Chương 115

Lòng Ta sẽ vô cùng vui mừng vì ngươi; tay Ta sẽ múa may vui vẻ vì ngươi, và Ta sẽ ban cho ngươi vô số các phước lành, bởi vì ngươi đã đến từ Ta trước thời điểm tạo dựng. Ngày nay, ngươi phải trở về bên Ta, vì ngươi không thuộc về thế gian hay thuộc về trần gian, mà thuộc về Ta. Ta sẽ yêu mến ngươi đời đời, Ta sẽ ban phước cho ngươi đời đời, và Ta sẽ bảo vệ cho ngươi đời đời. Chỉ những ai đã đến từ Ta mới biết được ý muốn của Ta; chỉ có họ sẽ quan tâm đến gánh nặng của Ta, và chỉ có họ sẽ làm những điều mà Ta muốn làm. Ngày nay, mọi thứ đã được hoàn tất. Lòng Ta như một quả cầu lửa, mong ngóng các con trai yêu dấu của Ta sớm được đoàn tụ với Ta, và thân vị của Ta sớm trở về Si-ôn một cách trọn vẹn. Ngươi có một số hiểu biết về điều này. Mặc dù chúng ta không thể thường xuyên dõi theo nhau trong tâm linh, nhưng chúng ta có thể thường xuyên đồng hành cùng nhau trong tâm linh và gặp gỡ trong xác thịt. Cha và các con trai đời đời không thể tách rời; họ được gắn kết mật thiết với nhau. Không ai có thể đem ngươi đi khỏi Ta cho đến ngày trở về Núi Si-ôn. Ta yêu hết thảy các con trai đầu lòng đến từ Ta, và Ta ghét hết thảy những kẻ thù chống đối Ta. Ta sẽ mang những người Ta yêu trở về Si-ôn và ném những kẻ Ta ghét xuống âm phủ, xuống địa ngục. Đây là nguyên tắc chính trong tất cả các sắc lệnh quản trị của Ta. Mọi thứ mà các con trai đầu lòng của Ta nói hay làm đều là một biểu hiện của Thần Ta. Chính hiểu rõ về điều này mà mọi người phải làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta. Đây là bước công tác tiếp theo của Ta, và nếu ai chống đối, thì Ta sẽ để các con trai yêu dấu của Ta ứng phó với chúng. Bây giờ khác với trước đây. Nếu những người Ta yêu cất tiếng phán xét, thì ngay lập tức Sa-tan chết trong âm phủ, bởi vì Ta đã trao thẩm quyền cho các con trai đầu lòng của Ta. Điều này có nghĩa rằng từ giờ trở đi đã đến lúc để các con trai đầu lòng của Ta và Ta cùng cai trị. (Đây là trong giai đoạn của xác thịt, hơi khác với việc cùng cai trị trong thân thể.) Bất kỳ ai bất tuân trong tư tưởng sẽ chịu chung số phận với những ai chống đối thân vị của Ta. Các con trai đầu lòng của Ta nên được đối đãi như Ta được đối đãi, bởi chúng ta là một thân thể và không bao giờ có thể tách rời. Trong quá khứ, đã làm chứng cho Ta thế nào, thì ngày nay nên làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta thế ấy. Đây là một trong những sắc lệnh quản trị của Ta; mọi người đều phải đứng lên và làm chứng.

Vương quốc của Ta mở rộng đến các đầu cùng của đất, và các con trai đầu lòng của Ta du hành đến tận cùng trái đất cùng Ta. Bởi vì những trở ngại về xác thịt của các ngươi, nên có nhiều lời các ngươi không hiểu dù Ta đã phán dạy, vì vậy phần lớn công tác phải được hoàn tất sau khi trở về Si-ôn. Từ những lời của Ta có thể thấy rằng sự trở về này không còn xa nữa – thực ra, thời điểm đã đến gần. Đó là lý do tại sao Ta đang liên tục phán về Si-ôn và các vấn đề ở Si-ôn. Các ngươi có biết mục đích những lời của Ta là gì không? Các ngươi có biết những gì ở trong lòng Ta không? Lòng Ta khao khát sớm trở về Si-ôn, để kết thúc toàn bộ kỷ nguyên cũ, để kết thúc cuộc sống của chúng ta trên đất (bởi vì Ta ghê tởm con người, sự việc và sự vật của trần thế, và thậm chí còn căm ghét cuộc sống trong xác thịt hơn nữa, và những trở ngại của xác thịt quá lớn; chỉ khi trở về Si-ôn thì mọi thứ mới được thịnh vượng), và để phục hồi cuộc sống của chúng ta trong vương quốc. Mục đích của lần nhập thể đầu tiên của Ta là để đặt nền móng cho lần thứ hai của Ta. Đây là con đường phải đi. Chỉ bằng cách giao phó toàn bộ bản thân Ta cho Sa-tan thì Ta mới có thể cứu chuộc các ngươi, hầu cho các ngươi có thể trở về trong thân thể Ta trong giai đoạn cuối cùng. (Nếu không bởi lần nhập thể đầu tiên của Ta, thì Ta hẳn đã không thể đạt được vinh hiển, và Ta hẳn đã không thể lấy lại của lễ chuộc tội, vì thế các ngươi hẳn đã đến trong thế gian như những tội nhân.) Bởi vì Ta có sự khôn ngoan vô hạn, nên việc mà Ta đã dẫn dắt các ngươi ra khỏi Si-ôn có nghĩa là Ta chắc chắn sẽ mang các ngươi trở về Si-ôn. Những cố gắng của Sa-tan để cản đường sẽ không thành công, bởi vì công tác vĩ đại của Ta đã hoàn thành từ lâu. Các con trai đầu lòng của Ta cũng giống như Ta – họ thánh khiết và không tì vết, vì vậy Ta vẫn sẽ trở về Si-ôn với các con trai đầu lòng của Ta, và chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa.

Toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta đang dần dần được tỏ lộ cho các ngươi. Ta đã bắt đầu thực hiện công tác của Ta trong tất cả các quốc gia và giữa tất cả các dân tộc. Điều này đủ để chứng minh rằng việc trở về Si-ôn của Ta không còn quá xa, bởi vì việc thực hiện công tác của Ta trong tất cả các quốc gia và giữa tất cả các dân tộc là việc được thực hiện sau khi trở về Si-ôn. Ta đang tăng tốc. (Bởi vì ngày trở về Si-ôn của Ta đang đến gần, nên Ta muốn hoàn thành công tác của Ta trên đất trước khi Ta trở về.) Ta đang trở nên bận rộn với công tác của Ta hơn bao giờ hết, tuy nhiên ngày càng có ít công tác trên đất để Ta làm – hầu như không có gì cả. (Sự bận rộn của Ta tập trung vào công tác trong Thần, điều con người không thể nhìn thấy bằng mắt trần mà chỉ có thể lượm lặt từ lời Ta; sự bận rộn của Ta không phải như bận rộn trong xác thịt, nhưng ám chỉ đến việc Ta lên kế hoạch cho nhiều nhiệm vụ.) Điều này là vì, như Ta đã phán, công tác của Ta trên đất đã được hoàn thành triệt để, và phần công tác còn lại của Ta phải đợi cho đến khi Ta trở về Si-ôn. (Lý do Ta phải trở về Si-ôn để làm việc chính là công tác tương lai không thể được thực hiện trong xác thịt, và nếu công tác này được thực hiện trong xác thịt, thì nó sẽ làm ô danh Ta.) Khi Ta đánh bại kẻ thù của Ta và trở về Si-ôn, cuộc sống sẽ tươi đẹp và bình yên hơn cuộc sống trước các thời đại. (Đó là vì Ta đã hoàn toàn chiến thắng thế gian, và nhờ vào lần nhập thể thứ nhất của Ta và lần nhập thể thứ hai của Ta mà Ta đã đạt được trọn vẹn vinh hiển. Trong lần nhập thể đầu tiên của Ta, Ta đã chỉ đạt được một phần vinh hiển của mình, nhưng trong lần nhập thể thứ hai của Ta, thân vị của Ta đã đạt được trọn vẹn vinh hiển, vì vậy không còn cơ hội để Sa-tan lợi dụng nữa. Do đó, cuộc sống tương lai ở Si-ôn sẽ còn tươi đẹp và bình yên hơn.) Thân vị của Ta sẽ xuất hiện thậm chí còn vinh hiển hơn trước thế gian và Sa-tan để làm nhục con rồng lớn sắc đỏ; đây là trọng điểm trong hết thảy sự khôn ngoan của Ta. Ta càng phán về những điều bên ngoài, các ngươi càng có thể hiểu được; Ta càng phán về những điều của Si-ôn mà con người không thể nhìn thấy, thì các ngươi sẽ càng nghĩ rằng những điều này sáo rỗng, và các ngươi sẽ càng khó tưởng tượng ra chúng; các ngươi sẽ nghĩ rằng Ta đang kể chuyện cổ tích. Tuy nhiên, các ngươi phải cẩn trọng. Không có lời nào sáo rỗng trong miệng Ta; những lời thốt ra từ miệng Ta đều đáng tin cậy. Điều này tuyệt đối đúng, mặc dù điều đó khó hiểu với cách suy nghĩ của các ngươi. (Bởi vì sự hạn chế của xác thịt, con người không thể hiểu được những gì Ta phán một cách trọn vẹn và thấu đáo, và nhiều trong số những điều Ta đã phán, Ta chưa tỏ lộ hoàn toàn. Tuy nhiên, khi chúng ta trở về Si-ôn, Ta sẽ không cần giải thích; tự nhiên các ngươi sẽ hiểu.) Điều này không được xem nhẹ.

Mặc dù xác thịt và các quan niệm của con người có những hạn chế, nhưng Ta vẫn muốn cải thiện lối suy nghĩ xác thịt của các ngươi và chống lại những quan niệm của các ngươi qua những lẽ mầu nhiệm được tỏ lộ, bởi vì như Ta đã phán nhiều lần, đây là một bước công tác của Ta (và công tác này sẽ không dừng lại cho đến khi bước vào Si-ôn). Có một “Núi Si-ôn” trong tâm trí của mỗi người, và mỗi người mỗi khác. Vì Ta liên tục nhắc đến Núi Si-ôn, nên Ta sẽ cho các ngươi một số thông tin chung về nó, hầu cho các ngươi có thể biết chút ít về nó. Ở trên Núi Si-ôn là trở về cõi tâm linh. Mặc dù nó đề cập đến cõi tâm linh, nhưng nó không phải là một nơi mà con người không thể nhìn thấy hay chạm vào; điều này liên quan đến thân thể. Nó không hoàn toàn không thể nhìn thấy được hay vô hình, bởi vì khi thân thể xuất hiện, nó có dạng thức và hình dạng, nhưng khi thân thể không xuất hiện, nó không có dạng thức hay hình dạng. Trên Núi Si-ôn, sẽ không có sự bận tâm về cái ăn, cái mặc, những nhu cầu hàng ngày hay nơi cư trú, cũng sẽ không có hôn nhân hay gia đình, và sẽ không có sự phân chia giới tính (hết thảy những ai ở trên Núi Si-ôn là thân vị của Ta, trong một thân thể, vì thế không có hôn nhân, gia đình hay sự phân chia giới tính), và mọi điều mà thân vị của Ta phán ra sẽ được thành tựu. Khi con người không cảnh giác, thân vị của Ta sẽ xuất hiện giữa họ, và khi con người không chú ý, thân vị của Ta sẽ biến mất. (Đây là điều mà con người của thịt và máu bây giờ không thể tưởng tượng ra.) Trong tương lai, vẫn sẽ có mặt trời, mặt trăng, trời và đất hữu hình, nhưng vì thân vị của Ta sẽ ở Si-ôn, nên sẽ không có ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, không có ban ngày, và không phải chịu đựng thiên tai. Khi Ta phán rằng chúng ta sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời bởi vì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho chúng ta, là Ta đang nói về việc sống ở Si-ôn. Theo các quan niệm của con người, mọi thứ trong vũ trụ đều phải bị loại bỏ, và hết thảy mọi người đều phải sống trong sự sáng của Ta. Họ nghĩ đây là ý nghĩa thực sự của câu “chúng ta sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời vì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho chúng ta”, nhưng thực ra, đây là một sự diễn dịch sai. Khi Ta phán “hàng tháng, cây sẽ trổ mười hai loại quả”, là Ta đang đề cập đến những vấn đề ở Si-ôn. Câu này thể hiện trọn vẹn những điều kiện sống trong Si-ôn. Ở Si-ôn, thời gian sẽ không bị giới hạn, và cũng sẽ không có giới hạn về địa lý và không gian. Đó là lý do tại sao Ta đã phán “hàng tháng”. “Mười hai loại quả” không thể hiện hành vi mà các ngươi đang sống bày tỏ ra ngày nay; đúng hơn, nó ám chỉ đến cuộc sống tự do ở Si-ôn. Những từ này là một sự khái quát hóa về cuộc sống ở Si-ôn. Từ điều này, người ta có thể thấy rằng cuộc sống ở Si-ôn sẽ giàu có và phong phú (bởi vì ở đây, “mười hai” ám chỉ sự đầy trọn). Đó sẽ là một cuộc sống không có đau buồn và nước mắt, và sẽ không có sự bóc lột hay áp bức, vì vậy tất cả sẽ được giải phóng và tự do. Điều này là vì mọi thứ tồn tại trong thân vị của Ta, bất kỳ ai cũng không thể tách rời, và mọi thứ sẽ là một cảnh đẹp và đời đời mới mẻ. Đó sẽ là thời điểm mà mọi thứ đều sẵn sàng, và là sự khởi đầu cuộc sống của chúng ta sau khi chúng ta trở về Si-ôn.

Mặc dù công tác của Ta trên đất đã được hoàn thành một cách triệt để, nhưng Ta vẫn cần các con trai đầu lòng của Ta làm việc trên đất, vì vậy Ta chưa thể trở về Si-ôn. Ta không thể trở về Si-ôn một mình. Ta sẽ trở về Si-ôn cùng với các con trai đầu lòng của Ta sau khi họ đã hoàn thành công tác của họ trên đất. Vì vậy, có thể chính đáng nói rằng chúng ta đang có được vinh hiển cùng nhau; đây là sự hiển lộ trọn vẹn về thân vị của Ta. (Ta phán rằng công tác của các con trai đầu lòng của Ta trên đất chưa hoàn thành bởi vì các con trai đầu lòng của Ta chưa được hiển lộ. Công tác này vẫn phải được thực hiện bởi các kẻ phục vụ trung thành và trung thực.)

Trước: Chương 114

Tiếp theo: Chương 116

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger