279 Đức Chúa Trời ngợi khen sự ăn năn của vua Ni-ni-ve

Verse 1

Ngày vua Ni-ni-ve nghe thấy rằng

Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt nơi đây,

ông đã xa rời ngai báu, cởi bỏ áo bào,

khoác bao gai và ngồi vào nơi đống tro,

lệnh cho muôn dân cùng gia súc cũng noi theo,

không được ăn dù là bất cứ thứ gì,

mà phải hết lòng cầu khẩn

đến danh Ngài, thành tâm khẩn thiết.


Pre-chorus 1

Hãy bỏ hết những thứ xấu xa,

vị vua ban ra lệnh này,

rũ bỏ điều gian ác khỏi đôi tay.


Chorus

Vua thành Ni-ni-ve khẩn thiết ăn năn và

làm đúng với những thứ vua nên làm.

Hành động của ông thật khó

để vua nào làm được,

chúng chưa từng có tiền lệ

trong lịch sử loài người,

thật xứng đáng cho nhân loại tưởng nhớ,

là tấm gương cho thế gian mãi đời đời.


Verse 2

Từ xa xưa thật xưa,

mọi vua đưa dân chống nghịch Đức Chúa Trời,

chẳng theo ý Ngài.

Chẳng ai đưa dân cầu xin Đức Chúa Trời

cứu rỗi họ khỏi sự ác của bản thân,

nhờ ơn Ngài tha, tránh muôn án phạt kia.

Chỉ duy nhất vua Ni-ni-ve lệnh

muôn dân theo Đức Chúa Trời,

rũ bỏ bạo lực và con đường tà ác.


Pre-chorus 2

Từ bỏ cả chính ngai báu kia,

vị vua khiến Đức Chúa Trời nguôi giận,

chẳng còn sự tàn phá đến muôn dân.


Chorus

Vua thành Ni-ni-ve khẩn thiết ăn năn và

làm đúng với những thứ vua nên làm.

Hành động của ông thật khó

để vua nào làm được,

chúng chưa từng có tiền lệ

trong lịch sử loài người,

thật xứng đáng cho nhân loại tưởng nhớ,

là tấm gương cho thế gian mãi đời đời.


Bridge

Thật huyền diệu biết bao!

Lịch sử chứng kiến!

Hãy noi gương làm đúng như chính vị vua

đã xưng tội lỗi kia, và ăn năn

trước Đức Chúa Trời.


Chorus

Vua thành Ni-ni-ve khẩn thiết ăn năn và

làm đúng với những thứ vua nên làm.

Hành động của ông thật khó

để vua nào làm được,

chúng chưa từng có tiền lệ

trong lịch sử loài người,

thật xứng đáng cho nhân loại tưởng nhớ,

là tấm gương cho thế gian mãi đời đời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II

Trước: 278 Không thế lực nào ngăn cản được điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

Tiếp theo: 280 Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao độc nhất đối với số phận con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger