Câu hỏi 6: Những điều các anh nói đến đều là tội lỗi Phao-lô phạm phải trước khi chấp nhận tiếng Chúa gọi. Nhưng sau khi được soi rọi bởi ánh sáng chói lòa, ông đã đi khắp nơi truyền bá phúc âm. Ta thậm chí không biết ông đã thành lập bao nhiêu hội thánh hay dẫn dắt bao nhiêu người chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Ông đã viết rất nhiều thư ủng hộ tín hữu. Điều này cho thấy Phao-lô đã ăn năn hối cải. Các anh không thể kết luận rằng ông là kẻ thù của Đức Chúa Jêsus dựa vào những gì ông làm trước khi quay về với Chúa.

Câu trả lời: Đúng là Phao-lô đã truyền bá phúc âm nhiều năm và viết nhiều lá thư sau khi được soi rọi bởi ánh sáng chói lòa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông thực sự ăn năn. Trong những lá thư của ông không hề cho thấy rằng ông thực sự suy ngẫm và ngộ ra hành vi xấu xa của mình: sự chống đối điên cuồng của ông đối với Đức Chúa Jêsus và bắt bớ các môn đồ của Ngài. Ông chỉ đơn thuần thừa nhận mình là người đứng đầu trong tất cả tội nhân. Ông không bao giờ mô tả bản tính và thực chất của mình, Ông cũng không nói lý do tại sao ông chống đối Đức Chúa Jêsus, động cơ của ông là gì. Không bao giờ đề cập những điều này bằng văn bản, nghĩa là ông không bao giờ thực sự ăn năn, phải không? Tại sao Phao-lô có thể trả lời tiếng gọi của Đức Chúa Jêsus và làm việc cho Chúa? Trong thực tế, ông không có lựa chọn nào khác. Phao-lô biết nếu không chấp nhận tiếng gọi của Đức Chúa Jêsus, ông sẽ phải đối mặt sự trừng phạt và cái chết. Ông có thể truyền bá phúc âm và chịu khổ một chút vì ông muốn chuộc lại tội lỗi. Một kẻ chỉ tìm kiếm sự chuộc tội thì sao có thể thực sự ăn năn? Hơn nữa, ta có thể thấy rõ từ những lá thư của Phao-lô rằng, khi truyền bá phúc âm và thực hiện công việc, ông ta không bao giờ tôn vinh Đức Chúa Jêsus hay làm chứng cho Ngài. Ông không bao giờ làm chứng về cách Đức Đức Jêsus cứu chuộc, chu cấp và lãnh đạo mọi người. Ông cũng chắc chắn chưa bao giờ làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là lẽ thật, con đường và sự sống, rằng Ngài là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác. Phao-lô chưa bao giờ làm chứng về phẩm chất đáng mến của Đức Chúa Jêsus, Ông cũng không làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus chịu đau đớn, tủi nhục để cứu nhân loại. Ông không bao giờ thuyết giảng hay làm chứng về những lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus bày tỏ hay những gì Ngài nói. Ông không bao giờ khuyến khích các tín hữu tuân giữ lời Đức Chúa Jêsus, Ông không bao giờ bảo họ phải đi theo, phụng sự và làm chứng cho Chúa theo những lẽ thật được Đức Chúa Jêsus bày tỏ. Ông chắc chắn không bao giờ nói với họ về thực chất và tác dụng trong công tác của Đức Chúa Jêsus, hoặc mọi người nên làm theo ý Cha trên trời để vào vương quốc thiên đàng. Thay vào đó, ông giải thích công tác của Đức Chúa Jêsus theo ý tưởng của mình, diễn giải sai lời Ngài. Nhiều lời mà ông nói đã gián đoạn và xáo trộn nghiêm trọng công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển. Điều đó chứng tỏ ông ta thực sự ăn năn sao? Công tác của Phao-lô đã không đưa các tín đồ đến trước Đức Chúa Jêsus. Ông không dẫn dắt mọi người trải nghiệm lời Đức Chúa Jêsus hoặc biết Đức Chúa Jêsus là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ông tự tôn cao và làm chứng cho chính mình. Ông đã đưa các tín đồ đến trước mình và khiến họ ngưỡng mộ ông. Đây chẳng phải là vết xe đổ của những người Pha-ri-si sao? Những sự thật này đủ để chứng minh rằng Phao-lô không bao giờ thực sự ăn năn.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 5: Sự hy sinh và chịu khổ của Phao-lô là do bị ép buộc. Chính ông cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, các anh nói rằng Phao-lô thực chất ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì tôi không đồng ý. Các anh dựa vào cơ sở nào chứ?

Tiếp theo: Câu hỏi 7: Anh nói Phao-lô đã không tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Jêsus. Tôi không chấp nhận những lời đó. Phao-lô đã viết rất nhiều thư tín. Không phải chúng đều làm chứng cho Đức Chúa Jêsus sao?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger