Lời tựa

Nội dung của Theo Chiên Con và hát những bài ca mới được chia làm hai phần: những bài Thánh ca về lời Chúa và những bài Thánh ca về đời sống hội thánh.

Những bài Thánh ca về lời Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn được lấy từ tuyển tập các phân đoạn trong Lời xuất hiện trong xác thịt và Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ. Việc phổ nhạc cho những lời phán cốt yếu này vô cùng hữu ích cho việc tĩnh nguyện tâm linh của những người được Đức Chúa Trời chọn, giúp họ đến gần Đức Chúa Trời hơn, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và hiểu về lẽ thật; hơn nữa, những bài Thánh ca này giúp ích cho mọi người cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào tính hiện thực của lời Ngài.

Những bài Thánh ca về đời sống hội thánh gồm những điều mà những người được Đức Chúa Trời chọn trong những vùng khác nhau đã đạt được và học được từ việc kinh qua công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Những kinh nghiệm thực tế này làm chứng đầy đủ cho hiệu quả mà công tác phán xét của Đức Chúa Trời đạt được trong con người. Chúng chứng thực rằng lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi các thế lực của Sa-tan, rằng lẽ thật đó đã làm tinh sạch họ và mang lại cho họ sự cứu rỗi. Chúng làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã lập nên một nhóm người đắc thắng ở Trung Quốc, đã chiến thắng Sa-tan, và đã được vinh hiển trọn vẹn. Những bài Thánh ca này mang lại cho con người đức tin và sức mạnh, khích lệ họ suy ngẫm về bản thân mình, để thấy được những khiếm khuyết, để giải quyết những khó khăn và những điều hoang mang của mình - khẳng định rằng chỉ những ai hiểu lẽ thật mới có thể tự giải phóng mình khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, rằng lẽ thật có thể giải phóng con người. Những bài hát hay là một người bạn đồng hành trong đời, ở bên cạnh để trợ giúp bất cứ khi nào cần thiết. Chúng là nguồn khai sáng vĩ đại. Những bài Thánh ca về đời sống hội thánh này là chứng ngôn cho việc kinh qua công tác của Đức Chúa Trời của những người được chọn. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Tiếp theo: 1 Lễ ca của Vương quốc
(I) Vương quốc giáng trần

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger