276 Hãy chú ý đến vận mệnh của nhân loại

Verse 1

Đức Chúa Trời thúc giục người dân của mọi dân tộc,

mọi quốc gia và thậm chí mọi ngành nghề:

Hãy lắng nghe tiếng Ngài và nhìn công tác của Ngài,

chú ý đến vận mệnh của nhân loại,

hãy tôn Ngài là Đấng thánh khiết nhất và đáng kính nhất,

cao cả nhất và là Đấng duy nhất để thờ phượng,

để cho toàn thể nhân loại

được sống dưới phước lành của Đức Chúa Trời,

cũng như dòng dõi của Áp-ra-ham

đã sống dưới lời hứa của Đức Giê-hô-va,

cũng như A-đam và Ê-va, tạo vật của Đức Chúa Trời,

đã sống trong vườn Ê-đen.

Verse 2

Công tác của Đức Chúa Trời như một làn sóng mạnh mẽ;

không ai có thể giữ chân Ngài hay cản bước Ngài.

Chỉ những người lắng nghe lời Ngài và theo đuổi Ngài,

mới có thể theo bước chân Ngài, nhận được lời hứa của Ngài.

Mọi kẻ khác sẽ phải chịu hủy diệt hoàn toàn

và nhận về sự trừng phạt thích đáng.

Đức Chúa Trời thúc giục người dân của mọi dân tộc,

mọi quốc gia và thậm chí mọi ngành nghề:

Hãy lắng nghe tiếng Ngài và nhìn công tác của Ngài,

chú ý đến vận mệnh của nhân loại.

Hãy chú ý đến vận mệnh của toàn thể nhân loại, của toàn thể nhân loại.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 275 Đức Chúa Trời điều khiển số phận của mọi nước và mọi dân

Tiếp theo: 277 Những ai khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời thì phải bị trừng phạt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 3

Vị quân vương đắc thắng đã ngự trên bảo tọa vinh quang. Ngài đã cứu chuộc thành công các dân sự của mình và dẫn dắt họ hiển hiện trong vinh...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger