Chương 119

Hết thảy các ngươi nên thông tỏ các ý định của Ta, và hết thảy các ngươi phải hiểu tâm trạng của Ta. Bây giờ là lúc chuẩn bị trở về Si-ôn. Ta không có tâm trí làm bất cứ việc gì ngoài việc này. Ta chỉ hy vọng được đoàn tụ với các ngươi một ngày gần đây, và trải qua từng giây từng phút với các ngươi ở Si-ôn. Ta ghê tởm thế gian, Ta ghê tởm xác thịt, và Ta còn ghê tởm mọi người trên đất còn hơn thế nữa. Ta không muốn nhìn thấy họ, bởi vì hết thảy họ đều là những con quỷ, thậm chí không có một chút dấu vết nào của bản tính con người. Ta không muốn sống trên thế gian; Ta ghê tởm mọi tạo vật, Ta ghê tởm tất cả những gì thuộc về thịt và máu. Cả trái đất sặc mùi của xác chết; Ta muốn trở về Si-ôn ngay lập tức, để loại bỏ tất cả mùi hôi thối của xác chết khỏi trái đất và làm trái đất đầy dẫy âm thanh của sự ngợi khen dành cho Ta. Ta sẽ trở về Si-ôn, Ta sẽ thoát khỏi xác thịt và thế gian, và không ai có thể cản đường Ta. Bàn tay giết người của Ta không có cảm xúc! Từ giờ trở đi, không ai có thể nói đến việc xây dựng hội thánh. Nếu ai nói, thì Ta sẽ không tha thứ cho họ. (Điều này là vì bây giờ là lúc để làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta, và là lúc để xây dựng vương quốc; bất kỳ ai nói đến việc xây dựng hội thánh là đang phá hủy việc xây dựng vương quốc và làm gián đoạn sự quản lý của Ta.) Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi thứ đã được chuẩn bị; điều duy nhất còn lại là để các con trai đầu lòng được tôn cao và được làm chứng. Khi điều đó xảy ra, không có một giây phút chậm trễ và không xem xét đến dạng thức, Ta sẽ lập tức trở về Si-ôn – nơi mà các ngươi nghĩ đến ngày và đêm. Đừng chỉ nhìn vào việc thế gian ngày nay tiếp diễn suôn sẻ và ổn định thế nào. Hết thảy công tác này là công tác trở về Si-ôn, vì vậy đừng chú ý đến những điều này bây giờ; khi đến ngày trở về Si-ôn, mọi việc sẽ hoàn tất. Ai không mong muốn sớm trở về Si-ôn? Ai không mong muốn cho Cha và các con trai sớm đoàn tụ? Cho dù các thú vui trần gian có thú vị đến mức nào, chúng cũng không thể nắm giữ được xác thịt của chúng ta; chúng ta sẽ vượt lên khỏi xác thịt của mình và cùng nhau trở về Si-ôn. Ai dám cản trở điều này? Ai dám dựng nên chướng ngại vật? Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho chúng! Ta sẽ quét sạch tất cả các chướng ngại vật. (Đây là lý do Ta phán rằng Ta không thể trở về Si-ôn ngay lập tức. Ta đang thực hiện công tác thanh lọc này, và đồng thời Ta cũng đang làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta; hai việc này đang tiến hành cùng một lúc. Khi công tác thanh lọc hoàn tất, đó sẽ là lúc Ta hiển lộ các con trai đầu lòng. “Các chướng ngại vật” là số lượng lớn những kẻ phục vụ, đó là lý do tại sao Ta phán hai việc này đang xảy ra đồng thời với nhau.) Ta sẽ để các con trai đầu lòng của Ta bước đi cùng Ta khắp vũ trụ và đến các đầu cùng của đất, băng qua núi sông và muôn vật; ai dám ngăn cản điều này? Ai dám cản trở điều này? Tay Ta không dễ dàng buông tha bất kỳ người nào; ngoại trừ các con trai đầu lòng của Ta, Ta nổi giận với tất cả và nguyền rủa tất cả. Trên khắp xứ, không có một phàm nhân nào nhận được các phước lành của Ta; tất cả đều phải chịu sự nguyền rủa của Ta. Từ khi sáng thế, Ta chưa từng ban phước cho ai; ngay cả khi Ta ban phước, thì chúng cũng chỉ là những lời, không bao giờ là hiện thực, bởi Ta căm ghét Sa-tan cùng cực; Ta sẽ không bao giờ ban phước cho nó, mà chỉ trừng phạt nó. Chỉ vào lúc cuối cùng, sau khi Ta hoàn toàn chinh phục Sa-tan và chiến thắng trọn vẹn thuộc về Ta, thì Ta mới ban cho hết thảy những kẻ phục vụ trung thành các phước lành vật chất, và để họ vui mừng khi ngợi khen Ta, bởi tất cả công tác của Ta cũng đã hoàn thành.

Thật vậy, thời điểm của Ta không còn xa lắm. Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm đang sắp kết thúc trước mắt ngươi. (Quả thật là trước mắt ngươi. Nó không phải là sự báo trước nào đó; ngươi có thể nhìn thấy điều này từ tâm trạng của Ta.) Ta sẽ đem các con trai đầu lòng của Ta về nhà ở Si-ôn ngay lập tức. Một số người sẽ nói rằng: “Vì chỉ dành cho các con trai đầu lòng, tại sao lại mất sáu ngàn năm? Và tại sao quá nhiều người đã được tạo ra?” Ta đã phán trước đây rằng mọi thứ của Ta đều quý giá. Làm sao các con trai đầu lòng của Ta không thể quý hơn thế? Ta sẽ huy động hết thảy để hầu việc Ta, và hơn nữa, Ta sẽ tỏ lộ quyền năng của Ta, hầu cho mọi người đều có thể thấy điều đó trong toàn bộ thế giới vũ trụ, không một vật thể nào không nằm trong tay của chúng ta, không một người nào không phục vụ chúng ta, và không một vật nào không vì sự thành tựu của chúng ta. Ta sẽ đạt được mọi thứ. Đối với Ta, không có khái niệm về thời gian; mặc dù Ta có ý nói là hoàn thành kế hoạch và công tác của Ta trong sáu ngàn năm, nhưng với Ta hết thảy đều thoải mái và tự do. Ngay cả khi nó chưa đến sáu ngàn năm, miễn là theo quan điểm của Ta, thời giờ đã đến, ai dám cất tiếng phản đối chứ? Ai dám đứng lên và phán xét một cách tùy tiện? Công tác của Ta, do chính Ta làm; thời điểm của Ta, do chính Ta tự sắp xếp. Không con người, sự việc và sự vật nào dám cố ý hành động; Ta sẽ khiến cho tất cả đi theo Ta. Đối với Ta, không có đúng hay sai; nếu Ta phán điều đó đúng, thì chắc chắn nó đúng; nếu Ta phán điều đó sai, thì cũng là như thế. Ngươi không được luôn luôn đo lường Ta bằng các quan niệm của con người! Ta phán rằng các con trai đầu lòng và Ta cùng được phước – ai dám không chịu đầu phục chứ? Ta sẽ hủy diệt ngươi ngay lập tức! Ngươi không chịu đầu phục! Ngươi phản nghịch! Ta hoàn toàn không thương xót bất kỳ ai trong số loài người, và sự căm ghét của Ta đã đạt đến giới hạn của nó; Ta hoàn toàn không thể khoan dung thêm chút nào nữa. Theo Ta, toàn thể thế giới vũ trụ phải bị hủy diệt ngay lập tức – chỉ khi đó thì công tác vĩ đại của Ta mới được hoàn thành; chỉ khi đó thì kế hoạch quản lý của Ta mới được hoàn tất; và chỉ khi đó thì sự căm ghét trong lòng Ta mới được tiêu tan. Giờ đây, Ta chỉ quan tâm đến việc làm chứng cho các con trai đầu lòng của Ta. Ta sẽ đặt tất cả những việc khác sang một bên; Ta sẽ làm những việc quan trọng trước, rồi sau đó Ta sẽ làm những việc thứ yếu. Đây là những bước công tác của Ta, điều mà không ai được vi phạm; hết thảy phải làm như Ta phán, để họ không trở thành mục tiêu nguyền rủa của Ta.

Giờ đây công tác của Ta đã được hoàn thành, Ta có thể nghỉ ngơi. Từ giờ trở đi, Ta sẽ không làm việc nữa, nhưng sẽ bảo các con trai đầu lòng của Ta làm tất cả những gì Ta muốn làm, bởi vì các con trai đầu lòng của Ta là Ta; các con trai đầu lòng của Ta là thân vị của Ta. Điều này không sai chút nào; đừng dùng các quan niệm để phán xét. Nhìn thấy các con trai đầu lòng là nhìn thấy Ta, bởi chúng ta là một và như nhau. Do đó, bất kỳ ai chia tách chúng ta là đang chống đối Ta, và Ta sẽ không tha thứ cho họ. Trong những lời của Ta, có những lẽ mầu nhiệm mà con người không thể thông tỏ được. Chỉ những người Ta yêu mới có thể bày tỏ Ta, và không ai khác; điều này đã được Ta quyết định, và không ai có thể thay đổi nó. Lời Ta phong phú, toàn diện và không thể hiểu thấu. Hết thảy nên dốc sức cho những lời của Ta, cố gắng suy ngẫm chúng thường xuyên, và đừng bỏ sót một từ hay một câu nào – nếu không, con người sẽ tin sai lệch, và sẽ hiểu sai lời Ta. Ta đã phán rằng tâm tính của Ta không dung thứ sự xúc phạm, có nghĩa rằng các con trai đầu lòng đã được làm chứng của Ta không thể bị chống đối. Các con trai đầu lòng của Ta đại diện cho từng khía cạnh trong tâm tính của Ta, vì vậy khi tiếng kèn thánh vang lên, đó là lúc Ta bắt đầu làm chứng cho các con trai đầu lòng, và do đó, sau này tiếng kèn thánh sẽ dần dần thông báo về tâm tính của Ta cho đại chúng. Nói cách khác, khi các con trai đầu lòng được tiết lộ, đó sẽ là lúc tâm tính của Ta được mặc khải. Ai có thể hiểu thấu được điều này? Ta phán rằng thậm chí trong những lẽ mầu nhiệm mà Ta đã tỏ lộ, cũng còn có những lẽ mầu nhiệm mà con người không thể khám phá. Ai trong số các ngươi đã thực sự cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thật của những lời này? Có phải tâm tính của Ta là tính cách của một con người, như các ngươi đã tưởng tượng không? Nghĩ như vậy là một sai lầm nghiêm trọng! Ngày nay, bất kỳ ai thấy các con trai đầu lòng của Ta là một đối tượng của phước, và họ thấy tâm tính của Ta – điều này tuyệt đối đúng. Các con trai đầu lòng của Ta đại diện toàn bộ về Ta; họ là thân vị của Ta, không một chút nghi ngờ. Không ai có thể có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này! Người vâng lời được ban ân điển, và kẻ phản nghịch bị nguyền rủa. Đây là những gì Ta răn dạy, và không ai có thể thay đổi điều đó!

Trước: Chương 118

Tiếp theo: Chương 120

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 44 và 45

Kể từ khi Đức Chúa Trời nói với con người về “tình yêu dành cho Đức Chúa Trời” – một bài học thâm thúy nhất trong tất cả các bài học – Ngài...

Chương 26

Ai đã từng sống trong nhà của Ta? Ai đã từng đứng lên vì Ta? Ai đã từng chịu khổ vì Ta? Ai đã từng hứa trước mặt Ta? Ai đã từng đi theo Ta...

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger