Chương 118

Bất kỳ ai trỗi dậy để làm chứng cho Con Ta, thì Ta sẽ ban ân điển cho họ; bất kỳ ai không trỗi dậy làm chứng cho Con Ta, mà thay vào đó lại chống đối và dùng những quan niệm của con người để đưa ra những đánh giá của bản thân mình, thì Ta sẽ hủy diệt chúng. Mọi người phải thấy rõ! Làm chứng cho Con Ta là một hành động tôn kính đối với Ta, và điều đó thỏa mãn ý muốn của Ta. Đừng chỉ kính trọng Cha, trong khi đó lại bắt nạt và áp bức Con. Những kẻ làm như thế là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ. Ta không cần những tên khốn như thế này làm chứng cho Con Ta; Ta sẽ hủy diệt chúng dưới vực sâu không đáy. Ta muốn những kẻ phục vụ trung thành và trung thực phục vụ Con Ta; còn đối với những người còn lại, Ta không cần họ. Đây là tâm tính công chính của Ta, và nó đủ để cho thấy rằng Ta là chính Đức Chúa Trời thánh khiết và không tì vết. Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai xúc phạm các sắc lệnh quản trị của Ta. Bất kỳ ai đã xem thường Ngài hoặc bức hại Ngài trong quá khứ, dù trong gia đình hay trong thế gian, thì Ta sẽ hành phạt chúng từng người một, và không kẻ nào sẽ được tha, bởi không có phần nào trong Ta là của thịt và máu. Việc làm chứng cho Ngài ngày nay cho thấy rằng những kẻ phục vụ đó đã hoàn thành việc phục vụ Ta, vì vậy đừng có bất kỳ sự đắn đo hay bận tâm nào. Xét cho cùng, họ là những kẻ phục vụ của Ngài, và xét cho cùng thì Ngài thuộc về trời, và cuối cùng Ngài sẽ trở về với thân thể của Ta, bởi thân thể của Ta không thể không có Ngài. Những ai xem thường Ngài và không tương hợp với Ngài trong quá khứ (đây là điều mà những người khác không thể nhìn thấy; chỉ Ngài biết điều đó trong lòng Ngài) giờ đây đã phơi bày hình dạng ban đầu của mình và đã ngã gục, vì Ngài là chính Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không dung thứ bất kỳ ai xem thường Ngài hay xúc phạm Ngài. Mặc dù điều đó hoàn toàn không thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng Thần Ta ở trong Ngài; điều này không phải bàn cãi nữa. Hết thảy mọi người đều phải tin điều đó, kẻo cây gậy sắt của Ta đánh gục hết thảy những ai xem thường Ta! Vì Ta làm chứng cho Ngài, nên Ngài chắc chắn có thẩm quyền, mọi thứ Ngài phán đều là sự thể hiện của Ta, và mọi việc Ngài làm đều là sự hiển lộ của Ta, vì Ngài là người Ta yêu quý và Ngài là một phần mà thân vị của Ta không thể thiếu. Vì vậy, mỗi hành động của Ngài, Ngài mặc gì, Ngài sử dụng gì, và Ngài sống ở đâu – chúng chắc chắn cũng là những hành vi của Ta. Không ai được cố tìm điều gì đó chống lại Ngài, và không ai được bắt lỗi Ngài. Nếu bất kỳ ai làm điều này, Ta sẽ không tha thứ cho họ!

Ta sẽ ném hết thảy những tên đầy tớ xấu xa ra khỏi nhà Ta, và trong nhà Ta, Ta sẽ khiến hết thảy những đầy tớ trung thành làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta; đây là kế hoạch của Ta, và đây là cách Ta làm việc. Khi những tên đầy tớ xấu xa làm chứng cho Con Ta, thì có mùi của xác chết, và điều này làm Ta ghê tởm. Khi các đầy tớ trung thành làm chứng cho Con Ta, thì điều đó tha thiết và chân thành, và Ta chấp nhận điều đó. Vậy thì, bất kỳ ai không sẵn lòng làm chứng cho Con Ta hãy ra khỏi đây ngay! Ta sẽ không ép buộc ngươi làm như thế – nếu Ta yêu cầu ngươi rời đi, thì ngươi phải rời đi! Hãy nhìn xem hậu quả dành cho ngươi là gì và những gì đang chờ đợi ngươi; những người phục vụ hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác. Sự phán xét của Ta, cơn thạnh nộ của Ta, lời nguyền rủa của Ta, sự thiêu đốt của Ta và sự giận dữ của Ta sẽ giáng xuống bất kỳ ai xem thường Ta bất cứ lúc nào. Tay Ta không thương xót với bất kỳ ai; bất kể trước đây người ta phục vụ trung thành như thế nào, nếu ngày nay họ xem thường Con Ta thì Ta sẽ hủy diệt họ ngay lập tức, và Ta sẽ không cho phép họ ở lại trước mặt Ta. Từ điều này, người ta có thể thấy bàn tay không thương xót của Ta. Bởi vì con người không biết Ta, và bởi vì bản tính họ xem thường Ta, thậm chí những người trung thành với Ta chỉ trung thành vì niềm vui thích của bản thân mình. Nếu điều gì đó xảy ra có ảnh hưởng bất lợi cho họ, thì lòng họ lập tức thay đổi và họ muốn rút lui khỏi Ta. Đây là bản tính của Sa-tan. Ngươi đừng có ngoan cố, tưởng rằng bản thân mình trung thành! Nếu không có gì trong đó cho chúng, thì bầy thú này hoàn toàn không có khả năng trung thành với Ta. Nếu Ta không công bố các sắc lệnh quản trị của Ta, thì các ngươi hẳn đã rút lui từ lâu rồi. Giờ đây hết thảy các ngươi đều mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, không sẵn lòng phục vụ Ta nhưng cũng không muốn bị hạ gục bởi tay Ta. Nếu Ta không tuyên bố rằng các thảm họa khủng khiếp sẽ giáng xuống bất kỳ ai xem thường Ta bất cứ lúc nào, thì các ngươi hẳn đã rút lui từ lâu. Chẳng lẽ Ta không biết con người có thể dùng đến các thủ đoạn nào sao? Hầu hiết mọi người giờ đây nuôi một hy vọng nhỏ, nhưng khi hy vọng đó chuyển thành thất vọng, thì họ trở nên không sẵn lòng tiến xa hơn chút nào nữa, và họ đòi quay lại. Ta đã phán trước đây rằng Ta không giữ bất kỳ ai ở đây nếu họ không muốn, nhưng hãy cẩn thận suy nghĩ về những hậu quả sẽ dành cho ngươi. Đây không phải là Ta đang đe dọa ngươi; đây là sự thật. Không ai có thể hiếu thấu bản tính của con người ngoại trừ Ta; hết thảy mọi người đều nghĩ rằng họ trung thành với Ta, mà không biết rằng lòng trung thành của họ thì bất khiết. Những sự bất khiết này sẽ hủy hoại con người, vì chúng là một âm mưu của con rồng lớn sắc đỏ. Nó đã bị Ta vạch trần từ lâu. Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, vì vậy làm sao Ta không thể hiểu điều đơn giản như thế? Ta có thể xuyên qua máu huyết và xác thịt của ngươi để thấy các ý định của ngươi. Đối với Ta dò lường bản tính của con người thì không khó, nhưng con người nghĩ rằng bản thân họ thông minh, tưởng rằng không ai ngoài chính họ biết các ý định của mình. Chẳng lẽ họ không biết rằng Đức Chúa Trời toàn năng tồn tại trong trời đất và muôn vật sao?

Ta sẽ yêu Con Ta đến tận cùng, và Ta sẽ căm ghét con rồng lớn sắc đỏ và Sa-tan cho đến đời đời. Hình phạt của Ta sẽ giáng trên hết thảy những ai xem thường Ta và không một kẻ thù nào sẽ được tha. Ta đã phán trước đây: “Ta đặt trên Si-ôn một hòn đá lớn. Đối với những tín đồ, thì hòn đá này là nền tảng xây dựng của họ. Đối với những kẻ không tin, thì đây là một tảng đá mà họ vấp phạm. Đối với những đứa con của ma quỷ, thì đây là hòn đá nghiền nát chúng cho đến chết”. Những lời này không chỉ được Ta phán ra trước đây, mà chúng còn được nhiều người tiên tri, và nhiều người đã đọc đoạn này trong thời đại này. Hơn nữa, một số người đã cố gắng giải thích những lời này, nhưng trước đây chưa có ai từng làm làm sáng tỏ lẽ mầu nhiệm này, bởi vì công tác này chỉ được thực hiện trong thời điểm hiện tại của thời kỳ sau rốt. Vì vậy, mặc dù một số người đã cố gắng giải thích những lời này, nhưng những sự giải thích của họ hết thảy đều là những sự ngụy biện. Ngày nay, Ta mặc khải toàn bộ ý nghĩa cho các ngươi hầu cho các ngươi có thể biết được tính chất nghiêm trọng trong việc Ta làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta, và mục đích của Ta khi làm như vậy. Ta đặt ở Si-ôn một hòn đá lớn, và hòn đá này ám chỉ các con trai đầu lòng của Ta được làm chứng. Từ “lớn” không có nghĩa là sự làm chứng này được thực hiện trên một phạm vi vô cùng rộng lớn nào đó, mà thay vào đó là khi làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta, rất nhiều kẻ phục vụ sẽ rút lui. Ở đây, “những kẻ không tin” ám chỉ những kẻ rút lui bởi vì Con Ta được làm chứng. Do đó, hòn đá là một tảng đá gây vấp phạm đối với loại người này. Ta nói đó là một tảng đá bởi vì loại người này sẽ bị hạ gục bởi tay Ta, và vì thế “tảng đá khiến con người vấp phạm” không phải nói đến việc té ngã hay trở nên yếu đuối, mà liên quan đến việc bị hạ gục bởi tay Ta. Từ “những tín đồ” trong “đối với những tín đồ, thì hòn đá này là nền tảng xây dựng của họ” ám chỉ những kẻ phục vụ trung thành đó, và “nền tảng xây dựng của họ” ám chỉ ân điển và các phước lành mà họ sẽ nhận được sau khi họ trung thành phục vụ Ta. Việc các con trai đầu lòng đã được làm chứng ám chỉ rằng toàn bộ thời đại cũ này sẽ sớm qua đi; nghĩa là, điều đó tượng trưng cho sự hủy diệt vương quốc của Sa-tan; do đó, đối với dân ngoại, đó là tảng đá nghiền nát chúng cho đến chết. Vì vậy, làm tan tác tất cả các nước ám chỉ sự đổi mới hoàn toàn của toàn thế giới; cái cũ sẽ qua đi và cái mới sẽ được dựng nên – đây là ý nghĩ thật của từ “làm tan tác”. Các ngươi có hiểu không? Công tác Ta làm trong giai đoạn cuối này có thể được tóm tắt chỉ với vài từ này. Đây là việc làm kỳ diệu của Ta, và các ngươi nên nắm bắt ý muốn của Ta trong những lời của Ta.

Trước: Chương 117

Tiếp theo: Chương 119

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger