Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời

Bước đầu tiên của con đường mà Đức Thánh Linh đi trong con người trước hết là để kéo tâm họ ra khỏi mọi người, sự vật và sự việc, và vào trong lời Đức Chúa Trời, hầu cho tâm con người sẽ tin rằng lời Đức Chúa Trời là tuyệt đối không thể nghi ngờ và hoàn toàn đúng. Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải tin vào lời Ngài; nếu, sau nhiều năm đã tin vào Đức Chúa Trời, ngươi vẫn không thể biết được con đường Đức Thánh Linh đi, thì ngươi có thực sự là một tín đồ không? Để đạt được cuộc sống con người bình thường – một cuộc sống con người bình thường mà có quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời – trước tiên ngươi phải tin vào lời Ngài. Nếu ngươi chưa đạt được bước công tác đầu tiên của Đức Thánh Linh trong con người, thì ngươi không có nền tảng. Nếu ngay cả những nguyên tắc tối thiểu nhất ngươi cũng không nắm bắt được, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường phía trước như thế nào? Đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người nghĩa là bước vào đúng con đường công tác hiện tại của Đức Thánh Linh; nó có nghĩa là đặt chân trên con đường Đức Thánh Linh đi. Ngay lúc này, con đường Đức Thánh Linh đi là những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu con người định đặt chân trên con đường của Đức Thánh Linh, thì họ phải vâng lời cũng như ăn uống những lời hiện tại của Đức Chúa Trời nhập thể. Công tác Ngài làm là công tác của lời; mọi thứ đều bắt đầu từ lời Ngài, và mọi thứ đều được xây dựng trên lời Ngài, trên lời hiện tại của Ngài. Cho dù là để chắc chắn về Đức Chúa Trời nhập thể hay để biết Đức Chúa Trời nhập thể, mỗi việc đều đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn vào lời Ngài. Nếu không, con người sẽ chẳng hoàn thành được việc gì và chẳng còn lại gì. Chỉ bằng cách xây dựng trên nền tảng của việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, và qua đó biết đến Ngài và làm hài lòng Ngài, người ta mới có thể dần xây dựng được một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Đối với con người, không có sự hợp tác nào với Đức Chúa Trời tốt hơn việc ăn uống những lời Ngài và đưa chúng vào thực hành. Thông qua sự thực hành như vậy mà họ có thể đứng vững nhất trong lời chứng của mình khi là dân sự của Ngài. Khi con người hiểu và có thể vâng theo thực chất lời hiện tại của Đức Chúa Trời, thì họ đang sống trên con đường được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh và đã đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người. Trước đây, chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, hoặc sự bình an và niềm vui, con người có thể đạt được công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ thì khác. Không có lời của Đức Chúa Trời nhập thể, không có hiện thực của lời Ngài, con người sẽ không thể có được sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời, và sẽ đều bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Để đạt đến một đời sống tâm linh bình thường, trước hết người ta phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và đưa nó vào thực hành, và sau đó, trên nền tảng này, thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Ngươi hợp tác như thế nào? Ngươi đứng vững trong lời chứng của mình khi là dân sự của Đức Chúa Trời như thế nào? Làm thế nào ngươi xây dựng một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời?

Làm thế nào để biết liệu ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của mình hay không:

1. Ngươi có tin vào lời chứng của chính Đức Chúa Trời không?

2. Trong lòng ngươi có tin rằng lời Đức Chúa Trời là đúng và không thể sai lầm không?

3. Ngươi có phải là người đưa lời Ngài vào thực hành không?

4. Ngươi có trung thành với sự ủy nhiệm của Ngài không? Ngươi làm gì để trung thành với sự ủy nhiệm của Ngài?

5. Có phải mọi điều ngươi làm đều vì mục đích làm hài lòng Đức Chúa Trời và trung thành với Ngài không?

Bằng những điều được liệt kê ở trên, ngươi có thể đánh giá liệu ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời trong giai đoạn hiện tại hay không.

Nếu ngươi có thể chấp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, chấp nhận lời hứa của Ngài, và đi theo con đường của Đức Thánh Linh, thì ngươi đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bên trong ngươi có sự rõ ràng về con đường của Đức Thánh Linh không? Ngay bây giờ, những hành động của ngươi có phù hợp với con đường của Đức Thánh Linh không? Tấm lòng ngươi có đến gần Đức Chúa Trời không? Ngươi có mong muốn theo kịp sự sáng mới nhất của Đức Thánh Linh không? Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngươi có mong muốn trở thành một hiện thân cho vinh quang của Đức Chúa Trời trên đất không? Ngươi có quyết tâm đạt được những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở ngươi không? Nếu, khi lời Đức Chúa Trời được phán ra, trong ngươi có quyết tâm hợp tác với Ngài và làm thỏa lòng Ngài – nếu đây là trạng thái tâm lý của ngươi – thì điều đó có nghĩa là lời Đức Chúa Trời đã đạt thành quả trong lòng ngươi. Nếu ngươi không có loại quyết tâm này, nếu ngươi không có những mục tiêu để theo đuổi, điều đó có nghĩa là lòng ngươi vẫn chưa được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời.

Một khi mọi người đã chính thức bước vào quá trình huấn luyện của vương quốc, những yêu cầu mà Đức Chúa Trời đưa ra đối với họ tăng lên một cấp độ cao hơn. Những yêu cầu cao hơn này có thể được nhìn theo cách nào? Trước đây, người ta nói rằng con người đã không có sự sống. Ngày nay, họ tìm kiếm sự sống, tìm cách để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, và để được Đức Chúa Trời thu phục, hoàn thiện. Đây chẳng phải là một cấp độ cao hơn sao? Trên thực tế, những yêu cầu mà Đức Chúa Trời đưa ra với con người còn đơn giản hơn trước. Mọi người không cần phải trở thành những kẻ phục vụ hoặc phải chết – tất cả những gì được đòi hỏi ở họ là phải trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Điều đó chẳng phải đơn giản hơn sao? Tất cả những gì ngươi phải làm là dâng tấm lòng mình lên cho Đức Chúa Trời, đầu phục sự hướng dẫn của Ngài, và mọi thứ sẽ đơm hoa kết trái. Vì sao ngươi cảm thấy điều đó thật khó? Việc bước vào sự sống được nói đến giờ đây đã rõ ràng hơn trước. Trong quá khứ, mọi người còn mù mờ, và không biết thực tế của lẽ thật là gì. Trên thực tế, tất cả những ai đáp lại khi nghe lời Đức Chúa Trời, những ai được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh, và những ai, trước Đức Chúa Trời, nhận được sự hoàn thiện và được thay đổi tâm tính – tất cả những người như vậy đều có sự sống. Đức Chúa Trời muốn những sinh vật sống, chứ không phải những thứ đã chết. Nếu ngươi chết, thì ngươi không có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ không phán với ngươi, huống chi là Ngài sẽ nâng ngươi lên thành một trong các dân sự của Ngài. Vì các ngươi đã được Đức Chúa Trời cất nhắc lên, và đã nhận lãnh được một phước lành to lớn như thế từ Ngài, điều này cho thấy tất cả các ngươi đều là những con người có sự sống, và là những người có sự sống đến từ Đức Chúa Trời.

Trong việc theo đuổi sự thay đổi trong tâm tính sống của một người, con đường thực hành rất đơn giản. Nếu, trong trải nghiệm thực tế của mình, ngươi có thể làm theo những lời hiện tại của Đức Thánh Linh và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì tâm tính của ngươi có khả năng thay đổi. Nếu ngươi làm theo bất kỳ điều gì Đức Thánh Linh phán, và mưu cầu bất kỳ điều gì Đức Thánh Linh phán, thì ngươi là người biết vâng lời Ngài, và sẽ có sự thay đổi trong tâm tính ngươi. Tâm tính của con người thay đổi cùng với những lời hiện tại của Đức Thánh Linh; nếu ngươi luôn bám vào những kinh nghiệm cũ của mình và những quy tắc trong quá khứ, thì tâm tính của ngươi không thể thay đổi. Nếu lời của Đức Thánh Linh ngày nay yêu cầu tất cả mọi người bước vào một đời sống của nhân tính bình thường nhưng ngươi vẫn lưu luyến những thứ bên ngoài, mơ hồ về hiện thực và không xem xét nó một cách nghiêm túc, thì ngươi là người đã không theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, là người chưa bước trên con đường mà Đức Thánh Linh hướng dẫn. Liệu tâm tính của ngươi có thể thay đổi hay không tùy thuộc vào việc ngươi có theo kịp những lời hiện tại của Đức Thánh Linh hay không và liệu ngươi có sự hiểu biết thực sự hay không. Điều này không giống những gì các ngươi đã hiểu trước đây. Sự thay đổi trong tâm tính của ngươi mà ngươi đã hiểu trước đây là ngươi, kẻ vội vàng phán xét, đã không còn nói năng thiếu suy nghĩ nhờ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời; nhưng đây chỉ là một khía cạnh của sự thay đổi. Ngay bây giờ, điểm quan trọng nhất là làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh: Hãy làm theo bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời phán, và vâng phục bất kỳ điều gì Ngài phán. Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, khổ nạn và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục. Trong quá khứ, nói về những thay đổi trong tâm tính chủ yếu đề cập đến việc có thể phản bội bản thân mình, để cho xác thịt chịu khổ, kỷ luật thân thể, và giải thoát bản thân khỏi những sở thích phàm tục – đây là một kiểu thay đổi trong tâm tính. Ngày nay, mọi người đều biết rằng biểu hiện thực sự của sự thay đổi trong tâm tính là vâng theo những lời hiện tại của Đức Chúa Trời cũng như thực sự hiểu về công tác mới của Ngài. Bằng cách này, sự hiểu biết trước đây của mọi người về Đức Chúa Trời, mà bị nhuốm màu những quan niệm của riêng họ, có thể được xóa bỏ, và họ có thể đạt được sự hiểu biết đích thực và vâng lời Ngài – chỉ đây mới là biểu hiện thực sự của một sự thay đổi trong tâm tính.

Mọi người theo đuổi lối vào sự sống dựa trên những lời của Đức Chúa Trời. Trước đây, người ta nói rằng mọi thứ đều được thành toàn nhờ lời Ngài, nhưng không ai nhìn thấy sự thật này. Nếu ngươi bước vào việc trải nghiệm bước hiện tại, mọi thứ sẽ rõ ràng đối với ngươi, và ngươi sẽ xây dựng được một nền tảng tốt đẹp cho những sự thử luyện trong tương lai. Dù Đức Chúa Trời phán điều gì, hãy chỉ tập trung bước vào lời Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ bắt đầu hành phạt con người, thì hãy chấp nhận hình phạt của Ngài. Khi Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người chết, hãy chấp nhận sự thử luyện đó. Nếu ngươi luôn sống trong những lời phán mới nhất của Ngài, thì cuối cùng lời Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Ngươi càng bước vào trong lời Đức Chúa Trời bao nhiêu, ngươi sẽ càng được hoàn thiện nhanh chóng bấy nhiêu. Vì sao, trong mối thông công hết lần này đến lần khác, Ta yêu cầu các ngươi phải hiểu và bước vào trong lời Đức Chúa Trời? Chỉ khi ngươi theo đuổi và trải nghiệm trong lời Đức Chúa Trời, và bước vào trong hiện thực của lời Ngài, thì Đức Thánh Linh mới có cơ hội hoạt động trong ngươi. Vì thế, tất cả các ngươi đều là những người tham gia trong mọi phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời, và dù mức độ chịu khổ của các ngươi đến đâu, cuối cùng tất cả các ngươi đều sẽ nhận được một “món quà lưu niệm”. Để đạt được sự hoàn thiện cuối cùng của mình, các ngươi phải bước vào trong mọi lời Đức Chúa Trời. Việc hoàn thiện con người của Đức Thánh Linh không phải là đơn phương. Ngài đòi hỏi sự hợp tác của mọi người; Ngài cần mọi người hợp tác có ý thức với Ngài. Dù Đức Chúa Trời phán điều gì, hãy chỉ tập trung bước vào trong lời Ngài – điều này sẽ ích lợi hơn cho cuộc sống của các ngươi. Mọi thứ đều là để đạt được một sự thay đổi trong tâm tính của các ngươi. Khi ngươi bước vào trong lời Đức Chúa Trời, tấm lòng ngươi sẽ được Ngài cảm thúc, và ngươi sẽ có khả năng hiểu được mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn đạt được ở bước công tác này của Ngài, cũng như ngươi sẽ có quyết tâm để đạt được nó. Trong thời kỳ hình phạt, đã có một số người nghĩ rằng đây là một phương pháp làm việc và không tin vào lời Đức Chúa Trời. Kết quả là, họ đã không trải qua sự tinh luyện và thoát khỏi thời kỳ hình phạt mà không đạt được hoặc hiểu được bất kỳ điều gì. Đã có một số người thực sự bước vào trong những lời này mà không chút nghi ngờ, nói rằng lời của Đức Chúa Trời là sự thật không thể sai lầm và con người phải bị hành phạt. Họ đã vật lộn trong đó một thời gian, từ bỏ tương lai và vận mệnh của mình, và khi họ thoát khỏi, tâm tính của họ đã trải qua một số thay đổi, và họ đã đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời. Những người đã thoát khỏi hình phạt hết thảy đều cảm thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng bước công tác này đã thể hiện tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời ban xuống cho họ, rằng đó chính là sự chinh phục và cứu rỗi của tình yêu từ Đức Chúa Trời. Họ cũng nói rằng những ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn tốt đẹp, và mọi điều Đức Chúa Trời làm trong con người đều xuất phát từ tình yêu, không phải sự ghét bỏ. Những người đã không tin vào lời Đức Chúa Trời, không hướng đến lời Ngài đã không trải qua sự tinh luyện trong suốt thời kỳ hình phạt, và kết quả là Đức Thánh Linh đã không đồng hành cùng họ, và họ chẳng đạt được gì. Đối với những người đã bước vào thời kỳ hình phạt, mặc dù họ đã trải qua sự tinh luyện, nhưng Đức Thánh Linh đã hoạt động ngầm bên trong họ, và kết quả là tâm tính sống của họ đã được thay đổi. Một số người bề ngoài dường như rất tích cực, tràn đầy niềm vui suốt cả ngày, nhưng họ đã không bước vào trong trạng thái tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời và vì thế đã không thay đổi chút nào, đó là hậu quả của việc không tin vào lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không tin vào lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Đức Chúa Trời hiện ra với tất cả những ai tin vào lời của Ngài, và những ai tin và chấp nhận lời Ngài sẽ có thể có được tình yêu của Ngài!

Để bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, ngươi nên tìm con đường thực hành và biết cách đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành. Chỉ như vậy mới có một sự thay đổi trong tâm tính sống của ngươi, chỉ thông qua con đường này ngươi mới có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện, và chỉ những người đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện theo cách này mới có thể phù hợp với ý muốn của Ngài. Để nhận được sự sáng mới, ngươi phải sống trong lời Ngài. Đã được Đức Thánh Linh cảm thúc nhưng chỉ một lần thì sẽ không có tác dụng – ngươi phải đi sâu hơn. Đối với những người chỉ được cảm thúc một lần, nhiệt huyết bên trong của họ được khơi dậy và họ mong muốn tìm kiếm, nhưng điều này không thể bền lâu; họ phải liên tục được Đức Thánh Linh cảm thúc. Nhiều lần trong quá khứ, Ta đã đề cập đến niềm hy vọng của Ta rằng Thần của Đức Chúa Trời có thể cảm thúc tâm linh của con người, hầu cho họ có thể theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình, và trong khi tìm cách để được Đức Chúa Trời cảm thúc, họ có thể hiểu được những thiếu sót của bản thân, và trong quá trình trải nghiệm lời của Ngài, họ có thể rũ bỏ những điều bất khiết trong bản thân mình (sự tự nên công chính, sự kiêu ngạo, những quan niệm, v.v.). Đừng nghĩ rằng chỉ cần chủ động trong việc tiếp nhận sự sáng mới là được – ngươi cũng phải gạt bỏ mọi điều tiêu cực. Một mặt, các ngươi cần phải bước vào từ khía cạnh tích cực, và mặt khác các ngươi cần giải thoát bản thân khỏi tất cả những điều bất khiết từ khía cạnh tiêu cực. Ngươi phải liên tục xem xét bản thân để xem những điều bất khiết nào vẫn còn tồn tại bên trong ngươi. Những quan niệm tôn giáo, ý định, niềm hy vọng, sự tự nên công chính, và sự kiêu ngạo của con người đều là những điều ô uế. Hãy nhìn vào bên trong bản thân ngươi, đối chiếu bản thân mình với tất cả những lời mặc khải của Đức Chúa Trời, để xem ngươi có những quan niệm tôn giáo nào. Chỉ khi ngươi thực sự nhận ra chúng thì ngươi mới có thể gạt bỏ chúng. Một số người nói rằng: “Bây giờ chỉ cần đi theo sự sáng từ công tác hiện tại của Đức Thánh Linh là đủ. Không cần bận tâm về bất kỳ điều gì khác”. Nhưng rồi, khi những quan niệm tôn giáo của ngươi nổi lên, ngươi sẽ tống khứ chúng đi như thế nào? Ngươi có nghĩ rằng việc làm theo lời Đức Chúa Trời là một việc đơn giản để làm không? Nếu ngươi là một người theo đạo, những sự phá vỡ vẫn có thể nảy sinh từ những quan niệm tôn giáo và những lí thuyết thần học truyền thống trong lòng ngươi, và khi những thứ này xuất hiện, chúng cản trở việc ngươi chấp nhận những điều mới. Đây hết thảy đều là những vấn đề thực tế. Nếu ngươi chỉ theo đuổi những lời hiện tại của Đức Thánh Linh, ngươi không thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đồng thời, khi ngươi theo đuổi sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh, ngươi phải nhận ra những quan niệm và ý định nào ngươi vẫn đang chấp chứa, sự tự nên công chính nào của con người mà ngươi có, và những hành vi nào là không vâng lời Đức Chúa Trời. Và sau khi ngươi đã nhận ra tất cả những điều này, ngươi cần phải gạt bỏ chúng đi. Việc ngươi phản bội những hành động và hành vi trước đây của mình tất cả đều là để cho phép ngươi làm theo lời mà Đức Thánh Linh phán ngày nay. Một sự thay đổi trong tâm tính, một mặt, đạt được thông qua lời Đức Chúa Trời, và mặt khác, đòi hỏi sự hợp tác từ phía con người. Có công tác của Đức Chúa Trời, rồi mới có sự thực hành của con người, và cả hai đều không thể thiếu.

Trên con đường phục vụ trong tương lai của mình, làm thế nào ngươi có thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời? Một điểm cốt yếu là theo đuổi lối vào sự sống, theo đuổi một sự thay đổi trong tâm tính, và theo đuổi sự bước sâu hơn vào trong lẽ thật – đây là con đường để được Đức Chúa Trời hoàn thiện và thu phục. Tất cả các ngươi đều là những người nhận lãnh sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, nhưng loại ủy nhiệm nào? Điều này có liên quan đến bước tiếp theo của công tác; bước tiếp theo của công tác sẽ là việc lớn hơn được thực hiện trên toàn thể vũ trụ, nên ngày hôm nay, các ngươi nên theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình hầu cho trong tương lai các ngươi có thể thực sự trở thành minh chứng cho việc Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển qua công tác của Ngài, làm cho các ngươi trở thành những gương mẫu cho công tác trong tương lai của Ngài. Sự theo đuổi của ngày hôm nay hoàn toàn là để đặt nền tảng cho công tác trong tương lai, hầu cho ngươi có thể được Đức Chúa Trời sử dụng và có thể làm chứng cho Ngài. Nếu ngươi lấy điều này làm mục tiêu theo đuổi của mình, ngươi sẽ có thể có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ngươi càng đặt mục tiêu theo đuổi của mình cao bao nhiêu, ngươi sẽ càng có thể được hoàn thiện nhiều bấy nhiêu. Ngươi càng theo đuổi lẽ thật bao nhiêu, Đức Thánh Linh sẽ càng hoạt động nhiều bấy nhiêu. Năng lượng ngươi đặt vào việc theo đuổi của mình càng lớn bao nhiêu, ngươi sẽ càng đạt được nhiều bấy nhiêu. Đức Thánh Linh hoàn thiện con người theo trạng thái bên trong của họ. Một số người nói rằng họ không muốn được Đức Chúa Trời sử dụng hoặc được Ngài làm cho hoàn thiện, và rằng họ chỉ muốn xác thịt của mình vẫn an toàn và không phải chịu bất kỳ tai họa nào. Một số người không muốn bước vào vương quốc nhưng lại sẵn sàng rơi xuống vực sâu không đáy. Trong trường hợp đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ chấp thuận điều ước đó của ngươi. Bất kỳ điều gì ngươi theo đuổi, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó xảy đến. Vậy thì ngươi đang theo đuổi điều gì hiện nay? Có phải để được hoàn thiện không? Có phải những hành động và hành vi hiện tại của ngươi là để được Đức Chúa Trời hoàn thiện và được Ngài thu phục không? Ngươi phải liên tục tự lượng bản thân mình theo cách này trong đời sống hàng ngày. Nếu ngươi hoàn toàn chuyên tâm vào việc theo đuổi một mục tiêu duy nhất, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hoàn thiện ngươi. Đây là con đường của Đức Thánh Linh. Con đường mà Đức Thánh Linh hướng dẫn con người đạt được nhờ sự theo đuổi của họ. Ngươi càng khao khát được Đức Chúa Trời hoàn thiện và thu phục bao nhiêu, Đức Thánh Linh sẽ càng hoạt động bên trong ngươi nhiều bấy nhiêu. Ngươi càng không tìm kiếm, ngươi càng tiêu cực và thoái lui bao nhiêu, thì ngươi càng tước mất những cơ hội hoạt động của Đức Thánh Linh bấy nhiêu; theo thời gian, Đức Thánh Linh sẽ bỏ rơi ngươi. Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện không? Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời sử dụng không? Các ngươi nên theo đuổi mọi việc làm để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thu phục và sử dụng, hầu cho vũ trụ và vạn vật đều thấy được những hành động của Đức Chúa Trời biểu hiện trong các ngươi. Các ngươi là chủ nhân giữa muôn vật, và giữa mọi thứ hiện có, các ngươi sẽ để Đức Chúa Trời tận hưởng chứng ngôn và vinh hiển qua các ngươi – đây là bằng chứng cho thấy rằng các ngươi là những người được phước nhất trong mọi thế hệ!

Trước: Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài

Tiếp theo: Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger