450 Ngươi đã đi đúng hướng đức tin nơi Đức Chúa Trời chưa?

Verse 1

Nhiều người tin Đức Chúa Trời,

nhưng không biết những gì Ngài mong mỏi.

Nhiều người tin Đức Chúa Trời,

nhưng không biết những điều Sa-tan muốn.

Họ mù quáng đi theo đám đông,

không với một đời sống Cơ Đốc nhân

hay một mối quan hệ bình thường với con người

và với Đức Chúa Trời.


Verse 2

Từ đây mà thấy rõ

những thiếu sót và khó khăn của con người,

thấy rõ nhiều yếu tố

có thể cản trở ý muốn của Đức Chúa Trời.

Từ đây mà thấy rõ

con người chưa đi

đúng hướng đức tin nơi Ngài,

thấy rõ họ chưa bước

vào trải nghiệm thực tế cuộc sống con người.


Chorus

Đi đúng hướng đức tin nơi Ngài

nghĩa là ngươi luôn lắng lòng mình

trước Đức Chúa Trời,

tâm giao với Ngài và từng bước ngươi

hiểu hơn về Ngài và những thiếu sót của mình.

Mỗi ngày, ngươi có được sự khai sáng mới,

lòng khao khát lớn dần,

tìm đường bước vào lẽ thật,

ngươi có hiểu biết mới và nhờ đó

sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan

và trưởng thành hơn.


Verse 3

Ngươi có đang đúng đường không?

Ngươi đã thoát khỏi xiềng xích của Sa-tan

trong những việc nào?

Ngươi có đang đúng đường không?

Ngươi đã thoát khỏi quyền lực của Sa-tan

trong những việc nào?

Nếu ngươi chưa đi đúng đường thì

sự ràng buộc của ngươi với Sa-tan vẫn còn.

Nếu ngươi chưa đi đúng đường thì

ngươi có yêu Ngài chân thật,

thanh khiết không?


Bridge

Nói yêu Đức Chúa Trời,

nhưng ngươi vẫn chịu xiềng xích của Sa-tan.

Nói yêu Đức Chúa Trời,

nhưng chẳng phải ngươi đang lừa dối Ngài sao?

Để được Ngài thu nhận,

để được tính là dân sự của Ngài,

để yêu Ngài thanh khiết,

thì đầu tiên ngươi phải đi đúng hướng.


Chorus

Đi đúng hướng đức tin nơi Ngài

nghĩa là ngươi luôn lắng lòng mình

trước Đức Chúa Trời,

tâm giao với Ngài và từng bước ngươi

hiểu hơn về Ngài và những thiếu sót của mình.

Mỗi ngày, ngươi có được sự khai sáng mới,

lòng khao khát lớn dần,

tìm đường bước vào lẽ thật,

ngươi có hiểu biết mới và nhờ đó

sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan

và trưởng thành hơn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Quan điểm các tín đồ cần có

Trước: 449 Biểu hiện của công tác của Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 451 Công tác của Đức Thánh Linh bình thường và thực tế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger