Câu hỏi 7: Anh nói Phao-lô đã không tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Jêsus. Tôi không chấp nhận những lời đó. Phao-lô đã viết rất nhiều thư tín. Không phải chúng đều làm chứng cho Đức Chúa Jêsus sao?

Câu trả lời: Mặc dù Phao-lô đã viết tất cả những lá thư đó, ông không bao giờ tôn cao hay làm chứng về Đức Chúa Jêsus. Ngay cả khi đề cập đến Đức Chúa Jêsus, ông chỉ dùng tên của Chúa Jêsus Christ để làm chứng cho chính mình. Chẳng hạn, trong những lá thư của mình, ông thường nói: “Phao-lô, theo ý muốn Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ”. Ý của Phao-lô là ông đang phụng sự với tư cách là sứ đồ của Đức Chúa Jêsus bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải ý muốn của Đức Chúa Jêsus. Có phải Đức Chúa Trời đã gọi ông? Không! Đức Chúa Jêsus đã gọi ông. Đức Chúa Jêsus đã không gọi ông bằng thân phận của Đức Chúa Trời; Ngài gọi Phao-lô bằng thân phận của Đấng Christ. Tuy nhiên, Phao-lô nói, “theo ý muốn Ðức Chúa Trời”. Ông không thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời là một và giống nhau. Trong những lá thư của Phao-lô, ông luôn tách biệt Đức Chúa Trời, Đấng Christ và Đức Thánh Linh. Ông nghĩ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Đấng Christ là Đấng Christ, Đức Chúa Trời đứng trên Đấng Christ, và chỉ có Cha trên trời là cao nhất. Chúng ta có thể thấy rằng Phao-lô tin vào Đức Chúa Trời trên trời, chứ không phải Đấng Christ nhập thể. Bởi vì Phao-lô không biết Đức Chúa Jêsus ông không bao giờ tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ như Đức Chúa Trời, không tôn cao lời Đức Chúa Jêsus hoặc làm chứng rằng lời Ngài là lời Đức Chúa Trời, cũng không làm cho mọi người tán dương Đức Chúa Jêsus. Do đó, Phao-lô có thực sự tin vào Đấng Christ không? Ông có theo Đấng Christ và làm chứng cho Ngài không? Không! Bản chất thực sự của những gì Phao-lô làm là rất nghiêm trọng! Theo lời của sứ đồ Giăng: “Phàm thần nào xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Ðức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Ðức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Ðức Chúa Trời. Ðó là thần của Kẻ địch lại Ðấng Christ” (1 Giăng 4:2-3). Những lời này cho ta biết rằng những ai không thừa nhận sự nhập thể của Đức Chúa Trời thì đều là kẻ địch lại Đấng Christ. Xét thực tế Phao-lô chỉ tin Đức Chúa Trời trên trời và do đó không thực sự tin Đấng Christ, theo như công tác của Đức Chúa Jêsus Christ, Phao-lô là một người không tin! Phao-lô dùng chiêu bài “theo ý muốn Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ”, tôn cao và thụ lập bản thân trong mọi việc ông làm. Ông luôn muốn đứng ngang hàng với Đức Chúa Jêsus Christ. Điều này hoàn toàn cho thấy Phao-lô quá tham vọng. Ông không tôn kính hay vâng phục Đức Chúa Jêsus một chút nào. Bản tính thực sự của ông, căm thù lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, không bao giờ thay đổi. Đây là bằng chứng rõ hơn rằng Phao-lô không bao giờ thực sự ăn năn.

Phao-lô nhiều năm làm việc và truyền bá phúc âm, nhưng ông không bao giờ thuyết giảng hay làm chứng cho lời Đức Chúa Jêsus Christ. Ta cũng chưa từng thấy Phao-lô nói về những lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Jêsus, dù ông đã đến nhiều hội thánh. Chúng tôi thực sự nghi ngờ, trong lòng của Phao-lô có bao nhiêu lời của Đức Chúa Jêsus. Do đó, chúng tôi chắc chắn rằng Phao-lô đã không theo đuổi lẽ thật bởi vì ông không tập trung trải nghiệm những lời của Đức Chúa Jêsus Christ, ông cũng không thực hành lời Đức Chúa Jêsus. Thay vào đó, ông truyền bá phúc âm dựa trên tài năng của mình, dựa trên nỗ lực, kiến thức và khả năng của con người. Làm sao ông ta là người theo đuổi lẽ thật được? Không có gì ngạc nhiên khi ông ta chưa bao giờ thực sự biết, yêu hay vâng phục Đức Chúa Jêsus. Ngay cả sau nhiều năm làm việc, bản tính cũ của ông không bao giờ thay đổi. Thay vào đó, ông ngày càng trở nên kiêu ngạo và hám lợi. Ông tự thụ lập thông qua lao động để khiến người khác đi theo và ngưỡng mộ ông. Sau đó, ông dùng nó làm vốn để đổi chác với Đức Chúa Trời. Chính Phao-lô từng nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…” (2 Ti-mô-thê 4:7-8) Câu này giải thích rõ ràng động cơ của Phao-lô trong nhiều năm làm việc của mình: phần thưởng và mão triều thiên. Từ đầu đến cuối, Phao-lô chưa từng theo đuổi lẽ thật hay tìm cách thay đổi tâm tính của mình. Mục tiêu và bản tính sa-tan của ông không bao giờ thay đổi. Con đường ông đi là con đường của những người Pha-ri-si. Tất cả những điều này chứng tỏ rằng ông ta không bao giờ thực sự ăn năn. Đức Chúa Jêsus đã gọi Phao-lô để cho ông ta cơ hội ăn năn và dùng ông để truyền bá phúc âm. Việc Đức Chúa Jêsus có thể chinh phục Phao-lô, một người có bản tính quỷ dữ, chứng tỏ rằng Ngài toàn năng và cho chúng ta thấy rằng Ngài có thể khiến bất cứ ai phụng sự công việc của Ngài.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 6: Những điều các anh nói đến đều là tội lỗi Phao-lô phạm phải trước khi chấp nhận tiếng Chúa gọi. Nhưng sau khi được soi rọi bởi ánh sáng chói lòa, ông đã đi khắp nơi truyền bá phúc âm. Ta thậm chí không biết ông đã thành lập bao nhiêu hội thánh hay dẫn dắt bao nhiêu người chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Ông đã viết rất nhiều thư ủng hộ tín hữu. Điều này cho thấy Phao-lô đã ăn năn hối cải. Các anh không thể kết luận rằng ông là kẻ thù của Đức Chúa Jêsus dựa vào những gì ông làm trước khi quay về với Chúa.

Tiếp theo: Câu hỏi 8: Anh nói Phao-lô không bao giờ thực sự ăn năn. Nhưng Phao-lô nói với ông, sống là Đấng Christ. Chị giải thích thế nào?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger