424 Khôn ngoan nhất là tôn kính Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài

1 Bất kể một người hiểu bao nhiêu lẽ thật, thực hiện bao nhiêu bổn phận, đã trải nghiệm bao nhiêu trong khi thực hiện những bổn phận ấy, vóc giạc to lớn hay nhỏ bé thế nào, hay dạng môi trường mà họ sống là gì thì điều họ không thể thiếu chính là phải tôn kính Đức Chúa Trời và dựa vào Ngài trong mọi việc họ làm. Đây là dạng khôn ngoan bậc nhất. Ngay cả khi một người đã hiểu ra nhiều lẽ thật, thì liệu có ổn không nếu người đó không dựa vào Đức Chúa Trời? Một số người, sau khi tin Đức Chúa Trời lâu hơn một chút, đã bắt đầu hiểu một số lẽ thật và trải qua vài sự thử luyện. Họ có thể đã đạt được một chút kinh nghiệm thực tế, nhưng họ không hiểu cách tôn kính và dựa vào Ngài. Những người như thế có sở hữu sự khôn ngoan không? Họ là những người ngu ngốc nhất, và là loại người tự cho rằng mình thông minh; họ không kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.

2 Nói về nhiều học thuyết tâm linh không đồng nghĩa với hiểu lẽ thật, càng không đồng nghĩa với hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống. Do đó, có một bài học rất quan trọng cần rút ra ở đây: Đó là con người cần tôn kính Đức Chúa Trời trong mọi sự, và bằng cách làm như thế, họ có thể đạt được sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách dựa vào Đức Chúa Trời, họ mới có một con đường để theo. Có một vấn đề nghiêm trọng ở đây, đó là con người làm nhiều việc dựa trên kinh nghiệm của họ và những quy tắc họ đã hiểu, cũng như theo những sự tưởng tượng nhất định của con người. Vì vậy, thật vô cùng khó để tôn kính và nương cậy vào Đức Chúa Trời, mà lại dễ dàng hành động tùy ý mình. Dù những người như thế có thể không hành ác, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không hài lòng. Do đó, sự khôn ngoan bậc nhất là tôn kính Đức Chúa Trời và dựa vào Ngài trong mọi việc.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức tin nơi Đức Chúa Trời phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian

Trước: 423 Không có sự phục vụ đích thực nào mà thiếu lời cầu nguyện chân thành

Tiếp theo: 425 Chỉ những ai lắng lòng trước Đức Chúa Trời mới tập trung vào sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger