425 Chỉ những ai lắng lòng trước Đức Chúa Trời mới tập trung vào sự sống

Verse 1

Những ai có thể thực sự

lắng lòng trước Đức Chúa Trời

chính là những người có thể thoát khỏi

mọi ràng buộc của thế gian,

và họ có thể để Đức Chúa Trời sở hữu.

Ai không thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời

thì chắc chắn là người phóng túng và vô độ.

Ồ, và họ là người,

là người hoàn toàn nuông chiều bản thân.

Tất cả những ai có khả năng

lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời

đều là người mộ đạo,

đều là những người luôn khao khát Đức Chúa Trời.


Chorus 1

Những ai có thể lắng lòng trước Ngài

đều quan tâm đến sự sống,

những người đó cũng coi trọng

sự thông công trong tâm linh.

Những ai có thể lắng lòng mình

trước Đức Chúa Trời

là những người khao khát lời,

lời phán của Đức Chúa Trời.

Họ là những người luôn luôn theo đuổi lẽ thật,

người luôn theo đuổi lẽ thật.


Verse 2

Những ai không coi trọng

việc lắng lòng mình trước Ngài

và không thực hành việc này

là những người rỗng tuếch,

và họ cũng bị đắm chìm,

cũng bị đắm chìm hoàn toàn trong thế gian.

Họ thiếu vắng sự sống, họ không có sự sống.

Ngay cả khi họ nói

mình tin vào Đức Chúa Trời đi nữa,

đó cũng chỉ là những lời rỗng tuếch,

chót lưỡi đầu môi mà thôi.

Những người được Đức Chúa Trời

hoàn thiện và làm cho trọn vẹn

là những người có thể

lắng lòng mình trước Ngài.

Đức Chúa Trời ban phước lành lớn cho họ.


Chorus 2

Những ai có thể lắng lòng trước Ngài

đều quan tâm đến sự sống,

những người đó cũng coi trọng

sự thông công trong tâm linh.

Những ai có thể lắng lòng mình

trước Đức Chúa Trời

là những người khao khát lời,

lời phán của Đức Chúa Trời.

Họ là những người luôn luôn theo đuổi lẽ thật,

người luôn theo đuổi lẽ thật.


Verse 3

Những ai cả ngày chẳng mấy khi ăn,

uống những lời của Đức Chúa Trời,

mà chỉ tập trung vào

những chuyện bên ngoài,

không quan tâm đến lối vào sự sống,

đều là những kẻ giả hình không có,

không có triển vọng phát triển trong tương lai.


Bridge

Dân sự của Đức Chúa Trời đều là những người,

người có thể thực sự tương giao với Ngài

và là những người có thể lắng lòng trước Ngài.


Chorus 3

Những ai có thể lắng lòng trước Ngài

đều quan tâm đến sự sống,

những người đó cũng coi trọng

sự thông công trong tâm linh.

Những ai có thể lắng lòng mình

trước Đức Chúa Trời

là những người khao khát lời,

lời phán của Đức Chúa Trời.

Họ là những người luôn luôn theo đuổi lẽ thật,

người luôn theo đuổi lẽ thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Trước: 424 Khôn ngoan nhất là tôn kính Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài

Tiếp theo: 426 Ngươi nên chú ý lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger