Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Để bước vào lời Đức Chúa Trời thì không có bước nào quan trọng hơn là lắng đọng lòng mình trước sự hiện diện của Ngài. Đó là một bài học mà hiện nay hết thảy mọi người cần phải cấp bách bước vào. Các con đường bước vào việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời như sau:

1. Hãy để tâm mình khỏi các vấn đề bên ngoài. Hãy bình an trước Đức Chúa Trời và dành trọn sự tập trung của mình vào việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

2. Với tấm lòng bình an trước Đức Chúa Trời, hãy ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời.

3. Hãy suy ngẫm và chiêm nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về công tác của Đức Chúa Trời trong lòng mình.

Trước tiên, hãy bắt đầu từ khía cạnh cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với sự tập trung hoàn toàn và vào những giờ cố định. Cho dù ngươi có bị áp lực về thời gian như thế nào, công việc của ngươi có bận rộn ra sao, hay điều gì xảy đến với ngươi, thì cũng hãy cầu nguyện mỗi ngày như bình thường và ăn uống lời Đức Chúa Trời như bình thường. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì dù cho môi trường xung quanh ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ trong tâm linh của ngươi, và ngươi sẽ không bị quấy rầy bởi những con người, sự vật hoặc sự việc xung quanh ngươi. Khi ngươi thường chiêm nghiệm về Đức Chúa Trời trong lòng, thì những gì diễn ra bên ngoài không thể làm phiền ngươi. Đây là ý nghĩa của việc sở hữu vóc giạc. Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện: Việc thầm cầu nguyện trước Đức Chúa Trời là có kết quả nhất. Sau đó, hãy ăn uống lời Đức Chúa Trời, tìm ra sự sáng trong lời Đức Chúa Trời bằng cách suy ngẫm về chúng, tìm ra con đường để thực hành, biết được mục đích của Đức Chúa Trời khi phán những lời của Ngài và hiểu được chúng mà không bị lệch lạc. Thông thường, việc có thể đến gần với Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, chiêm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời mà không bị những thứ bên ngoài quấy rầy nên là điều bình thường đối với ngươi. Khi lòng ngươi đã đạt được một mức độ bình an nhất định, ngươi sẽ có thể tĩnh lặng và chiêm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời và thực sự đến gần Ngài bên trong bản thân ngươi, bất kể môi trường xung quanh ngươi thế nào, cho đến khi ngươi đạt đến mức sự ngợi khen dâng trào trong lòng ngươi, và điều đó còn tốt hơn cả việc cầu nguyện. Khi ấy, ngươi sẽ có được một vóc giạc nhất định. Nếu ngươi có thể đạt được các trạng thái được mô tả ở trên, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy lòng ngươi thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Đây là bài học cơ bản đầu tiên. Chỉ sau khi mọi người có thể bình an trước Đức Chúa Trời thì họ mới có thể được Đức Thánh Linh chạm đến, và được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng, và chỉ khi đó họ mới có thể có được sự tương giao thật với Đức Chúa Trời, cũng như nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sau đó, họ sẽ bước vào đúng hướng trong đời sống thuộc linh của mình. Khi sự rèn tập của họ để sống trước Đức Chúa Trời đã đạt đến sự sâu sắc nhất định, và họ có thể từ bỏ bản thân, khinh miệt bản thân và sống trong lời Đức Chúa Trời, thì lòng họ thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Việc có thể khinh miệt bản thân, nguyền rủa bản thân và từ bỏ bản thân là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người không thể tự mình thực hiện được. Vì vậy, việc thực hành tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời là một bài học mà mọi người nên bước vào ngay lập tức. Đối với một số người, thông thường họ không những không thể bình an trước Đức Chúa Trời, mà họ còn không thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời ngay cả khi cầu nguyện. Điều này quá thấp kém so với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời! Nếu lòng ngươi không thể bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh không? Nếu ngươi là một người không thể bình an trước Đức Chúa Trời, ngươi sẽ dễ bị phân tâm khi có ai đó đi qua, hoặc khi người khác đang nói chuyện, và tâm trí của ngươi có thể bị cuốn đi khi người khác đang làm việc, trong trường hợp đó ngươi không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu lòng ngươi thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bị quấy rầy bởi bất kỳ điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, hoặc bận tâm với bất kỳ con người, sự vật hoặc sự việc nào. Nếu ngươi có lối vào trong điều này, thì những trạng thái tiêu cực đó và hết thảy những điều tiêu cực – những quan niệm con người, triết lý sống, những mối quan hệ không bình thường giữa con người, những ý tưởng và suy nghĩ, và v.v. – sẽ tự nhiên biến mất. Bởi vì ngươi luôn suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, và lòng của ngươi đang luôn đến gần với Đức Chúa Trời và luôn bận tâm với những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, thì những điều tiêu cực đó sẽ rời xa ngươi mà ngươi không hề hay biết. Khi những điều mới và tích cực chiếm ngự trong ngươi, thì những điều tiêu cực cũ kỹ sẽ không có chỗ, vì vậy đừng chú ý đến những điều tiêu cực đó. Ngươi không cần phải nỗ lực để kiểm soát chúng. Ngươi nên tập trung vào việc bình an trước Đức Chúa Trời, ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt, hát những bài Thánh Ca ngợi khen Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt và để Đức Chúa Trời có cơ hội làm việc trên ngươi, bởi vì giờ đây Đức Chúa Trời muốn đích thân hoàn thiện loài người và Ngài muốn thu phục tấm lòng của ngươi; Thần của Ngài cảm thúc tấm lòng của ngươi và nếu ngươi bắt đầu sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chú ý đến việc sống trong lời Đức Chúa Trời và tham gia thông công về lẽ thật nhiều hơn để có được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, thì những quan niệm tôn giáo, sự tự nên công chính và tính tự cao tự đại đó của ngươi sẽ biến mất, và ngươi sẽ biết làm thế nào để dâng mình cho Đức Chúa Trời, làm thế nào để yêu kính Đức Chúa Trời và làm thế nào để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Và những điều không liên quan đến Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn tan biến khỏi ý thức của ngươi mà ngươi không hề hay biết.

Suy ngẫm và cầu nguyện về lời Đức Chúa Trời trong khi ăn uống những lời hiện tại của Ngài là bước đầu tiên để được bình an trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực sự có thể bình an trước Đức Chúa Trời, thì sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh sẽ ở cùng ngươi. Toàn bộ đời sống thuộc linh đều đạt được bằng cách được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, ngươi phải được bình an trước Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó ngươi mới có thể được Đức Thánh Linh cảm thúc. Khi ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể được khai sáng và soi sáng, và có thể đạt được sự hiểu biết thật về lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi trở nên bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong các hoạt động suy ngẫm và thông công thường lệ của ngươi và đến gần Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, thì ngươi sẽ có thể vui hưởng sự gần gũi thực sự với Đức Chúa Trời, có sự hiểu biết đích thực về tình yêu của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, và thể hiện sự ân cần và quan tâm thực sự đối với các ý định của Đức Chúa Trời. Ngươi càng có thể thường được bình an trước Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng được soi sáng và ngươi sẽ càng có thể hiểu được tâm tính bại hoại của chính mình, điều ngươi thiếu là gì, điều ngươi nên bước vào là gì, ngươi nên phục vụ với chức năng nào và nhược điểm của ngươi nằm ở đâu. Hết thảy những điều này đều đạt được bằng cách được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực sự đạt được sự bình an sâu sắc trước Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể nắm bắt được những lẽ mầu nhiệm nhất định của tâm linh, nắm bắt được điều mà Đức Chúa Trời hiện tại muốn thực hiện trong ngươi, nắm bắt sự hiểu biết sâu sắc hơn về lời Đức Chúa Trời, nắm bắt cốt lõi của lời Đức Chúa Trời, bản chất của lời Đức Chúa Trời, hữu thể của lời Đức Chúa Trời và ngươi sẽ có thể nhìn thấy con đường thực hành rõ ràng và chính xác hơn. Nếu ngươi không đạt đủ sự sâu sắc để trở nên bình an trong tâm linh, thì ngươi sẽ chỉ được cảm thúc chút ít bởi Đức Thánh Linh; ngươi sẽ cảm thấy được thêm sức ở bên trong và sẽ cảm thấy một sự vui thích và bình an nhất định, nhưng ngươi sẽ không nắm bắt được bất kỳ điều gì sâu sắc hơn. Trước đây Ta đã phán rằng: Nếu mọi người không sử dụng toàn bộ sức lực mà họ có, thì họ sẽ khó nghe được tiếng của Ta hoặc nhìn thấy diện mạo của Ta. Điều này ám chỉ đến việc đạt được sự bình an sâu sắc trước Đức Chúa Trời, chứ không phải thực hiện những nỗ lực hời hợt. Một người thực sự có thể bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể giải thoát bản thân khỏi mọi ràng buộc của thế gian và được Đức Chúa Trời sở hữu. Hết thảy những ai không có khả năng được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chắc chắn đều phóng đãng và vô độ. Hết thảy những ai có khả năng được bình an trước Đức Chúa Trời là những người ngoan đạo trước Đức Chúa Trời và là những người khao khát Đức Chúa Trời. Chỉ những người bình an trước Đức Chúa Trời mới coi trọng sự sống, coi trọng sự thông công trong tâm linh, khao khát lời Đức Chúa Trời, và theo đuổi lẽ thật. Bất kỳ ai không coi trọng việc được bình an trước Đức Chúa Trời và không thực hành việc được bình an trước Đức Chúa Trời thì đều tự phụ và hời hợt, gắn bó với thế gian và không có sự sống; ngay cả khi họ nói rằng họ tin vào Đức Chúa Trời, thì họ cũng chỉ đang nói lời chót lưỡi đầu môi mà thôi. Những người mà cuối cùng Đức Chúa Trời hoàn thiện và làm cho trọn vẹn là những người có thể được bình an trước sự hiện diện của Ngài. Do đó, những người được bình an trước Đức Chúa Trời được ban cho những phước lành lớn lao. Những người suốt cả ngày hiếm khi dành thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời, những người bận rộn với những chuyện bên ngoài và xem nhẹ lối vào sự sống – đây là hết thảy những kẻ giả hình không có triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Chính những người có thể được bình an trước Đức Chúa Trời và những người thực sự có thể tương giao với Đức Chúa Trời mới là dân sự của Đức Chúa Trời.

Để đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận lời của Ngài là sự sống của ngươi, trước tiên ngươi phải được bình an trước Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời mới khai sáng cho ngươi và ban cho ngươi sự hiểu biết. Con người càng được bình an trước Đức Chúa Trời, họ càng có thể nhận được sự khai sáng và soi sáng của Đức Chúa Trời. Hết thảy những điều này đòi hỏi mọi người phải có lòng mộ đạo và đức tin; chỉ có như vậy họ mới có thể được trở nên hoàn thiện. Bài học cơ bản để bước vào đời sống thuộc linh là bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì hết thảy các sự tập rèn thuộc linh của ngươi mới có hiệu quả. Nếu lòng ngươi không có khả năng được bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu lòng ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời bất kể ngươi đang làm gì, thì ngươi là người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu lòng ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời bất kể ngươi đang làm gì, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi là một người được bình an trước Đức Chúa Trời. Nếu khi ngươi đang nói chuyện với người khác, hoặc đang đi, ngươi có thể nói rằng: “Lòng của tôi đang đến gần Đức Chúa Trời, và không tập trung vào những thứ bên ngoài, và tôi có thể được bình an trước Đức Chúa Trời”, thì ngươi là một người bình an trước Đức Chúa Trời. Đừng dính dáng đến bất kỳ điều gì lôi kéo lòng của ngươi về phía các vấn đề bên ngoài, hoặc với những người chia cách lòng ngươi với Đức Chúa Trời. Bất kỳ điều gì có thể làm ngươi phân tâm không còn gần với Đức Chúa Trời, thì hãy đặt nó sang một bên hoặc tránh xa nó. Điều này có lợi hơn nhiều cho cuộc sống của ngươi. Bây giờ chính xác là thời điểm cho công tác vĩ đại của Đức Thánh Linh, thời điểm mà đích thân Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện. Nếu tại thời điểm này, ngươi không thể bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi không phải là người sẽ trở về trước ngôi của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi theo đuổi những thứ khác ngoài Đức Chúa Trời, thì sẽ không có cách nào để ngươi được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Những ai có thể nghe những lời phán như thế từ Đức Chúa Trời nhưng ngày hôm nay lại không được bình an trước Ngài là những người không yêu lẽ thật và không yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không dâng mình tại thời điểm này, thì ngươi còn đang chờ đợi điều gì nữa? Dâng mình là lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Đó sẽ là một của lễ đích thực. Bất kỳ ai thực sự dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời bây giờ đảm bảo đều được làm cho trọn vẹn bởi Đức Chúa Trời. Không có gì, bất kể đó là gì, có thể quấy rầy ngươi; cho dù đó là để tỉa sửa ngươi hoặc xử lý ngươi, hoặc cho dù ngươi gặp phải sự trắc trở hay thất bại, thì lòng ngươi cũng sẽ luôn luôn bình an trước Đức Chúa Trời. Cho dù mọi người đối xử với ngươi như thế nào, thì lòng ngươi cũng phải được bình an trước Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi gặp phải hoàn cảnh nào – cho dù ngươi đang bị bao vây bởi nghịch cảnh, đau khổ, bắt bớ hay những sự thử luyện khác nhau – thì lòng ngươi cũng phải luôn luôn bình an trước Đức Chúa Trời; đó là những con đường để được trở nên hoàn thiện. Chỉ khi ngươi thực sự được bình an trước Đức Chúa Trời thì những lời hiện tại của Đức Chúa Trời mới trở nên rõ ràng với ngươi. Sau đó, ngươi có thể thực hành chính xác hơn và không chệch khỏi sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh, nắm bắt rõ ràng hơn những ý định của Đức Chúa Trời là điều sẽ giúp cho sự phục vụ của ngươi có định hướng rõ ràng hơn, nắm bắt chính xác hơn sự cảm thúc và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và yên tâm sống dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đó là những hiệu quả đạt được bằng cách thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Khi mọi người không hiểu rõ về lời Đức Chúa Trời, không có con đường để thực hành, không nắm bắt được các ý định của Đức Chúa Trời, hoặc thiếu các nguyên tắc thực hành, thì điều này là do lòng họ không được bình an trước Đức Chúa Trời. Mục đích của việc được bình an trước Đức Chúa Trời là để được nghiêm chỉnh và thực tế, để tìm kiếm sự chính xác và rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng là để đi đến việc hiểu được lẽ thật và biết Đức Chúa Trời.

Nếu lòng của ngươi không thường được bình an trước Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không có cách gì để hoàn thiện ngươi. Không có sự quyết tâm là tương đương với sự vô tâm, và một người vô tâm không thể được bình an trước Đức Chúa Trời; một người như thế không biết Đức Chúa Trời làm bao nhiêu công tác, hoặc Ngài phán nhiều bao nhiêu, và họ cũng không biết cách thực hành. Đây chẳng phải là một người vô tâm sao? Liệu một người vô tâm thì có thể được bình an trước Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời không có cách nào để hoàn thiện người vô tâm – họ không khác gì loài trâu ngựa. Đức Chúa Trời đã phán rất rõ ràng và minh bạch, nhưng lòng của ngươi vẫn không hề lay chuyển, và ngươi vẫn không có khả năng bình an trước Đức Chúa Trời. Chẳng phải ngươi là một con thú ngốc nghếch sao? Một số người lầm lạc khi thực hành bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đến giờ nấu ăn thì họ lại không nấu ăn, và đến giờ phải làm những việc vặt thì họ lại không làm, mà chỉ tiếp tục cầu nguyện và suy ngẫm. Được bình an trước Đức Chúa Trời không có nghĩa là không nấu ăn hay làm những việc vặt, hoặc không sống cuộc sống của mình; đúng hơn, đó là có thể lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời trong mọi trạng thái bình thường và có một vị trí dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi nên quỳ xuống đàng hoàng trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện; khi ngươi làm những việc vặt hoặc nấu ăn, hãy lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, hay hát những bài Thánh Ca. Bất kể ngươi gặp phải tình huống nào, thì ngươi cũng nên có cách riêng của mình để thực hành, ngươi nên làm mọi thứ có thể để đến gần với Đức Chúa Trời, và ngươi nên cố gắng hết sức để làm lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Khi hoàn cảnh cho phép, hãy chuyên tâm cầu nguyện; khi hoàn cảnh không cho phép, hãy đến gần Đức Chúa Trời trong lòng mình trong khi thực hiện nhiệm vụ trước mắt. Khi ngươi có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì hãy ăn uống lời Ngài; khi ngươi có thể cầu nguyện, thì hãy cầu nguyện; khi ngươi có thể chiêm nghiệm về Đức Chúa Trời, thì hãy chiêm nghiệm Ngài. Nói cách khác, làm hết sức mình để rèn tập bản thân để bước vào tùy theo môi trường của ngươi. Một số người có thể bình an trước Đức Chúa Trời khi không có vấn đề gì, nhưng ngay khi có chuyện gì xảy ra, tâm trí họ lơ đễnh. Đó không phải là bình an trước Đức Chúa Trời. Cách chính xác để trải nghiệm là thế này: Dù trong hoàn cảnh nào, thì lòng con người cũng không rời xa Đức Chúa Trời, hoặc cảm thấy bị quấy rầy bởi những con người, sự vật hoặc sự việc bên ngoài, và chỉ khi đó thì họ mới là người thực sự được bình an trước Đức Chúa Trời. Một số người nói rằng, khi họ cầu nguyện trong hội chúng, lòng họ có thể được bình an trước Đức Chúa Trời, nhưng trong sự thông công với những người khác thì họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời và họ cứ suy nghĩ lung tung. Đây không phải là bình an trước Đức Chúa Trời. Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong tình trạng này, lòng họ không thể luôn luôn bình an trước Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi phải nỗ lực nhiều hơn để rèn luyện bản thân trong lĩnh vực này, bước từng bước một vào đường đúng của trải nghiệm đời sống, và dấn thân vào con đường được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.

Trước: Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger