Câu hỏi 1: Em không hiểu, nếu Tia Chớp Phương Đông là con đường thật, thì tại sao chính quyền ĐCS lại chống đối họ mạnh mẽ như thế? Tại sao các lãnh đạo tôn giáo cũng kịch liệt lên án họ? Chính các mục sư và trưởng lão cũng bị chính quyền ĐCS bách hại mà. Nhưng khi nhắc đến Tia Chớp Phương Đông, sao những người phụng sự Đức Chúa Trời như họ lại có cùng quan điểm và thái độ với chính quyền ĐCS? Lý do đằng sau chuyện này là gì?

Câu trả lời: Kinh Thánh nói: “…còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ” (1 Giăng 5:19). Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Dòng dõi nầy là dòng dõi độc ác(Lu-ca 11:29). Vậy thì, thế giới này đen tối và xấu xa tới mức nào? Trong Thời đại Ân điển, vì mục đích cứu chuộc nhân loại, Đức Chúa Jêsus trong xác thịt đã bị giới tôn giáo và các nhà cầm quyền thời đó đóng đinh. Trong thời kỳ sau rốt, việc Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và phán xét nhân loại cũng vấp phải sự lên án và chống đối của giới tôn giáo và chính quyền CS, và bị thời đại này chối bỏ. Điều này ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus cuối cùng cũng đã ứng nghiệm. Tất cả những ai mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời nên thấy rõ rằng Chúa đã tái lâm và đang thực hiện công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus đã ứng nghiệm rồi. Vậy mà mọi người vẫn không thấy rõ sự thật này sao? Chế độ vô thần và đa số các lãnh đạo tôn giáo đều là các thế lực Sa-tan ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật. Ta có thể, xác định điều này qua những việc đã xảy ra với chuyện Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh. Do đó, miễn là con đường thật, chắc chắn nó sẽ phải chịu sự chối bỏ và lên án của các chế độ vô thần và giới tôn giáo. Kể cả những người rao giảng con đường thật và thực hành lẽ thật chắc chắn cũng sẽ bị vu khống và bách hại. Như Đức Chúa Jêsus phán: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi(Giăng 15:18-19). Cũng chính vì điều này mà, xuyên suốt lịch sử, trong số nhân loại có thể tiếp nhận con đường thật và đi theo Đức Chúa Trời thật duy nhất chỉ có rất ít những người thực sự yêu và tìm kiếm lẽ thật, trong khi hầu hết mọi người, vì họ đi theo các thế lực Sa-tan hoặc vì họ sợ bị bách hại, sẽ sợ tìm hiểu con đường thật, và đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi! Do đó, Đức Chúa Jêsus từng cảnh báo: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít(Ma-thi-ơ 7:13-14).

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 8: Anh nói Phao-lô không bao giờ thực sự ăn năn. Nhưng Phao-lô nói với ông, sống là Đấng Christ. Chị giải thích thế nào?

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Nếu Tia Chớp Phương Đông là con đường thật, vậy có cơ sở nào xác nhận điều đó không? Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus vì Ngài có thể cứu rỗi chúng ta. Nhưng các anh lấy gì để xác minh rằng Tia Chớp Phương Đông là con đường thật?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger