615 Làm thế nào để đủ tư cách được Đức Chúa Trời sử dụng

1 Để thực sự phù hợp cho Đức Chúa Trời sử dụng, thì ngươi không những phải có một khát vọng, mà ngươi còn cần rất nhiều sự khai sáng từ Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn từ lời Ngài, trải nghiệm việc được Ngài xử lý, và sự tinh luyện của lời Ngài. Có điều này là nền tảng, trong những lúc bình thường, các ngươi nên chú ý đến những quan sát, suy nghĩ, suy ngẫm và kết luận của mình, cũng như tiếp thu hoặc loại bỏ một cách phù hợp. Đây là tất cả các con đường để các ngươi bước vào hiện thực, và mỗi một con đường trong số đó đều không thể thiếu. Đây là cách Đức Chúa Trời làm việc.

2 Nếu ngươi bước vào phương pháp mà Đức Chúa Trời làm việc này, thì ngươi có thể có cơ hội được Ngài hoàn thiện mỗi ngày. Và bất cứ lúc nào, bất kể môi trường của ngươi khắc nghiệt hay thuận lợi, dù ngươi đang bị thử luyện hay bị thử thách, dù ngươi có đang làm việc hay không, và dù ngươi đang sống cuộc sống như một cá nhân hay là một phần của tập thể, thì ngươi sẽ luôn luôn tìm thấy những cơ hội để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, mà không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào trong số đó. Ngươi sẽ có thể khám phá tất cả những cơ hội đó – và theo cách này, ngươi sẽ tìm thấy bí quyết trải nghiệm lời Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Một người chăn chiên phù hợp nên được trang bị những gì

Trước: 614 Lối vào là công tác của ngươi

Tiếp theo: 616 Hai nguyên tắc mà các lãnh đạo và người làm công phải nắm bắt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger