442 Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng

Verse 1

Trong mọi điều ngươi làm,

ngươi đều phải xem xét thật kỹ liệu

những ý định của ngươi có đúng không.

Nếu ngươi có thể làm theo

yêu cầu của Đức Chúa Trời,

thì ngươi và Ngài có mối quan hệ bình thường.

Đây là một tiêu chuẩn tối thiểu.


Chorus 1

Hãy nhìn vào những ý định,

vào những ý định của ngươi,

và nếu ngươi thấy

những ý định không đúng đã nảy sinh,

hãy biết bỏ hết chúng đi,

và hành động theo lời Đức Chúa Trời,

hành động theo lời Đức Chúa Trời;

như vậy ngươi sẽ trở thành

người đúng đắn trước Đức Chúa Trời,

một người đúng đắn trước Đức Chúa Trời,

điều này cho thấy mối quan hệ

của ngươi với Ngài là bình thường,

và mọi điều ngươi làm đều là vì Ngài,

không phải vì bản thân mình.


Verse 2

Trong mọi thứ ngươi nói và ngươi làm,

hãy biết giữ lòng mình thật ngay thẳng

và công chính trong những hành động của mình,

đừng để cảm xúc chi phối,

hoặc hành động theo ý mình.

Đây là những nguyên tắc của Ngài

dành cho các tín hữu.


Chorus 2

Những điều tuy có vẻ nhỏ bé, nhưng có thể tỏ lộ

vóc giạc cũng như những ý định

của một con người,

những điều tuy có vẻ bé nhỏ, nhưng có thể tỏ lộ

vóc giạc cũng như những ý định

của một con người,

và vì thế, một người muốn bước vào con đường để

được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời,

đầu tiên họ phải chỉnh đốn lại ý định,

mối quan hệ với Đức Chúa Trời.


Verse 3

Chỉ khi mối quan hệ với Ngài

trở nên bình thường,

ngươi mới có thể được Ngài hoàn thiện;

chỉ khi đó việc Ngài sửa dạy,

xử lý và tỉa sửa, cũng như tinh luyện

mới có thể đạt kết quả mong muốn trong ngươi.


Chorus 3

Nghĩa là nếu con người

có thể giữ Ngài ở trong lòng

và không chạy theo hay mưu cầu lợi ích cá nhân

hay không suy nghĩ gì đến tiền đồ,

mà mang lấy trọng trách bước vào sự sống,

cố hết sức mưu cầu lẽ thật,

quy phục công tác của Ngài –

nếu làm được thế,

mục tiêu ngươi theo đuổi sẽ đúng đắn,

mối quan hệ của ngươi với Ngài sẽ bình thường.

Liệu ngươi có thể được Ngài hoàn thiện,

hay được Ngài thu phục

tùy thuộc liệu mối quan hệ của ngươi với Ngài

có bình thường hay là không bình thường.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?

Trước: 441 Làm sao thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 443 Những mối quan hệ giữa cá nhân với nhau phải được thiết lập theo lời Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger