Chương 114

Ta đã tạo ra thế giới vũ trụ; Ta đã tạo ra núi, sông và muôn vật; Ta đã định hình vũ trụ và nơi đầu cùng đất; Ta đã dẫn dắt các con trai của Ta và dân sự của Ta; Ta đã điều khiển muôn vật và mọi sự. Giờ đây, Ta sẽ dẫn dắt các con trai đầu lòng của Ta trở lại Núi Si-ôn của Ta, trở về nơi Ta ngự, và đây sẽ là bước cuối cùng trong công tác của Ta. Tất cả những gì Ta đã làm (mọi điều đã làm từ khi sáng thế cho đến nay) đều là vì giai đoạn công tác của Ta ngày hôm nay, và còn hơn thế nữa, vì sự thống trị của ngày mai, vương quốc của ngày mai, và để cho Ta cùng các con trai đầu lòng của Ta có sự vui hưởng đời đời. Đây là mục đích của Ta khi tạo ra muôn vật, và đó là những gì cuối cùng Ta sẽ đạt được qua sự tạo dựng của Ta. Trong những gì Ta phán và làm đều có một mục đích và một kế hoạch; không có gì được làm một cách ngẫu hứng. Mặc dù Ta phán rằng với Ta hết thảy đều là sự tự quyết và tự do, tuy nhiên mọi thứ Ta làm đều có nguyên tắc, tất cả những gì Ta làm đều dựa trên sự khôn ngoan và tâm tính của Ta. Các ngươi có bất kỳ sự thông hiểu nào về điều này không? Từ khi sáng thế cho đến tận ngày này, ngoài các con trai đầu lòng của Ta, chưa ai biết đến Ta, và chưa ai nhìn thấy diện mạo thật của Ta. Ta đã đặt ra ngoại lệ cho các con trai đầu lòng của Ta vì về bản chất họ là một phần thân vị của Ta.

Khi Ta sáng thế, Ta đã chia loài người ra làm bốn loại được phân cấp theo các yêu cầu của Ta, đó là: các con trai của Ta, dân sự của Ta, những người phục vụ và những người sẽ bị hủy diệt. Tại sao các con trai đầu lòng của Ta không có trong danh sách này? Chính vì các con trai đầu lòng của Ta không phải là các loài thọ tạo; họ đến từ Ta, và không thuộc loài người. Ta đã sắp đặt cho các con trai đầu lòng của Ta trước khi Ta trở nên xác thịt; họ sẽ được sinh ra trong gia đình nào và ai sẽ có mặt ở đó để phục vụ họ – tất cả những điều này đã được Ta lên kế hoạch. Ta cũng đã lên kế hoạch ai trong số họ sẽ được Ta thu phục lại và vào thời điểm nào. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Si-ôn. Toàn bộ điều này đều đã được lên kế hoạch trước cuộc tạo dựng, vì vậy không con người nào biết về nó và nó không được ghi lại trong bất kỳ cuốn sách nào, bởi vì đây là những chuyện của Si-ôn. Hơn nữa, khi Ta trở nên xác thịt, Ta đã không ban cho con người khả năng này, và vì thế không ai biết những điều đó. Khi các ngươi trở về Si-ôn, các ngươi sẽ biết trong quá khứ các ngươi như thế nào, bây giờ các ngươi như thế nào, và các ngươi đã làm gì trong cuộc đời này. Ngay bây giờ, Ta chỉ đang cho các ngươi biết những điều này một cách rõ ràng và từng chút một, nếu không các ngươi sẽ không hiểu, cho dù các ngươi có dốc sức bao nhiêu đi nữa, và các ngươi sẽ làm gián đoạn sự quản lý của Ta. Ngày nay, mặc dù về mặt xác thịt, Ta bị chia cách với hầu hết các con trai đầu lòng của Ta, nhưng chúng ta thuộc cùng một Thần, và mặc dù ngoại hình của chúng ta có thể khác nhau, nhưng từ đầu chí cuối chúng ta là một Thần. Tuy nhiên, con cháu của Sa-tan không được lợi dụng điều này như là một cơ hội để khai thác. Cho dù ngươi cải trang như thế nào, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, và Ta sẽ không chấp thuận. Do đó, từ đây người ta có thể thấy rằng những ai tập trung vào bề ngoài và cố gắng bắt chước Ta về vẻ bề ngoài thì chắc chắn 100% là Sa-tan. Bởi vì thần của chúng khác và chúng không phải là những người thân yêu của Ta, nên cho dù chúng có bắt chước Ta như thế nào, thì chúng cũng không có gì giống Ta. Hơn nữa, bởi vì về cơ bản, các con trai đầu lòng của Ta có cùng một Thần với Ta, nên ngay cả khi họ không bắt chước Ta, thì họ cũng nói và hành động giống như Ta, và tất cả họ đều trung thực, thanh sạch và cởi mở (những người đó thiếu sự khôn ngoan bởi vì trải nghiệm hạn chế của họ trong thế gian, và do đó thiếu sự khôn ngoan không phải là một khiếm khuyết trong các con trai đầu lòng của Ta; khi họ trở lại với thân thể, thì mọi thứ sẽ ổn). Vì vậy, chính bởi lý do được mô tả ở trên mà hầu hết mọi người vẫn không thay đổi bản tính cũ của họ cho dù Ta có xử lý họ như thế nào đi nữa. Tuy nhiên, các con trai đầu lòng của Ta tuân theo ý muốn của Ta mà không cần Ta xử lý họ. Đó là vì chúng ta cùng một Thần. Họ cảm nhận trong thần của mình một sự sẵn lòng dành trọn bản thân cho Ta. Vì vậy, ngoài các con trai đầu lòng của Ta, không có ai thực sự và chân thành quan tâm đến ý muốn của Ta; chỉ sau khi Ta chinh phục Sa-tan thì họ mới sẵn lòng phục vụ Ta.

Sự khôn ngoan của Ta và các con trai đầu lòng của Ta vượt trội hơn hơn tất cả và thắng thế tất cả, không có con người, sự vật hay sự việc nào dám cản đường. Hơn nữa, không có con người, sự vật hay sự việc nào có thể thắng thế họ, và thay vào đó tất cả đều ngoan ngoãn đầu phục trước thân vị của Ta. Đây là một sự thật xảy ra trước chính mắt của mỗi người, và là một sự thật mà Ta đã đạt được. Bất kỳ ai cứ một mực bất tuân (những kẻ bất tuân này vẫn ám chỉ đến Sa-tan, và những kẻ bị Sa-tan chiếm giữ này chắc chắn không phải là ai khác ngoài Sa-tan), thì Ta chắc chắn sẽ hủy diệt chúng tận gốc rễ, hầu cho sẽ không còn rắc rối trong tương lai; chúng sẽ chết ngay lập tức vì hình phạt của Ta. Loại Sa-tan này là những kẻ không sẵn lòng phục vụ Ta. Những thứ này đã luôn luôn cứng đầu chống lại Ta từ khi sáng thế, và ngày nay chúng cứ nhất quyết không vâng lời Ta. (Mọi người không thể nhìn thấy điều này bởi vì nó chỉ là một vấn đề thuộc linh. Loại người này đại diện cho loại Sa-tan này.) Ta sẽ hủy diệt chúng đầu tiên trước khi mọi thứ khác sẵn sàng, để cho chúng đời đời nhận lấy sự sửa dạy của việc bị trừng phạt nghiêm khắc. (“Hủy diệt” ở đây không có nghĩa là “khiến chúng không còn tồn tại nữa”, mà thay vào đó ám chỉ mức độ tàn khốc mà chúng sẽ phải chịu. Từ “hủy diệt” ở đây khác với từ “hủy diệt” được dùng cho những ai sẽ bị hủy diệt). Chúng sẽ khóc và nghiến răng cho đến đời đời không dứt. Trí tưởng tượng của con người hoàn toàn không có khả năng mường tượng ra cảnh đó. Với tư duy phàm tục của nhân loại, họ không thể nhận thức được những điều tâm linh, và do đó có nhiều điều nữa mà các ngươi sẽ chỉ hiểu được sau khi trở về Si-ôn.

Trong ngôi nhà tương lai của Ta, sẽ không có ai ngoại trừ các con trai đầu lòng của Ta và Ta, và chỉ khi đó, Ta mới đạt được mục tiêu của mình và kế hoạch của Ta hoàn toàn thành công, bởi tất cả sẽ trở về trạng thái ban đầu và tất cả sẽ được phân chia theo loại. Các con trai đầu lòng của Ta sẽ thuộc về Ta, các con trai và dân sự của Ta sẽ thuộc về các loài thọ tạo, còn những kẻ phục vụ và những kẻ bị hủy diệt sẽ thuộc về Sa-tan. Sau khi phán xét thế gian, Ta và các con trai đầu lòng của Ta một lần nữa sẽ bắt đầu cuộc sống thần thánh, họ sẽ không bao giờ rời khỏi Ta và sẽ luôn luôn ở cùng với Ta. Tất cả các lẽ mầu nhiệm mà tâm trí con người có thể hiểu được sẽ được mặc khải cho các ngươi từng chút một. Xuyên suốt lịch sử, đã có vô số người tử đạo vì Ta, dâng trọn bản thân mình cho Ta, nhưng xét cho cùng, con người là loài thọ tạo và cho dù họ có tốt đến mấy đi nữa thì họ cũng không thể được xếp là Đức Chúa Trời; đây là một diễn biến tất yếu, và nó không thể bị thay đổi bởi bất kỳ ai. Xét cho cùng, chính Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra muôn vật, trong khi con người là loài thọ tạo, còn Sa-tan thế nào cũng là mục tiêu hủy diệt của Ta và là kẻ thù đáng ghét của Ta – đây là ý nghĩa đúng nhất của những lời “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song bản tính của con người sẽ không thay đổi”. Việc ở trong tình trạng này và giai đoạn này bây giờ là một điềm báo trước rằng Ta và các con trai đầu lòng của Ta sẽ bước vào sự nghỉ ngơi. Đó là vì công tác của Ta trong thế gian đã hoàn tất một cách triệt để, và bước công tác tiếp theo của Ta sẽ đòi hỏi Ta trở lại với thân thể để hoàn tất nó. Đây là những bước công tác của Ta, mà Ta đã lên kế hoạch từ lâu. Con người phải thấy được điểm này một cách rõ ràng, nếu không hầu hết mọi người sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta.

Trước: Chương 113

Tiếp theo: Chương 115

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

Chương 10

Thời đại Vương quốc xét cho cùng khác với các thời đại đã qua. Nó không liên quan đến việc nhân loại hành động như thế nào; đúng hơn, Ta đã...

Chương 16

Đối với con người, Đức Chúa Trời quá vĩ đại, quá chan chứa, quá diệu kỳ, quá khó hiểu thấu; trong mắt mọi người, những lời của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger