Câu hỏi 2: Nếu Tia Chớp Phương Đông là con đường thật, vậy có cơ sở nào xác nhận điều đó không? Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus vì Ngài có thể cứu rỗi chúng ta. Nhưng các anh lấy gì để xác minh rằng Tia Chớp Phương Đông là con đường thật?

Câu trả lời: Về điểm này, chúng ta hãy đọc hai đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để xem Đức Chúa Trời Toàn Năng nói gì nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc tìm kiếm con đường thật là gì? Ngươi phải xem liệu có công tác của Đức Thánh Linh trong con đường này hay không, liệu những lời này có phải là sự bày tỏ của lẽ thật hay không, ai được chứng thực, và nó có thể mang lại cho ngươi những gì(Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Không khó để tìm hiểu một điều như vậy, nhưng nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết một lẽ thật này: Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Các anh chị em, miễn nó là con đường thật, thì nó sẽ xuất phát từ công tác mà chính Đức Chúa Trời làm. Vì đó là công tác của Ngài, chắc chắn sẽ có sự bày tỏ lẽ thật và công tác của Đức Thánh Linh. Chúng tôi đã làm chứng rằng Tia Chớp Phương Đông là con đường thật và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể, chính vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và bày tỏ nhiều khía cạnh lẽ thật, thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch nhân loại, hoàn thành kế hoạch công tác của Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại trong thời kỳ sau rốt.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại là bày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu thông qua hình phạt và sự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người và chỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài là chinh phục con người và cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt sẽ bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét cũng như làm cho nhân loại tinh sạch, bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để con người đạt được hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi, cũng như tiết lộ mọi lẽ nhiệm màu về kế hoạch quản lý nhân loại của Ngài. Chẳng hạn như, mục đích của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài, các nguyên tắc công tác, nội tình trong công tác ba giai đoạn của Ngài, lẽ nhiệm màu và ý nghĩa của việc Ngài trở nên xác thịt, cách nhân loại phát triển cho đến ngày hôm nay và đích đến tương lai của loài người, sự thật về Kinh Thánh và ý nghĩa các danh của Đức Chúa Trời, vân vân… Đều là các lẽ nhiệm màu mà nhân loại không thể hiểu được! Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng vạch trần hoàn toàn bản chất bại hoại của nhân loại và căn nguyên của sự bại hoại đó. Nhờ đó, con người sẽ hiểu rõ về sự xấu xa bại hoại của mình, chẳng hạn như sự ngạo mạn, ích kỷ và bản tính đáng khinh bỉ nhờ sự phán xét nghiêm khắc trong lời Đức Chúa Trời. Và những người hiểu được lẽ thật, sẽ thực sự hiểu rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, cũng như phát triển lòng tôn kính Ngài. Tâm tính sống của họ đều đã thay đổi đến các mức độ khác nhau, và họ sẽ dần thoát khỏi tình trạng suy đồi của việc ngày phạm tội còn đêm thì xưng tội. Điều này hoàn toàn chứng minh rằng công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng là con đường thật. Và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, đường đi, và sự sống, chứa đầy thẩm quyền và quyền năng, hoàn toàn có thể làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngược lại, ngoài Đức Chúa Trời ra, ai có thể giúp con người thoát khỏi gông cùm tội lỗi chứ? Ngoài Ngài ra, ai có thể tiết lộ các lẽ nhiệm màu ẩn giấu hàng ngàn năm qua?

Chỉ có Đức Chúa Trời mới là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Chỉ có Ngài mới có thể ban cho con người lối vào sự sống vĩnh cửu Chúng ta chỉ có thể đạt được sự cứu rỗi đời đời bằng cách tiếp nhận lẽ thật mà Đấng Christ của thời kỳ sau rốt bày tỏ! Một lần nữa chúng ta cùng xem lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ, và cung cấp lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý, và hơn cả, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng, và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống; nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật, và do vậy, ngoài những tưởng tượng và quan niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt – xác thịt đầy mùi hôi thối của ngươi. Hãy biết rằng những lời sách vở không được xem là sự sống, những ghi chép lịch sử không thể được thờ phượng như lẽ thật, và những điều lệ trong quá khứ không thể được dùng làm bản ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục…(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Chỉ qua đó mới cóđược sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Kinh Thánh nói, của Đức Chúa Trời sẽ hưng thịnh, của loài người sẽ suy tàn. Đến giờ, chỉ mới hơn 20 năm kể từ khi, Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt đầu công tác. Bất chấp sự chống đối và đàn áp dữ dội của Trung Cộng ác quỷ và toàn thể thế giới tôn giáo, phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời vẫn giống như làn sóng dâng trào không thể ngăn nổi. Giờ nó không chỉ lan toả khắp Trung Quốc Đại lục mà còn đến nhiều quốc gia trên thế giới. Nó cũng đang mở rộng toàn diện đến mọi quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày càng nhiều người mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, từng người một đều đến nhà Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sự thật rằng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã lan toả nhanh chóng đến tất cả mọi người bất chấp sự đàn áp liên tục là bằng chứng sắt đá cho công tác của Đức Thánh Linh, chứng minh rõ ràng rằng “Của Đức Chúa Trời sẽ hưng thịnh”, và cũng làm chứng cho nhân loại rằng: Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Tia Chớp Phương Đông là con đường thật.

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 1: Em không hiểu, nếu Tia Chớp Phương Đông là con đường thật, thì tại sao chính quyền ĐCS lại chống đối họ mạnh mẽ như thế? Tại sao các lãnh đạo tôn giáo cũng kịch liệt lên án họ? Chính các mục sư và trưởng lão cũng bị chính quyền ĐCS bách hại mà. Nhưng khi nhắc đến Tia Chớp Phương Đông, sao những người phụng sự Đức Chúa Trời như họ lại có cùng quan điểm và thái độ với chính quyền ĐCS? Lý do đằng sau chuyện này là gì?

Tiếp theo: Lời giới thiệu

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger