Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện

Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà ngươi mang càng lớn, và trọng trách ngươi mang càng lớn, kinh nghiệm của ngươi sẽ càng phong phú. Khi ngươi lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đặt trọng trách lên ngươi, và sau đó khai sáng cho ngươi về những nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời cho ngươi trọng trách này, ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có trọng trách liên quan đến tình trạng sống của các anh chị em ngươi, thì đây là một trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, và ngươi sẽ luôn mang trọng trách này theo mình trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Điều Đức Chúa Trời làm đã được chuyển tải sang ngươi, và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm; đây là ý nghĩa của việc đảm nhận trọng trách của Đức Chúa Trời như của chính mình. Tại thời điểm này, trong sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi sẽ tập trung vào những dạng vấn đề này, và ngươi sẽ tự hỏi: “Tôi sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Làm sao tôi có thể tạo điều kiện cho các anh chị em của mình đạt được sự giải thoát và tìm thấy sự vui hưởng tinh thần?” Ngươi cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề này trong khi thông công, và khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ tập trung vào ăn uống những lời liên quan đến các vấn đề này. Ngươi cũng sẽ mang trọng trách khi ăn uống lời Ngài. Khi ngươi đã hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về con đường nào nên đi. Đây là sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh được mang đến bởi trọng trách của ngươi, và đây cũng là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã được ban cho ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Nếu ngươi không có trọng trách, vậy thì ngươi sẽ không chú ý khi ăn uống lời Đức Chúa Trời; khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời đồng thời mang trọng trách, ngươi có thể nắm bắt được thực chất của chúng, tìm con đường của mình, và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, trong những lời cầu nguyện của ngươi, ngươi nên ao ước được Đức Chúa Trời đặt nhiều trọng trách hơn lên ngươi và giao phó cho ngươi những nhiệm vụ to lớn hơn nữa, hầu cho phía trước mình, ngươi có thể có được hơn một con đường để thực hành; hầu cho sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi có tác dụng to lớn hơn; hầu cho ngươi tăng khả năng nắm bắt thực chất của những lời Ngài; và hầu cho ngươi trở nên có nhiều khả năng được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh hơn.

Ăn uống lời Đức Chúa Trời, thực hành cầu nguyện, chấp nhận trọng trách của Đức Chúa Trời, và chấp nhận những nhiệm vụ mà Ngài giao phó cho ngươi – toàn bộ điều này là để có thể có được một con đường phía trước ngươi. Trọng trách từ sự giao phó của Đức Chúa Trời đặt trên ngươi càng nhiều, ngươi sẽ càng dễ được Ngài làm cho hoàn thiện. Một số người không sẵn lòng phối hợp với những người khác trong việc phục vụ Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã được kêu gọi; đây là những người lười biếng chỉ ước được chè chén thoải mái. Ngươi càng được bảo phục vụ trong sự phối hợp với những người khác, ngươi sẽ càng đạt được nhiều kinh nghiệm. Bởi có nhiều trọng trách và kinh nghiệm hơn, ngươi sẽ đạt được nhiều cơ hội được làm cho hoàn thiện hơn. Vì lẽ ấy, nếu ngươi có thể phục vụ Đức Chúa Trời với sự chân thành, thì ngươi sẽ lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời; như thế, ngươi sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Chỉ nhóm người như thế mới hiện đang được làm cho hoàn thiện. Đức Thánh Linh càng cảm hóa ngươi, ngươi sẽ càng dành nhiều thời gian lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ càng được Ngài thu phục – cho đến khi ngươi cuối cùng trở thành một người mà Đức Chúa Trời sử dụng. Trong hiện tại, có một số người không mang trọng trách cho hội thánh. Những người này bê trễ và luộm thuộm, và chỉ quan tâm đến xác thịt của họ. Những người như thế cực kỳ ích kỷ, và họ cũng mù quáng. Nếu ngươi không thể thấy rõ vấn đề này, ngươi sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào. Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà Ngài giao phó cho ngươi sẽ càng lớn. Kẻ ích kỷ không sẵn lòng chịu đựng những điều như thế; họ không sẵn lòng trả giá, và kết quả là họ sẽ lỡ mất những cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Chẳng phải họ đang làm hại chính mình sao? Nếu ngươi là người lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ có lòng gánh vác trọng trách thật sự cho hội thánh. Trên thực tế, thay vì gọi đây là trọng trách ngươi mang cho hội thánh, sẽ tốt hơn khi gọi nó là trọng trách ngươi mang vì lợi ích sự sống của chính mình, bởi vì mục đích của trọng trách mà ngươi phát triển cho hội thánh là để ngươi dùng những kinh nghiệm ấy mà được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, bất cứ ai mang trọng trách vĩ đại nhất cho hội thánh, bất cứ ai mang trọng trách cho việc bước vào sự sống – họ sẽ là những người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Ngươi đã thấy rõ điều này chưa? Nếu hội thánh mà ngươi ở cùng bị phân tán như cát, nhưng ngươi lại không lo lắng cũng không bồn chồn, và ngươi thậm chí giả mù khi anh chị em ngươi không ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, vậy thì ngươi không mang bất kỳ trọng trách nào. Những người như thế không phải là dạng người mà Đức Chúa Trời vui thích. Dạng người mà Đức Chúa Trời vui thích thì đói khát sự công chính và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Như thế, các ngươi phải trở nên lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, tại đây và ngay lúc này; ngươi không nên đợi Đức Chúa Trời mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho toàn thể nhân loại rồi mới lưu tâm hơn đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi ấy sẽ là quá trễ sao? Bây giờ là cơ hội tốt để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi để cho cơ hội này vụt khỏi tầm tay, ngươi sẽ hối hận cả phần đời còn lại, cũng như Môi-se đã không thể bước vào xứ Ca-na-an tốt lành và đã hối hận cả đời mình, chết trong sự ăn năn. Một khi Đức Chúa Trời đã mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho hết thảy mọi người, ngươi sẽ đầy hối hận. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không hành phạt ngươi, ngươi sẽ hành phạt bản thân bởi sự ăn năn của chính mình. Một số người không bị thuyết phục bởi điều này, nhưng nếu ngươi không tin, hãy cứ chờ mà xem. Có một số người mà mục đích duy nhất của họ là thực hiện những lời này. Ngươi có sẵn lòng trở thành vật hi sinh vì những lời này không?

Nếu ngươi không tìm kiếm những cơ hội được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không cố gắng dẫn đầu trong việc tìm kiếm sự hoàn thiện, vậy thì ngươi rốt cuộc sẽ đầy ăn năn. Cơ hội tốt nhất để đạt được sự hoàn thiện chính là hiện tại; bây giờ là thời điểm cực kỳ tốt. Nếu ngươi không tha thiết tìm kiếm việc được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện thì khi công tác của Ngài khép lại, sẽ là quá trễ – ngươi sẽ lỡ mất cơ hội. Cho dù những khát vọng của ngươi to lớn thế nào, nếu Đức Chúa Trời không còn thực hiện công tác, thì bất kể nỗ lực mà ngươi đặt ra, ngươi sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn thiện. Ngươi phải nắm bắt cơ hội này và phối hợp trong khi Đức Thánh Linh làm công tác tuyệt vời của Ngài. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ không được cho cơ hội khác, cho dù ngươi có thực hiện những nỗ lực gì. Một số người trong các ngươi kêu gào, “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng lưu tâm đến trọng trách của Ngài, và con sẵn lòng đáp ứng ý muốn của Ngài!” Tuy nhiên, các ngươi không có con đường để thực hành, do đó những trọng trách của các ngươi sẽ không kéo dài. Nếu ngươi có một con đường phía trước, vậy thì ngươi sẽ đạt được kinh nghiệm từng bước một, và kinh nghiệm của ngươi sẽ được cơ cấu và tổ chức. Sau khi một trọng trách đã hoàn thành, một trọng trách khác sẽ được giao cho ngươi. Khi kinh nghiệm sống của ngươi sâu hơn, trọng trách của ngươi cũng sẽ phát triển sâu sắc hơn. Một số người chỉ mang trọng trách khi được Đức Thánh Linh cảm hóa; sau một khoảng thời gian, khi họ không còn có một con đường để thực hành, họ thôi không mang bất kỳ trọng trách nào nữa. Ngươi không thể phát triển những trọng trách đơn thuần bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời. Bằng cách hiểu nhiều lẽ thật, ngươi sẽ đạt được sự nhận thức rõ ràng, biết giải quyết vấn đề bằng cách dùng lẽ thật, và đạt được sự hiểu biết chính xác hơn về lời Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Với những điều này, ngươi sẽ phát triển những trọng trách để mang theo, và chỉ khi đó ngươi mới có thể thực hiện công việc một cách đúng đắn. Nếu ngươi có trọng trách nhưng không có sự hiểu biết rõ về lẽ thật, vậy thì điều đó cũng không được gì; ngươi phải đích thân trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và biết cách thực hành chúng. Chỉ sau khi chính bản thân ngươi đã bước vào hiện thực, ngươi mới có thể cung cấp cho người khác, dẫn dắt người khác, và được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.

Trong “Con đường… (4)” có viết rằng hết thảy các ngươi đều là dân sự của vương quốc, được Đức Chúa Trời tiền định trước các thời đại, và không thể bị đưa đi bởi bất kỳ ai. Nó cũng nêu rõ rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người được Đức Chúa Trời sử dụng và làm cho hoàn thiện, và rằng Ngài yêu cầu họ đứng lên như dân sự của Đức Chúa Trời, và rằng chỉ bằng cách trở thành dân sự của Đức Chúa Trời mà họ mới có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Vào lúc đó, hết thảy các ngươi đều đã thông công về vấn đề này, truyền đạt về con đường của lối vào dựa trên những tiêu chuẩn dành cho dân sự của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, công tác được thực hiện bởi Đức Thánh Linh trong thời đó là đưa hết thảy mọi người ra khỏi trạng thái tiêu cực của họ và dẫn dắt họ đến một trạng thái tích cực. Khi ấy, công tác của Đức Thánh Linh hướng tới việc cho phép mọi người vui hưởng lời Đức Chúa Trời như dân sự của Đức Chúa Trời, và cho phép mỗi người trong các ngươi hiểu rõ rằng các ngươi là dân sự của Đức Chúa Trời, như được tiền định trước các thời đại, và Sa-tan không thể chiếm các ngươi. Như vậy, hết thảy các ngươi đều cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẵn lòng là một trong các dân sự của Ngài, bởi vì chúng con đã được Ngài tiền định trước các thời đại và bởi vì Ngài đã ban thân phận này cho chúng con. Chúng con sẵn lòng đáp ứng Ngài từ vị trí này”. Bất cứ khi nào ngươi cầu nguyện theo cách ấy, Đức Thánh Linh sẽ cảm hóa ngươi; đây là cách Đức Thánh Linh có xu hướng hoạt động. Trong thời gian này, ngươi nên cầu nguyện và rèn luyện bản thân lắng lòng trước Đức Chúa Trời, hầu cho ngươi có thể phấn đấu vì sự sống và tìm kiếm lối vào sự rèn luyện của vương quốc. Đây là bước đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, công tác của Đức Chúa Trời là làm cho mọi người bước vào đúng hướng, có đời sống thuộc linh bình thường và những trải nghiệm đích thực, được Đức Thánh Linh cảm thúc, và – với những điều này làm nền tảng – chấp nhận những sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Mục đích của việc bước vào sự rèn luyện của vương quốc là để cho phép mọi lời nói, việc làm, động thái, ý nghĩ và ý tưởng của các ngươi bước vào lời Đức Chúa Trời; để được Đức Chúa Trời cảm hóa thường xuyên hơn và nhờ đó phát triển lòng yêu kính Ngài; và để ngươi nhận nhiều trọng trách về ý muốn của Đức Chúa Trời, hầu cho mọi người đều trên con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, hầu cho mọi người đều đi đúng hướng. Một khi ngươi đã trên con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, thì ngươi đã đi đúng hướng. Một khi những ý nghĩ và ý tưởng của ngươi, cũng như những ý định sai trái của ngươi, có thể được điều chỉnh, và ngươi có thể chuyển từ lưu tâm đến xác thịt sang lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và một khi ngươi có thể chống đối sự sao lãng của những ý định sai trái khi chúng nảy sinh, mà thay vào đó hành động hợp ý muốn của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể đạt được sự chuyển hóa như vậy thì ngươi đi đúng hướng của trải nghiệm sống. Khi việc thực hành cầu nguyện của ngươi đi đúng hướng, ngươi sẽ được Đức Thánh Linh cảm hóa trong những lời cầu nguyện của ngươi. Mỗi khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được cảm hóa bởi Đức Thánh Linh; mỗi khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ có thể lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Mỗi khi ngươi ăn uống một đoạn lời Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể nắm bắt công tác mà Ngài hiện đang thực hiện và có thể biết cách cầu nguyện, cách phối hợp, và cách đạt được lối vào, chỉ khi đó sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi mới cho ra kết quả. Khi mà, bằng lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể tìm được con đường của lối vào và có thể nhận thức rõ những động lực hiện tại của công tác của Đức Chúa Trời, cũng như phương hướng của công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi đã bước vào đúng hướng. Nếu ngươi chưa nắm bắt được những điểm chính trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời và, sau đó, vẫn không thể tìm được con đường để thực hành, điều này sẽ cho thấy rằng ngươi vẫn không biết làm thế nào để ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, và rằng ngươi chưa khám phá ra phương pháp hay nguyên tắc để làm như vậy. Nếu ngươi chưa nắm bắt được công tác mà Đức Chúa Trời hiện đang thực hiện, vậy thì ngươi sẽ không thể chấp nhận những nhiệm vụ mà Ngài sẽ giao phó cho ngươi. Công tác Đức Chúa Trời hiện đang làm chính là công tác mà con người phải bước vào và hiểu được trong hiện tại. Các ngươi có nắm bắt được những điều này không?

Nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách hiệu quả, thì đời sống thuộc linh của ngươi trở nên bình thường, và bất kể ngươi có thể đối mặt với những thử luyện nào, có thể gặp phải những hoàn cảnh nào, có thể chịu đựng những sự đau đớn thể xác nào, có thể nếm trải sự ghẻ lạnh từ các anh chị em hay những khó khăn gia đình nào, ngươi vẫn có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, cầu nguyện bình thường, và tiếp tục với đời sống hội thánh một cách bình thường; nếu ngươi có thể đạt được tất cả những điều này, thì nó cho thấy ngươi đi đúng hướng. Một số người quá yếu ớt và thiếu kiên trì. Khi đối mặt với một trở ngại nhỏ, họ rên rỉ và trở nên tiêu cực. Sự theo đuổi lẽ thật đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Nếu ngươi đã không thành công trong việc đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời lần này, vậy thì ngươi phải có thể ghê tởm bản thân mình và tận sâu thẳm, âm thầm quyết tâm thành công vào lần tới. Nếu lần này, ngươi đã không lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi nên quyết tâm nổi loạn chống lại xác thịt khi đối mặt với trở ngại như vậy trong tương lai, và quyết tâm đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là cách ngươi sẽ trở nên đáng được khen ngợi. Một số người thậm chí không biết những ý nghĩ và ý tưởng của chính họ có đúng hay không; những người đó là những kẻ ngốc! Nếu ngươi muốn bắt lòng mình quy phục và nổi loạn chống lại xác thịt, trước hết ngươi phải biết liệu những ý định của mình có đúng hay không; chỉ khi đó ngươi mới có thể bắt lòng mình quy phục. Nếu ngươi không biết những ý định của mình có đúng hay không, ngươi có thể bắt lòng mình quy phục và nổi loạn chống lại xác thịt không? Ngay cả khi ngươi có nổi loạn, ngươi cũng sẽ làm thế một cách bối rối. Ngươi nên biết cách nổi loạn chống lại những ý định sai lầm của mình; đây là ý nghĩa của việc nổi loạn chống lại xác thịt. Khi ngươi nhận ra rằng những ý định, ý nghĩ và ý tưởng của mình là sai, ngươi nên nhanh chóng chuyển hướng và đi con đường đúng. Giải quyết vấn đề này trước tiên, và rèn luyện bản thân để đạt được lối vào ở vấn đề này, bởi vì ngươi biết rõ nhất liệu mình có những ý định đúng hay không. Khi những ý định không đúng của ngươi được điều chỉnh và giờ đây vì lợi ích của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ đạt được mục tiêu là bắt lòng mình quy phục.

Điều quan trọng nhất để các ngươi làm lúc này là có được kiến thức về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Ngươi cũng phải biết Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên nhân loại như thế nào; những hành động này là thiết yếu để bước vào đúng hướng. Ngươi sẽ dễ làm như vậy hơn khi đã nắm bắt được điểm quan trọng này. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, và ngươi biết Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là đích thực. Nếu ngươi tiếp tục có được kinh nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn không thể biết Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi chắc chắn là người chống đối Đức Chúa Trời. Những kẻ chỉ tin vào Đấng Jêsus Christ mà cũng không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể của hôm nay tất thảy bị lên án. Họ tất thảy là những người Pha-si-ri ngày sau, vì họ không thừa nhận Đức Chúa Trời của hôm nay; tất thảy bọn họ đều chống đối Đức Chúa Trời. Bất kể sự thờ phượng Jêsus của họ có thể tận tâm như thế nào, nó cũng sẽ vô ích; Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi họ. Tất cả những kẻ với biển cho là mình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng là những kẻ không có kiến thức đúng về Đức Chúa Trời trong lòng, là những kẻ đạo đức giả!

Để tìm kiếm việc được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, con người trước hết phải hiểu được làm cho hoàn thiện bởi Ngài nghĩa là gì, cũng như con người phải đáp ứng những điều kiện nào để được làm cho hoàn thiện. Một khi đã nắm bắt được về những vấn đề đó, thì con người phải tìm kiếm một con đường thực hành. Để được làm cho hoàn thiện, con người phải có tố chất nhất định. Nhiều người bẩm sinh không có tố chất đủ cao, đó là trường hợp mà ngươi phải trả giá và chủ ý làm việc cật lực. Tố chất của ngươi càng tệ, nỗ lực chủ ý mà ngươi phải đặt ra càng nhiều. Sự hiểu biết của ngươi về lời Đức Chúa Trời càng nhiều và ngươi đưa chúng vào thực hành càng nhiều, thì ngươi càng nhanh đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Thông qua cầu nguyện, ngươi có thể được làm cho hoàn thiện trong lĩnh vực của lời cầu nguyện; ngươi cũng có thể được làm cho hoàn thiện bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, nắm bắt thực chất của chúng, và sống trọn vẹn hiện thực của chúng. Bằng cách trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trên cơ sở hàng ngày, ngươi sẽ bắt đầu biết những gì đang thiếu ở mình; hơn nữa, ngươi sẽ nhận ra nhược điểm chí mạng và những điểm yếu của mình, cầu nguyện và van nài Đức Chúa Trời. Bằng cách làm như vậy, ngươi sẽ dần được làm cho hoàn thiện. Con đường đến sự hoàn thiện là: cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời; nắm bắt thực chất của lời Đức Chúa Trời; có được lối vào sự trải nghiệm lời Đức Chúa Trời; bắt đầu biết những gì đang thiếu trong bản thân mình; quy phục công tác của Đức Chúa Trời; lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời và từ bỏ xác thịt thông qua tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời; và tham gia thông công thường xuyên với các anh chị em ngươi, điều mà có thể làm phong phú những trải nghiệm của ngươi. Dù là đời sống cộng đồng hay đời sống cá nhân của ngươi, và dù đó là những cuộc hội họp lớn hay nhỏ, chúng đều có thể cho phép ngươi có được kinh nghiệm và nhận được sự rèn luyện hầu cho lòng ngươi có thể lắng lại trước Đức Chúa Trời và trở về với Ngài. Toàn bộ điều này là một phần của quá trình được làm cho hoàn thiện. Trải nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, như đã đề cập trước đây, có nghĩa là có thể thật sự nếm trải chúng và cho phép bản thân sống trọn vẹn với chúng, hầu cho ngươi sẽ có được đức tin và tình yêu to lớn hơn dành cho Đức Chúa Trời. Theo cách này, ngươi sẽ dần lột bỏ tâm tính bại hoại, sa-tan của mình; giải thoát bản thân khỏi những động cơ không đúng đắn; và sống trọn vẹn như một người bình thường. Tình yêu Đức Chúa Trời trong ngươi càng to lớn – nghĩa là, bản thân ngươi càng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện – ngươi càng ít bị chiếm hữu bởi sự bại hoại của Sa-tan. Thông qua những trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ dần đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Do đó, nếu ngươi ao ước được làm cho hoàn thiện, thì điều quan trọng thiết yếu là lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và trải nghiệm lời Ngài.

Trước: Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger