trời thu phục trong thời kỳ sau rốt,

ngươi không cảm thấy được phước sao, ngươi không cảm thấy được phước sao?

Verse 1

Ngài yêu thương tất cả những ai chân thành dâng mình,

cống hiến hết mình cho Ngài.

Ngài ghét kẻ được Ngài sinh ra nhưng lại không biết Ngài,

và thậm chí còn chống đối Ngài.

Ngài sẽ không bỏ rơi bất cứ ai chân thành với Ngài;

mà còn ban phước gấp đôi.

Ngài sẽ phạt gấp đôi kẻ vô ơn, xúc phạm lòng tốt của Ngài,

không dễ dàng tha cho họ.

Verse 2

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Ngài sẽ không đối xử bất công với người chân thành dâng mình cho Ngài.

Với người tha thiết hết lòng vì Ngài,

Ngài sẽ ban mọi phước lành của Ngài cho ngươi.

Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân cho Ngài!

Dâng toàn bộ bản thân cho Ngài!

Ngươi ăn, mặc gì, và tương lai ngươi,

đều nằm trong tay Đức Chúa Trời;

Ngài sẽ sắp đặt mọi thứ thích hợp, mọi thứ thích hợp,

để ngươi có thể mãi mãi được vui hưởng.

Vì Đức Chúa Trời đã phán:

“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào.”

Tất cả ân phước sẽ đến

với mọi người, những ai chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời.

Verse 3

Ngài yêu thương tất cả những ai chân thành dâng mình,

cống hiến hết mình cho Ngài.

Ngài ghét kẻ được Ngài sinh ra nhưng lại không biết Ngài,

và thậm chí còn chống đối Ngài.

Ngài sẽ không bỏ rơi bất cứ ai chân thành với Ngài;

mà còn ban phước gấp đôi.

Ngài sẽ phạt gấp đôi kẻ vô ơn xúc phạm lòng tốt của Ngài,

không dễ dàng tha cho họ.

Verse 4

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Ngài sẽ không đối xử bất công với người chân thành dâng mình cho Ngài.

Với người tha thiết hết lòng vì Ngài,

Ngài sẽ ban mọi phước lành của Ngài cho ngươi.

Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân cho Ngài!

Dâng toàn bộ bản thân cho Ngài!

Ngươi ăn, mặc gì, và tương lai ngươi,

đều nằm trong tay Đức Chúa Trời;

Ngài sẽ sắp đặt mọi thứ thích hợp, mọi thứ thích hợp,

để ngươi có thể mãi mãi được vui hưởng.

Vì Đức Chúa Trời đã phán:

“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào.”

Tất cả ân phước sẽ đến

với mọi người, những ai chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời.

Outro

Nhóm người được Đức Chúa Trời thu phục trong thời kỳ sau rốt,

ngươi không cảm thấy được phước sao, ngươi không cảm thấy được phước sao?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 587 Ban phước cho những ai thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 589 Đức Chúa Trời từ lâu đã chuẩn bị mọi thứ cho nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger