667 Con người không hiểu những ý định tốt của Đức Chúa Trời

Verse 1

Người ta lo sợ những thử luyện

của Đức Chúa Trời,

nhưng lại đang sống trong cạm bẫy của Sa-tan,

sống trong nơi nguy hiểm

dưới sự tấn công của Sa-tan,

nhưng họ không nao núng.

Chuyện gì đang diễn ra?


Chorus

Đức tin của con người nơi Ngài

chỉ giới hạn trong những gì họ thấy.

Họ không có hiểu biết về tình yêu

và sự quan tâm của Ngài dành cho con người,

mà chỉ có một chút lo sợ

về những thử luyện và sự sửa phạt,

phán xét, thịnh nộ và oai nghi của Ngài.

Con người không hiểu được

những ý định tốt của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Khi nhắc đến những thử luyện

khiến con người cảm thấy

rằng Đức Chúa Trời có động cơ ngầm.

Một số còn cho rằng

Ngài đang nuôi mưu đồ xấu xa,

không biết Đức Chúa Trời

sẽ thật sự làm gì với họ.


Verse 3

Nên trong khi hô hào

vâng phục quyền tối thượng

và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời,

họ lại làm tất cả để chống lại

và phản đối Đức Chúa Trời

kế hoạch và quyền tối thượng

của Ngài đối với họ.


Bridge

Bởi họ tin rằng nếu không cẩn thận

sẽ bị Đức Chúa Trời lừa gạt,

và nếu không tự kiểm soát vận mệnh mình,

Ngài có thể lấy mất những gì họ đang có

và cuộc sống của họ cũng có thể bị tước đi.


Chorus

Đức tin của con người nơi Ngài

chỉ giới hạn trong những gì họ thấy.

Họ không có hiểu biết về tình yêu

và sự quan tâm của Ngài dành cho con người,

mà chỉ có một chút lo sợ

về những thử luyện và sự sửa phạt,

phán xét, thịnh nộ và oai nghi của Ngài.

Con người không hiểu được

những ý định tốt của Đức Chúa Trời.


Verse 4

Con người theo Sa-tan nhưng lại không sợ

bị Sa-tan giam cầm và ngược đãi.

Họ nói chấp nhận để Đức Chúa Trời cứu rỗi,

nhưng không bao giờ tin Ngài

hay tin sẽ được cứu rỗi.


Chorus

Đức tin của con người nơi Ngài

chỉ giới hạn trong những gì họ thấy.

Họ không có hiểu biết về tình yêu

và sự quan tâm của Ngài dành cho con người,

mà chỉ có một chút lo sợ

về những thử luyện và sự sửa phạt,

phán xét, thịnh nộ và oai nghi của Ngài.

Con người không hiểu được

những ý định tốt của Đức Chúa Trời.


Outro

Nếu con người có thể như Gióp,

quy phục sự dàn xếp,

sắp đặt của Đức Chúa Trời

và dâng trọn mình vào tay Ngài,

thì cuối cùng, cũng như Gióp,

họ sẽ có phước lành của Ngài.

Nếu họ có thể chấp nhận,

quy phục quyền tối thượng của Ngài,

vậy thì có gì để mất?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 666 Những người được thử nghiệm bởi lời Đức Chúa Trời thì được phước

Tiếp theo: 668 Sự tinh luyện con người của Đức Chúa Trời là điều ý nghĩa nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger