588 Hãy trỗi dậy, hợp tác với Đức Chúa Trời

Intro

Nhóm người được Đức Chúa Trời

thu phục trong thời kỳ sau rốt,

ngươi không cảm thấy được phước sao,

ngươi không cảm thấy được phước sao?


Verse 1

Ngài yêu thương tất cả những ai

chân thành dâng mình,

cống hiến hết mình cho Ngài.

Ngài ghét kẻ được Ngài sinh ra

nhưng lại không biết Ngài,

và thậm chí còn chống đối Ngài.

Ngài sẽ không bỏ rơi

bất cứ ai chân thành với Ngài;

mà còn ban phước gấp đôi.

Ngài sẽ phạt gấp đôi kẻ vô ơn,

xúc phạm lòng tốt của Ngài,

không dễ dàng tha cho họ.


Verse 2

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Ngài sẽ không đối xử bất công

với người chân thành dâng mình cho Ngài.

Với người tha thiết hết lòng vì Ngài,

Ngài sẽ ban mọi phước lành của Ngài cho ngươi.

Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân cho Ngài!

Dâng toàn bộ bản thân cho Ngài!

Ngươi ăn, mặc gì, và tương lai ngươi,

đều nằm trong tay Đức Chúa Trời;

Ngài sẽ sắp đặt mọi thứ thích hợp,

mọi thứ thích hợp,

để ngươi có thể mãi mãi được vui hưởng.

Vì Đức Chúa Trời đã phán:

“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào.”

Tất cả ân phước sẽ đến

với mọi người, những ai chân thành

dâng mình cho Đức Chúa Trời.


Verse 3

Ngài yêu thương tất cả những ai

chân thành dâng mình,

cống hiến hết mình cho Ngài.

Ngài ghét kẻ được Ngài sinh ra

nhưng lại không biết Ngài,

và thậm chí còn chống đối Ngài.

Ngài sẽ không bỏ rơi

bất cứ ai chân thành với Ngài;

mà còn ban phước gấp đôi.

Ngài sẽ phạt gấp đôi kẻ vô ơn,

xúc phạm lòng tốt của Ngài,

không dễ dàng tha cho họ.


Verse 4

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Hãy trỗi dậy hợp tác với Ngài!

Ngài sẽ không đối xử bất công

với người chân thành dâng mình cho Ngài.

Với người tha thiết hết lòng vì Ngài,

Ngài sẽ ban mọi phước lành của Ngài cho ngươi.

Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân cho Ngài!

Dâng toàn bộ bản thân cho Ngài!

Ngươi ăn, mặc gì, và tương lai ngươi,

đều nằm trong tay Đức Chúa Trời;

Ngài sẽ sắp đặt mọi thứ thích hợp,

mọi thứ thích hợp,

để ngươi có thể mãi mãi được vui hưởng.

Vì Đức Chúa Trời đã phán:

“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào.”

Tất cả ân phước sẽ đến

với mọi người, những ai chân thành

dâng mình cho Đức Chúa Trời.


Outro

Nhóm người được Đức Chúa Trời

thu phục trong thời kỳ sau rốt,

ngươi không cảm thấy được phước sao,

ngươi không cảm thấy được phước sao?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 70

Trước: 587 Ban phước cho những ai thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 589 Đức Chúa Trời từ lâu đã chuẩn bị mọi thứ cho nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger