501 Việc thực hành phản bội xác thịt

Chorus

Nếu có gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi

phải chịu đựng gian khổ,

lúc đó ngươi nên hiểu và lưu tâm

đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đừng thỏa mãn chính mình,

hãy gạt bản thân sang một bên.

Không có gì đáng khinh hơn xác thịt.

Ngươi phải tìm cách làm Ngài hài lòng,

thực hiện bổn phận của mình.

Với những suy nghĩ đó, Ngài sẽ mang đến

cho ngươi sự khai sáng đặc biệt trong vấn đề này,

và lòng ngươi sẽ tìm thấy sự an ủi.


Verse 1

Khi có chuyện xảy đến với ngươi,

dù lớn hay nhỏ, hãy gạt bản thân sang một bên,

và coi xác thịt là thứ thấp kém nhất trong tất thảy.

Ngươi càng thỏa mãn xác thịt, nó càng

đòi hỏi nhiều hơn và càng tham lam vô độ hơn,

nó càng có khao khát lớn hơn

và càng trở nên đồi bại,

cho đến khi xác thịt sẽ nuôi dưỡng những

quan niệm ăn sâu hơn nhiều,

bất tuân Đức Chúa Trời, tự đề cao,

nghi ngờ công tác của Ngài.


Chorus

Nếu có gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi

phải chịu đựng gian khổ,

lúc đó ngươi nên hiểu và lưu tâm

đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đừng thỏa mãn chính mình,

hãy gạt bản thân sang một bên.

Không có gì đáng khinh hơn xác thịt.

Ngươi phải tìm cách làm Ngài hài lòng,

thực hiện bổn phận của mình.

Với những suy nghĩ đó, Ngài sẽ mang đến

cho ngươi sự khai sáng đặc biệt trong vấn đề này,

và lòng ngươi sẽ tìm thấy sự an ủi.


Verse 2

Xác thịt giống như con rắn, hại mạng người.

Và rồi khi xác thịt hoàn toàn

được theo ý mình thì

cuộc sống của ngươi sẽ bị tước đi.

Xác thịt là thuộc về Sa-tan.

Nó cực kỳ ích kỷ

với những ham muốn ngông cuồng,

muốn được an nhàn, dễ dàng,

thoải mái và biếng lười.

Một khi xác thịt đã thỏa mãn

đến một mức độ nhất định,

thì cuối cùng ngươi sẽ bị chính nó nuốt chửng.


Chorus

Nếu có gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi

phải chịu đựng gian khổ,

lúc đó ngươi nên hiểu và lưu tâm

đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đừng thỏa mãn chính mình,

hãy gạt bản thân sang một bên.

Không có gì đáng khinh hơn xác thịt.

Ngươi phải tìm cách làm Ngài hài lòng,

thực hiện bổn phận của mình.

Với những suy nghĩ đó, Ngài sẽ mang đến

cho ngươi sự khai sáng đặc biệt trong vấn đề này,

và lòng ngươi sẽ tìm thấy sự an ủi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời

Trước: 500 Phản bội xác thịt là thực hành lẽ thật

Tiếp theo: 502 Ý nghĩa của việc phản bội xác thịt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger