668 Sự tinh luyện con người của Đức Chúa Trời là điều ý nghĩa nhất

Verse 1

Đối mặt với tình trạng của con người,

thái độ của họ với Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời đã làm công tác mới,

đã thực hiện công tác mới,

cho phép con người có hiểu biết về Ngài

và vâng phục Ngài,

cũng như tình yêu và chứng ngôn.


Chorus 1

Vì vậy, con người phải trải qua

sự tinh luyện Ngài dành cho họ,

cũng như sự phán xét và sự tỉa sửa,

xử lý của Ngài đối với con người,

không có những việc đó,

con người sẽ không bao giờ biết Đức Chúa Trời

và sẽ không bao giờ có thể thực sự yêu mến,

làm chứng cho Ngài.


Verse 2

Sự tinh luyện con người của Ngài

không chỉ đơn thuần là vì tác động một mặt,

mà là vì tác động, là vì tác động nhiều mặt.

Chính vì lý do này mà Ngài mới thực hiện

công tác tinh luyện nơi những người

sẵn lòng tìm kiếm lẽ thật,


Chorus 2

hầu cho lòng quyết tâm và tình yêu của họ

được Đức Chúa Trời hoàn thiện,

được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Đối với những ai sẵn lòng

tìm kiếm lẽ thật và những ai

đang khao khát Đức Chúa Trời,

không gì có ý nghĩa hay hữu ích hơn,

hơn những sự tinh luyện như thế này.


Verse 3

Trong quá trình tinh luyện, Ngài cho con người

thấy rõ tâm tính công chính của Ngài,

đồng thời Ngài công khai những yêu cầu

của Ngài đối với con người.

Đức Chúa Trời cũng ban cho họ

thêm nhiều sự khai sáng hơn cũng như

thêm nhiều sự tỉa sửa và xử lý thực tế hơn;


Chorus 3

qua việc so sánh thực tế và lẽ thật,

Ngài cho con người hiểu rõ hơn

về bản thân cũng như về lẽ thật,

và hiểu rõ hơn những ý muốn của Ngài,

từ đó cho phép con người

có tình yêu Ngài thuần khiết và chân thật hơn,

từ đó cho phép con người

có tình yêu Ngài thuần khiết và chân thật hơn.

Đó là những mục đích của Ngài

khi thực hiện sự tinh luyện.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự

Trước: 667 Con người không hiểu những ý định tốt của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 669 Chỉ thông qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger