Câu hỏi 8: Anh nói Phao-lô không bao giờ thực sự ăn năn. Nhưng Phao-lô nói với ông, sống là Đấng Christ. Chị giải thích thế nào?

Câu trả lời: Phao-lô nói với ông, sống là Đấng Christ, nhưng đó chỉ là những lời của ông ấy. Đó không phải chứng ngôn của Đức Thánh Linh và không được lời của Đức Chúa Jêsus làm chứng. Các sứ đồ khác chưa từng nói với Phao-lô sống là Đấng Christ. Chỉ dựa vào những lời này của Phao-lô là không đáng tin! Không một thánh đồ và tiên tri nào dám khẳng định rằng đối với họ, sống là Đấng Christ. Chỉ có Phao-lô mới dám nói thế. Do đó, chúng ta có thể thấy Phao-lô quá kiêu ngạo và vô lý. Trong Thời đại Ân điển, Đức Thánh Linh chỉ làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, tâm tính mà Ngài bày tỏ, và tất cả những gì Ngài có và là hoàn toàn chứng minh rằng thân phận của Ngài là của Đấng Christ. Phao-lô là thủ phạm chính căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Ông nói với ông, sống là Đấng Christ; điều đó cho thấy ông hoàn toàn không biết Đấng Christ. Đối với câu hỏi này, chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời Toàn Năng nói gì.

Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết; Ngài là sự nhập thể của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Dù là nhân tính hay thần tính của Ngài, cả hai đều quy phục ý muốn của Cha trên trời. Thực chất của Đấng Christ là Thần, nghĩa là thần tính. Do đó, thực chất của Ngài là của chính Đức Chúa Trời…(Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ những lời của Đức Chúa Trời, ta có thể thấy Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ. Đấng Christ là Thần của Đức Chúa Trời thực hóa trong xác thịt. Đấng Christ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, tức xác thịt mà Đức Chúa Trời mặc lấy khi giáng trần công tác. Do đó, Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Đấng Christ có thể ban cho con người lẽ thật và sự sống, bày tỏ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài. Đấng Christ là Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết. Sinh mệnh của Đấng Christ vốn được Ngài sở hữu. Từ lúc lọt lòng, Ngài đã là Đức Chúa Trời nhập thể, chứ không phải giữa chừng đức tin mới trở thành Đức Chúa Trời. Lọt lòng là Đấng Christ, mãi mãi là Đấng Christ. Lọt lòng không phải Đấng Christ, mãi mãi không phải Đấng Christ. Dù theo đuổi lẽ thật thế nào, con người cũng không thể trở thành Đấng Christ. Sinh mệnh của Đấng Christ là một sự mà không vật thọ tạo hoặc không thọ tạo nào sở hữu hay có thể có được. Phao-lô nói với ông sống là Đấng Christ. Vậy ông có sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời và mọi thứ Ngài có và là? Ông có thể bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại không? Nếu ông ấy có sinh mệnh của Đấng Christ, vậy sao ông vẫn có thể phạm tội và chống đối Đức Chúa Jêsus? Chính Phao-lô đã thừa nhận ông là “người đứng đầu mọi tội nhân”. Làm sao tội nhân sống là Đấng Christ được? Đây không phải là báng bổ Đức Chúa Trời sao? Ý anh nói những người lao động và làm việc nhiều đều có thể trở thành Đấng Christ? Đó chẳng phải là ngụy biện sao? Phao-lô ban đầu là thủ phạm chính chống đối Đấng Christ. Đó là sự thật mà công chúng đều biết. Trong những năm cuối đời, ông làm chứng rằng ông sống là Đấng Christ, cố thay thế Đức Chúa Jêsus Christ và chiếm chỗ Ngài. Làm sao một kẻ cả đời địch lại Đấng Christ, một kẻ cùng hạng với Sa-tan như thế, có thể trở thành Đấng Christ chứ? Phao-lô nói với ông sống là Đấng Christ. Điều này rõ ràng là sai! Đó là sự bành trướng trong tham vọng Sa-tan của ông ta! Nó phơi bày hết mong muốn trở thành Đức Chúa Trời của Phao-lô. Ông ta muốn chiếm chỗ của Đức Chúa Jêsus trong trái tim con người. Điều này chứng tỏ bản tính thực sự của Phao-lô là địch lại Đấng Christ, và Phao-lô đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 7: Anh nói Phao-lô đã không tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Jêsus. Tôi không chấp nhận những lời đó. Phao-lô đã viết rất nhiều thư tín. Không phải chúng đều làm chứng cho Đức Chúa Jêsus sao?

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Em không hiểu, nếu Tia Chớp Phương Đông là con đường thật, thì tại sao chính quyền ĐCS lại chống đối họ mạnh mẽ như thế? Tại sao các lãnh đạo tôn giáo cũng kịch liệt lên án họ? Chính các mục sư và trưởng lão cũng bị chính quyền ĐCS bách hại mà. Nhưng khi nhắc đến Tia Chớp Phương Đông, sao những người phụng sự Đức Chúa Trời như họ lại có cùng quan điểm và thái độ với chính quyền ĐCS? Lý do đằng sau chuyện này là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger