52 Ngợi khen Đức Chúa Trời đã trở lại trong chiến thắng

Verse 1

Qua sáu ngàn năm thực hiện công tác,

Đức Chúa Trời đã tỏ lộ nhiều việc làm,

chủ yếu là để đánh bại

cũng như cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Ngài cho phép mọi sự nơi thiên đàng,

mọi sự trên đất hay dưới đại dương,

Ngài cho phép mọi sinh vật nhìn thấy

hành động, quyền năng vô song của Ngài.


Pre-chorus 1

Khi Sa-tan thất bại,

con người thấy việc làm của Ngài,

nên họ ngợi khen Ngài,

tôn vinh sự khôn ngoan của Ngài.


Chorus

Hãy để mọi sự dưới thế, hãy để mọi sự trên trời,

mọi thứ trong lòng đại dương

đều mang vinh quang đến Đức Chúa Trời!

Hãy để mọi sự ngợi ca

quyền năng hùng mạnh của Ngài.

Muôn vật ca ngợi việc Ngài làm,

hô vang danh thánh Ngài,

hô vang danh thánh Ngài!


Verse 2

Đây chính là bằng chứng đánh bại Sa-tan,

chứng tỏ Đức Chúa Trời đã chinh phục kẻ thù.

Sự ngợi khen ấy chứng tỏ Ngài

đã cứu rỗi toàn thể nhân loại.


Pre-chorus 2

Mọi tạo vật đều khen ngợi

Ngài đã đánh bại kẻ thù.

Ngài đến trong chiến thắng,

là Vua vĩ đại chiến thắng.


Chorus

Hãy để mọi sự dưới thế, hãy để mọi sự trên trời,

mọi thứ trong lòng đại dương

đều mang vinh quang đến Đức Chúa Trời!

Hãy để mọi sự ngợi ca

quyền năng hùng mạnh của Ngài.

Muôn vật ca ngợi việc Ngài làm,

hô vang danh thánh Ngài,

hô vang danh thánh Ngài!


Pre-chorus 1

Khi Sa-tan thất bại,

con người thấy việc làm của Ngài,

nên họ ngợi khen Ngài,

tôn vinh sự khôn ngoan của Ngài.


Chorus

Hãy để mọi sự dưới thế, hãy để mọi sự trên trời,

mọi thứ trong lòng đại dương

đều mang vinh quang đến Đức Chúa Trời!

Hãy để mọi sự ngợi ca

quyền năng hùng mạnh của Ngài.

Muôn vật ca ngợi việc Ngài làm,

hô vang danh thánh Ngài,

hô vang danh thánh Ngài!

Hãy để mọi sự dưới thế, hãy để mọi sự trên trời,

mọi thứ trong lòng đại dương

đều mang vinh quang đến Đức Chúa Trời!

Hãy để mọi sự ngợi ca

quyền năng hùng mạnh của Ngài.

Muôn vật ca ngợi việc Ngài làm,

hô vang danh thánh Ngài,

hô vang danh thánh Ngài!


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào

Trước: 51 Nhân loại và Đức Chúa Trời cùng chia sẻ niềm vui đoàn tụ

Tiếp theo: 53 Đức Chúa Trời sẽ chinh phục các dân tộc của mọi quốc gia

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger