Câu hỏi 5: Sự hy sinh và chịu khổ của Phao-lô là do bị ép buộc. Chính ông cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, các anh nói rằng Phao-lô thực chất ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì tôi không đồng ý. Các anh dựa vào cơ sở nào chứ?

Câu trả lời: Có những sự thật cho thấy Phao-lô có ghét lẽ thật hay không, và có chống đối Đức Chúa Trời hay không: Khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác, Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật, hiển thị nhiều phép lạ và làm rung chuyển toàn bộ Giu-đêa. Một người với tố chất như Phao-lô nên biết rằng tất cả công tác của Đức Chúa Jêsus đều đến từ Đức Chúa Trời, nhưng Phao-lô không bao giờ tìm kiếm hay tìm hiểu con đường của Đức Chúa Jêsus, mà lại đi khắp nơi, công khai lên tiếng chống lại Đức Chúa Jêsus. Khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, mặt trời tối đen, trái đất rung chuyển và bức màn của đền thờ bị xé làm hai. Đức Chúa Jêsus đã được phục sinh và xuất hiện trong bốn mươi ngày sau khi Ngài chết. Hai phép lạ vĩ đại nhất ấy đã làm rung chuyển cả Giu-đêa. Các môn đồ của Chúa cũng đã thực hiện nhiều phép lạ nhân danh Ngài. Nhìn thấy tất cả những điều này, Phao-lô không những không thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, mà còn cố ý chống đối Đức Chúa Trời hơn nữa. Ông yêu cầu văn thư từ thầy tế lễ cả, sau đó điên cuồng chống đối và đàn áp các môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Dường như ông sẽ không hả dạ cho đến khi giết hết những người theo Đức Chúa Jêsus và sẵn sàng chống đối cho đến chết. Những sự thật này đủ để chứng minh Phao-lô cố ý chống đối Đức Chúa Trời, nỗ lực quấy rầy và gián đoạn công tác của Ngài. Bản tính và thực chất của ông ta là căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nếu không, sao ông ta có thể xem Đức Chúa Jêsus, Đấng bày tỏ lẽ thật, là kẻ thù của mình? Hãy xem Đức Chúa Trời Toàn Năng phơi bày bản tính và thực chất của Phao-lô thế nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đề cập đến Phao-lô, các ngươi sẽ nghĩ về tiểu sử của ông ấy, và một số câu chuyện về ông mà không chính xác và sai trật hiện thực. Ông ấy được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, và đã nhận lãnh được sự sống của Ta, và do sự tiền định của Ta, ông ấy đã được sở hữu tố chất mà Ta cần. … Tuy nhiên, một khuyết điểm của ông ấy là, vì tài năng của mình, ông ấy thường liến thoắng và hay khoe khoang. Kết quả là, do sự bất tuân của ông ta, một phần trong đó trực tiếp đại diện cho thiên sứ trưởng, khi Ta trở nên xác thịt lần đầu tiên, ông ta đã cố gắng hết sức để thách thức Ta(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 4, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Vì ban đầu, ông đã bắt bớ Đấng Christ, và không quy phục Đấng Christ; ông vốn là một kẻ phản nghịch cố tình chống đối Đấng Christ, và là người không hiểu biết gì về công tác của Đức Thánh Linh. Khi công việc của mình sắp kết thúc, ông vẫn không biết về công tác của Đức Thánh Linh, và chỉ đơn thuần tự ý hành động theo tính khí của riêng mình, mà không chú ý chút gì đến ý muốn của Đức Thánh Linh. Và vì vậy, bản tính của ông là thù địch với Đấng Christ và không tuân theo lẽ thật. Một người như vậy, người đã bị công tác của Đức Thánh Linh từ bỏ, người đã không biết về công tác của Đức Thánh Linh, và cũng là người đã chống đối Đấng Christ – làm sao một người như thế có thể được cứu rỗi?(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Các anh chị em, những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phơi bày quá rõ thực chất của Phao-lô. Phao-lô là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là kẻ cố tình chống đối Đấng Christ. Trên thực tế, Phao-lô hoàn toàn không biết Đức Chúa Jêsus. Ông ta điên cuồng chống lại Đức Chúa Jêsus. Đó là bởi vì ông ta ghét Đức Chúa Trời và những lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Jêsus. Do đó, bản tính và thực chất của Phao-lô là căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 3: Kể cả khi lời của Phao-lô không phải lời Đức Chúa Trời, nhưng sau khi được Ngài gọi, ông đã truyền bá phúc âm và chịu khổ vì Chúa đến hết đời. Ông đã đi rất xa, làm việc chăm chỉ, để thành lập hội thánh. Ông đã trả giá đắt như vậy. Những đóng góp của ông cho hội thánh, là rõ như ban ngày. Đức tin của ông vào Chúa và cách ông chịu khổ vì Ngài là tấm gương cho mọi Cơ Đốc nhân. Các anh không chấp nhận những sự thật này à?

Tiếp theo: Câu hỏi 6: Những điều các anh nói đến đều là tội lỗi Phao-lô phạm phải trước khi chấp nhận tiếng Chúa gọi. Nhưng sau khi được soi rọi bởi ánh sáng chói lòa, ông đã đi khắp nơi truyền bá phúc âm. Ta thậm chí không biết ông đã thành lập bao nhiêu hội thánh hay dẫn dắt bao nhiêu người chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Ông đã viết rất nhiều thư ủng hộ tín hữu. Điều này cho thấy Phao-lô đã ăn năn hối cải. Các anh không thể kết luận rằng ông là kẻ thù của Đức Chúa Jêsus dựa vào những gì ông làm trước khi quay về với Chúa.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger