Chương 110

Khi mọi thứ đều được tỏ lộ, đó sẽ là lúc Ta sẽ nghỉ ngơi, và hơn nữa, là lúc mọi thứ sẽ được sẵn sàng. Ta đích thân thực hiện công tác của riêng Ta; chính Ta sắp đặt và chuẩn bị mọi thứ. Khi Ta ra khỏi Si-ôn và khi Ta trở về, và khi các con trai đầu lòng của Ta đã được trở nên trọn vẹn bởi Ta, thì Ta sẽ hoàn thành công tác vĩ đại của Ta. Trong quan niệm của mọi người, một cái gì đó được hoàn thành phải nhìn thấy được và chạm vào được, nhưng theo quan niệm của Ta, mọi thứ hoàn tất vào lúc Ta lên kế hoạch cho chúng. Si-ôn là nơi ở của Ta, và đó cũng là đích đến của Ta; đó là nơi Ta tỏ lộ sự toàn năng của Ta, và đó là nơi các con trai đầu lòng của Ta và Ta sẽ chia sẻ niềm vui như một gia đình. Đó là nơi Ta sẽ sống đời đời với họ. Si-ôn, nơi đẹp đẽ ấy, nơi mà mọi người khao khát. Vô số người đã khao khát Si-ôn qua các thời đại, nhưng từ thuở sơ khai, chưa một ai bước vào đó. (Thậm chí không có bất kỳ thánh đồ và tiên tri nào từ thời xa xưa đã bước vào Si-ôn; điều này là vì Ta đang chọn các con trai đầu lòng của Ta trong thời kỳ sau rốt, và hết thảy họ đều được sinh ra trong thời gian này; qua điều này, lòng thương xót và ân điển của Ta, điều mà Ta đã phán đến, trở nên rõ ràng hơn.) Mỗi một người bây giờ là con trai đầu lòng sẽ bước vào Si-ôn với Ta và tận hưởng phước lành đó. Ta đang nâng các con trai đầu lòng của mình lên một mức độ nhất định bởi vì họ có tố chất của Ta và ảnh tượng vinh hiển của Ta, và bởi vì họ có thể làm chứng cho Ta, tôn vinh Ta và sống bày tỏ ra Ta. Hơn nữa, họ có khả năng đánh bại Sa-tan và làm nhục con rồng lớn sắc đỏ. Điều này là vì các con trai đầu lòng của Ta là những nữ đồng trinh thanh khiết; họ là những người Ta yêu thương, và họ là những người Ta đã chọn và ưa thích. Lý do Ta nâng họ lên là vì họ có thể đứng ở vị trí của chính mình và có thể phục vụ Ta một cách khiêm nhường và không ai biết, và làm chứng mạnh mẽ cho Ta. Ta đã dành tất cả năng lượng của mình cho các con trai đầu lòng của Ta và Ta đã sắp đặt cẩn thận hết thảy mọi loại người, sự vật và sự việc phục vụ cho họ. Cuối cùng, Ta sẽ khiến mọi người nhìn thấy trọn vinh hiển của Ta qua các con trai đầu lòng của Ta, và Ta sẽ khiến mọi người hoàn toàn tin vào Ta vì họ. Ta sẽ không ép buộc bất kỳ con quỷ nào, và Ta không sợ sự lộng hành của chúng hoặc sự liều lĩnh của chúng, vì Ta có các lời chứng và Ta có thẩm quyền trong tay Ta. Bây giờ hãy nghe Ta, những kẻ cùng một giuộc với Sa-tan! Mục đích đằng sau mỗi lời Ta phán ra và mọi điều Ta làm là để hoàn thiện các con trai đầu lòng của Ta. Do đó, ngươi phải chú ý các mệnh lệnh của Ta và vâng lời các con trai đầu lòng của Ta; nếu không, Ta sẽ xử lý ngươi bằng cách khiến ngươi phải chịu sự hư mất ngay lập tức! Các con trai đầu lòng của Ta đã bắt đầu thi hành các sắc lệnh quản trị của Ta, bởi vì họ là những người duy nhất xứng đáng giữ vững ngôi của Ta; Ta đã xức dầu cho họ. Những ai không đầu phục các con trai đầu lòng của Ta chắc chắn là vô dụng, và không còn nghi ngờ gì, đã bị con rồng lớn sắc đỏ sai phái để làm đảo lộn kế hoạch quản lý của Ta. Những kẻ vô lại như vậy sẽ bị tống ra khỏi nhà Ta ngay lập tức. Ta không muốn thứ đó phục vụ cho Ta; chúng nó sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt đời đời – và chúng nó sẽ đối mặt với điều đó ngay lập tức, không chậm trễ! Những ai phục vụ Ta chắc chắn đã nhận được sự chấp thuận của Ta; họ phải vâng phục mà không lo lắng về cái giá mà họ có thể phải trả. Nếu họ phản nghịch, thì họ không xứng đáng để phục vụ Ta; Ta không cần những vật thọ tạo như vậy. Họ nên gấp rút đi khỏi đây; Ta tuyệt đối không muốn họ! Giờ đây ngươi phải rõ về điều này! Những ai phục vụ Ta phải làm cho tốt và không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nếu ngươi cảm thấy ngươi không có hy vọng và bắt đầu gây rắc rối, thì Ta sẽ kết liễu ngươi không hề do dự! Những người các ngươi đang phục vụ Ta có rõ về điều đó chưa? Đây là sắc lệnh quản trị của Ta.

Làm chứng cho Ta là bổn phận của các con trai đầu lòng của Ta, vì vậy Ta không yêu cầu các ngươi làm bất kỳ điều gì cho Ta; miễn là các ngươi thi hành bổn phận của mình một cách đúng đắn và hưởng những phước lành mà Ta ban cho các ngươi thì Ta sẽ hài lòng. Khi Ta đi qua toàn cõi vũ trụ và đến các đầu cùng của đất, Ta đã chọn các con trai đầu lòng của Ta và làm cho họ trọn vẹn. Đây là điều mà Ta đã hoàn thành trước khi Ta sáng thế; không ai trong nhân loại biết điều này, nhưng mà công tác của Ta được thành tựu trong âm thầm. Sự thật này không phù hợp với quan niệm của con người! Tuy nhiên, sự thật là sự thật, và không ai có thể thay đổi chúng. Những con quỷ, cả lớn lẫn nhỏ, đều lộ nguyên hình qua những sự giả tạo của chúng nó, và đã phải chịu hình phạt của Ta ở các mức độ khác nhau. Có những bước trong công tác của Ta, và có sự khôn ngoan trong lời Ta. Từ hành động và lời Ta, các ngươi đã thấy được gì chưa? Ta chỉ đơn giản là làm và phán mọi điều thôi sao? Những lời của Ta chỉ đơn thuần là nghiêm khắc, phán xét hoặc an ủi thôi sao? Điều đó quá đơn giản, nhưng đối với nhân loại, thấy được điều này là hoàn toàn không đơn giản chút nào. Không chỉ có sự khôn ngoan, phán xét, công chính, oai nghi và an ủi trong lời Ta, mà hơn thế, chúng chứa đựng Ta có gì và là gì. Mỗi một lời trong những lời của Ta là một lẽ mầu nhiệm mà nhân loại không thể khám phá ra; lời Ta hoàn toàn không thể hiểu được, và mặc dù những lẽ mầu nhiệm đã được tỏ lộ, nhưng chúng vẫn nằm ngoài phạm vi tưởng tượng và sự hiểu biết của loài người, dựa trên khả năng của loài người. Từ dễ hiểu nhất đối với Ta lại là khó hiểu nhất đối với mọi người, vì vậy sự khác biệt giữa Ta và họ giống như sự khác biệt giữa trời và đất. Đây là lý do tại sao Ta muốn thay đổi hoàn toàn dạng thức của các con trai đầu lòng của Ta và đưa họ bước vào thân thể một cách hoàn toàn. Trong tương lai, họ không chỉ sẽ bước vào thân thể từ xác thịt, mà họ sẽ còn thay đổi dạng thức của mình ở các mức độ khác nhau khi ở trong thân thể. Đây là kế hoạch của Ta. Đó là điều mà con người không thể làm được; họ tuyệt đối không có cách nào để làm điều đó. Do đó, ngay cả khi Ta giải thích điều này cho các ngươi một cách chi tiết, thì các ngươi vẫn sẽ không hiểu; ngươi chỉ có thể bước vào một cảm giác siêu nhiên. Điều này là vì Ta chính là Đức Chúa Trời khôn ngoan.

Khi các ngươi nhìn thấy những lẽ mầu nhiệm, hết thảy các ngươi phản ứng theo một cách nào đó. Mặc dù trong thâm tâm, ngươi không chấp nhận hoặc thừa nhận những lẽ mầu nhiệm này, nhưng ngươi thừa nhận chúng bằng lời. Những người như những người này là giả dối nhất, và khi Ta tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm, Ta sẽ loại bỏ và từ bỏ chúng từng người một. Tuy nhiên, mọi thứ Ta làm được thực hiện từng bước. Ta không làm mọi thứ một cách vội vàng, và Ta cũng không đi đến kết luận một cách mù quáng; điều này là do Ta sở hữu một tâm tính thần thánh. Mọi người tuyệt đối không thể có được một cách nhìn rõ ràng về những gì hiện nay Ta đang làm, hoặc về những gì Ta sẽ làm trong bước tiếp theo của Ta. Chỉ khi Ta cất tiếng phán về một bước, thì cách Ta làm việc mới tiến lên một bước cùng Ta. Mọi thứ xảy ra trong lời Ta và mọi thứ được tỏ lộ trong lời Ta, vì vậy không ai được nôn nóng; việc phục vụ Ta một cách đúng đắn là đủ rồi. Trước các thời đại, Ta đã tiên tri về một cây vả, nhưng xuyên suốt các thời đại, không ai nhìn thấy một cây vả và không ai có thể giải thích điều đó, và mặc dù những lời này đã được đề cập trong những lời khen ngợi trước đó, nhưng không ai biết ý nghĩa thật của chúng. Những từ này làm mọi người bối rối, cũng như cụm từ “đại họa”, và điều này đặt ra một lẽ mầu nhiệm mà Ta chưa bao giờ tỏ lộ cho nhân loại. Mọi người nghĩ rằng một cây vả có lẽ là một loại cây ăn quả tốt, hoặc có lẽ, tiến thêm một bước nữa, nó đã ám chỉ đến các thánh đồ – tuy nhiên, chúng vẫn còn rất xa so với ý nghĩa thật của những từ này. Ta sẽ nói với các ngươi điều đó khi Ta mở cuộn sách của Ta trong thời kỳ sau rốt. (“Cuộn sách” ám chỉ tất cả những lời mà Ta đã phán – những lời của Ta trong thời kỳ sau rốt; nó chứa đựng tất cả chúng.) “Cây vả” ám chỉ các sắc lệnh quản trị của Ta – từng sắc lệnh một trong số đó. Nhưng đây chỉ là một phần ý nghĩa của nó. Sự nảy mầm của cây vả ám chỉ việc Ta bắt đầu làm việc và phán trong xác thịt, nhưng các sắc lệnh quản trị của Ta vẫn chưa được biết đến (và điều này là vì, vào thời điểm đó, chưa có sự làm chứng nào cho danh Ta và không ai biết các sắc lệnh quản trị của Ta). Khi danh Ta được làm chứng và truyền bá, khi danh ấy được hết thảy mọi người ca ngợi và khi các sắc lệnh quản trị của Ta đạt được kết quả, đó sẽ là khi cây vả ra quả. Đây là lời giải thích đầy đủ, không sót điều gì; tất cả được tỏ lộ ở đây. (Ta phán điều này bởi vì trong những lời trước đây của Ta, có một phần mà Ta chưa tiết lộ đầy đủ; do đó, các ngươi cần phải chờ đợi và tìm kiếm một cách kiên nhẫn.)

Khi Ta làm cho các con trai đầu lòng trọn vẹn, Ta sẽ tỏ lộ toàn bộ sự vinh hiển của Ta và toàn bộ diện mạo của Ta cho cõi vũ trụ. Điều này sẽ được thực hiện trong thân thể, và sẽ ở trên hết thảy mọi người, trong thân vị của chính Ta; nó sẽ ở trên Núi Si-ôn của Ta và trong sự vinh hiển của Ta, và cụ thể là, sẽ được thực hiện giữa những tiếng reo hò ca ngợi. Hơn nữa, kẻ thù của Ta sẽ rút lui xung quanh Ta, rơi xuống vực sâu không đáy và hồ lửa và diêm sinh. Những gì mọi người ngày nay có thể tưởng tượng bị hạn chế, và không phù hợp với ý định ban đầu của Ta; đây là lý do mà Ta nhắm vào những quan niệm và suy nghĩ của con người mỗi ngày khi Ta phán dạy. Sẽ đến một ngày (ngày bước vào thân thể) khi những gì Ta phán sẽ hoàn toàn phù hợp với các ngươi, và các ngươi sẽ không có sự chống đối nào. Vào thời điểm đó, các ngươi sẽ không còn ý nghĩ của mình nữa, và sau đó Ta sẽ ngừng phán dạy. Vì các ngươi sẽ không còn tư duy của riêng mình nữa, nên Ta sẽ chỉ trực tiếp khai sáng cho các ngươi – đây là phước lành các con trai đầu lòng sẽ được hưởng, và điều đó sẽ xảy ra khi họ trị vì bên cạnh Ta như những vị vua. Con người không tin vào những điều mà họ không thể tưởng tượng ra, và ngay cả khi có một số người tin, thì họ chỉ làm như vậy do được Ta đặc biệt khai sáng. Nếu không, sẽ không ai tin, và đây là điều phải được trải nghiệm. (Không trải qua bước này, quyền năng vĩ đại của Ta không thể được tỏ lộ, và điều này có nghĩa là chỉ thông qua lời phán của Ta, Ta loại bỏ những quan niệm của con người ra khỏi họ. Không ai khác có thể làm công tác này và không ai có thể thay thế Ta. Ta là Đấng duy nhất có thể hoàn thành điều đó; tuy nhiên, điều đó không tuyệt đối. Ta phải thực hiện công tác này thông qua nhân loại.) Mọi người cảm thấy được tiếp thêm sinh lực sau khi nghe những lời của Ta, nhưng cuối cùng, hết thảy họ đều rút lui. Họ không thể không làm như vậy. Trong khi đó, có những lẽ mầu nhiệm mà con người không thể nắm bắt được. Không ai có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, và Ta sẽ cho phép các ngươi thấy điều này trong những gì Ta tỏ lộ. Qua đó, ý nghĩa thực sự trong những lời này của Ta sẽ được lộ rõ: “Ta sẽ nhổ tận rễ tất cả những ai không phù hợp để Ta sử dụng”. Các con trai đầu lòng của Ta có nhiều biểu hiện khác nhau, cũng như các kẻ thù của Ta. Hết thảy chúng sẽ được tỏ lộ cho các ngươi, từng người một. Hãy nhớ! Bất kỳ ai ngoài các con trai đầu lòng đều có công tác của những ác thần; hết thảy chúng nó đều là tay sai của Sa-tan. (Chúng nó sẽ sớm được tỏ lộ, từng tên một, nhưng có một số cần phải phục vụ cho đến tận cuối cùng, và những tên khác chỉ cần phải phục vụ trong một khoảng thời gian.) Dưới công tác của lời Ta, hết thảy sẽ lộ nguyên hình của chúng.

Mọi quốc gia, mọi nơi và mọi giáo phái đều vui hưởng sự dư dật của danh Ta. Bởi vì thảm họa hiện đang được chuẩn bị, và nằm trong tầm kiểm soát của Ta, và Ta đang sắp sửa khiến nó dần dần trút xuống, mọi người đang khẩn trương tìm kiếm con đường thật, điều cần phải tìm thấy ngay cả khi cái giá của việc làm như thế là từ bỏ mọi thứ. Trong tất cả mọi thứ, Ta có thời điểm riêng của Ta. Bất cứ khi nào Ta nói nó sẽ được hoàn thành, thì nó sẽ được hoàn thành ngay lúc đó, chính xác từng phút, và thậm chí đến từng giây. Không ai có thể cản trở hoặc ngăn chặn điều đó. Xét cho cùng, con rồng lớn sắc đỏ là kẻ thù chiến bại của Ta; nó là một kẻ phục vụ cho Ta, và nó làm bất kỳ điều gì Ta sai bảo mà không có sự kháng cự nhỏ nhất nào. Nó thực sự là thân trâu ngựa của Ta. Khi công tác của Ta đã hoàn thành, Ta sẽ ném nó xuống vực sâu không đáy và vào hồ lửa và diêm sinh (Ta đang ám chỉ những kẻ bị hủy diệt). Những kẻ bị hủy diệt sẽ không những nếm trải cái chết, mà chúng còn bị trừng phạt nặng nề vì chúng bức hại Ta. Đây là công tác mà Ta sẽ tiếp tục thực hiện thông qua những kẻ phục vụ. Ta sẽ khiến Sa-tan tàn sát và hủy diệt chính nó, xóa sổ hoàn toàn con cháu của con rồng lớn sắc đỏ. Đây là một phần trong công tác của Ta; sau đó, Ta sẽ chuyển sang các nước dân ngoại. Đây là các bước công tác của Ta.

Trước: Chương 109

Tiếp theo: Chương 111

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger