549 Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng cách truy cầu lẽ thật

Verse 1

Giờ đây, hiện thực chính là

chính là truy cầu lẽ thật,

ý thức được bản chất bại hoại của chính ngươi,

hiểu biết lẽ thật để thoát khỏi

tâm tính bại hoại của mình,

có thể thực hiện bổn phận

để Đức Chúa Trời hài lòng.


Verse 2

Bước vào hiện thực của lẽ thật

và sống trọn vẹn dáng hình của một

của một con người chân chính, đây là hiện thực.

Hiện thực là yêu, là vâng phục Đức Chúa Trời

và làm chứng cho Ngài.

Đây là những kết quả mà Đức Chúa Trời muốn.


Chorus 1

Thật vô ích khi nghiên cứu những thứ

không thể chạm vào hay nhìn thấy được.

Chúng chẳng liên quan gì đến hiện thực,

cũng như đến hiệu quả

của công tác của Đức Chúa Trời.


Verse 3

Những người thực sự thông minh sẽ có thái độ là:

“Bất kể Đức Chúa Trời làm gì

hay đối xử tôi thế nào,

dù tôi bại hoại đến mức nào,

hay nhân tính ra sao,

tôi vẫn sẽ quyết truy cầu lẽ thật,

tìm cách biết Đức Chúa Trời”.


Chorus 2

Chỉ khi biết Đức Chúa Trời,

con người mới có thể

giải quyết tâm tính bại hoại,

giải quyết được tâm tính bại hoại của mình,

và làm tròn bổn phận của mình

để thỏa mãn ý muốn của Ngài,

để làm thỏa mãn ý muốn của Ngài,


Chorus 3

đây là phương hướng cho đời sống của con người,

là những điều họ nên tìm để có được,

và đó là con đường duy nhất để đến với sự cứu rỗi,

là con đường duy nhất để đến với sự cứu rỗi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 548 Đức Chúa Trời thích những ai có quyết tâm

Tiếp theo: 550 Ngươi nên phấn đấu để là người sống sót

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger