Chương 97

Ta sẽ khiến cho từng người một nhìn thấy những việc làm kỳ diệu của Ta và nghe những lời khôn ngoan của Ta. Điều này phải bao gồm từng người một, và nó phải xảy ra thông qua từng việc một. Đây là sắc lệnh quản trị của Ta, và đây là cơn thạnh nộ của Ta. Ta sẽ đề cập đến từng người một và từng vấn đề một hầu cho hết thảy mọi người ở khắp mọi nơi trong vũ trụ và đến các đầu cùng của đất sẽ tận mắt nhìn thấy; Ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi điều này đã được thành tựu. Cơn thạnh nộ của Ta đã được trút ra hoàn toàn, không một chút nào bị giữ lại. Nó được nhằm vào từng người một chấp nhận danh này (nó sẽ sớm được chuyển sang tất cả các quốc gia trên thế gian). Và cơn thạnh nộ của Ta là gì? Nó nghiêm trọng đến mức nào? Cơn thạnh nộ của Ta giáng trên loại người nào? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cơn thạnh nộ là mức độ nghiêm trọng nhất của sự giận dữ, nhưng điều này không giải thích trọn vẹn nó. Cơn thạnh nộ của Ta và các sắc lệnh quản trị của Ta là hai phần không thể tách rời; khi Ta ban hành các sắc lệnh quản trị của Ta, thì cơn thạnh nộ nối gót theo sau. Vậy chính xác thì cơn thạnh nộ là gì? Cơn thạnh nộ là một mức độ của sự phán xét mà Ta ban ra cho con người và nó là nguyên tắc đằng sau sự ban hành bất kỳ một sắc lệnh nào trong những sắc lệnh quản trị của Ta. Bất kỳ ai xúc phạm một trong những sắc lệnh của Ta, thì cơn thạnh nộ của Ta sẽ có mức độ tương ứng, tùy thuộc vào sắc lệnh nào đã bị xúc phạm. Khi cơn thạnh nộ của Ta hiện diện thì chắc chắn rằng các sắc lệnh quản trị của Ta cũng hiện diện, và ngược lại. Các sắc lệnh quản trị và cơn thạnh nộ của Ta tạo thành một tổng thể không thể tách rời. Đó là sự nghiêm khắc nhất của sự phán xét, điều mà không ai có thể xúc phạm. Hết thảy mọi người đều phải tuân theo nó, nếu không họ sẽ không dễ dàng tránh bị hạ gục bởi tay Ta. Con người chưa bao giờ biết về điều đó trong suốt các thời đại (mặc dù đã có một số người phải chịu đau đớn gây ra bởi những đại thảm họa, nhưng họ vẫn không biết về điều đó; tuy nhiên, việc thực hiện sắc lệnh quản trị này chủ yếu bắt đầu từ bây giờ), nhưng ngày nay Ta tỏ lộ nó cho hết thảy các ngươi, để các ngươi có thể tránh xúc phạm.

Hết thảy mọi người nên nghe tiếng của Ta và tin vào lời Ta. Nếu không, Ta sẽ không hành động, và sẽ không thực hiện bất kỳ công tác nào. Từng lời và hành động của Ta là những tấm gương mà các ngươi nên noi theo; chúng là gương mẫu của các ngươi và chúng là kiểu mẫu cho các ngươi noi theo. Lý do tại sao Ta đã trở nên xác thịt là để các ngươi có thể thấy Ta là gì và Ta có gì trong nhân tính của Ta. Trong tương lai, Ta sẽ để các ngươi chứng kiến Ta là gì và Ta có gì trong thần tính của Ta. Mọi việc phải tiến hành từng bước theo cách này. Nếu không, con người sẽ hoàn toàn không thể tin, và họ sẽ không có sự hiểu biết về Ta. Thay vào đó, họ sẽ chỉ có thể có được những khải tượng không rõ ràng và lờ mờ, và họ sẽ không thể hiểu biết rõ ràng về Ta. Lời Ta đã thể hiện rằng thân vị của Ta đã xuất hiện hoàn toàn cho các ngươi, tuy nhiên con người nghe lời Ta mà vẫn không biết Ta – vì lý do duy nhất là họ ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Ngay cả bây giờ khi Ta đã trở nên xác thịt, con người vẫn xem thường Ta, và do đó Ta sử dụng cơn thạnh nộ của Ta và các sắc lệnh quản trị của Ta để trừng phạt thời đại cũ gian ác và luông tuồng này và hoàn toàn làm nhục Sa-tan và ma quỷ. Đây là cách duy nhất; đó là đích đến cho nhân loại, và đó là kết cuộc đang chờ đợi nhân loại. Kết cục là một cái kết không thể tránh khỏi mà không ai có thể thay đổi hay nói khéo cho qua chuyện. Chỉ một mình Ta mới có quyền quyết định cuối cùng; đây là sự quản lý của Ta và đây là kế hoạch của Ta. Mọi người hết thảy đều phải tin và bị thuyết phục trong lòng và trong lời nói. Những ai có được may mắn trong đời này chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ đến đời đời, trong khi những ai phải chịu đau khổ trong đời này thì chắc chắn sẽ được ban phước đến đời đời – điều này Ta đã định đoạt trước và không ai có thể thay đổi nó. Không có ai có thể thay đổi lòng Ta, và không có ai có thể thêm thậm chí một từ vào lời Ta, và họ càng không được phép tự ý loại bỏ dù chỉ một từ; nếu ai vi phạm điều này, chắc chắn Ta sẽ hành phạt họ.

Những lẽ mầu nhiệm của Ta đã được mặc khải cho các ngươi hàng ngày – các ngươi có thực sự hiểu chúng không? Ngươi có thực sự chắc chắn về chúng không? Khi Sa-tan đang lừa gạt ngươi, ngươi có thể nhìn thấu điều đó không? Điều này được quyết định theo vóc giạc của các ngươi trong đời sống. Vì Ta phán rằng muôn vật đều được Ta định đoạt trước, vậy thì tại sao Ta lại đích thân nhập thể để hoàn thiện các con trai đầu lòng của Ta? Hơn nữa, tại sao Ta đã làm nhiều việc đến nỗi con người nghĩ là vô dụng? Có phải Ta là người bối rối không? Hãy nhớ điều này! Mọi việc Ta làm không chỉ để thu phục các con trai đầu lòng của Ta, mà quan trọng hơn, là hạ nhục Sa-tan. Mặc dù Sa-tan thách thức Ta, nhưng Ta có quyền năng để khiến con cháu của nó phản nghịch lại nó và quay sang ngợi khen Ta. Hơn nữa, hết thảy những gì Ta làm là để bước công tác tiếp theo sẽ được trôi chảy, và để cả thế gian sẽ hoan hô và ngợi khen Ta và mọi vật sống sẽ quỳ gối trước Ta và tôn vinh Ta; ngày đó sẽ thực sự là ngày vinh hiển. Ta nắm mọi thứ trong tay Ta, và khi bảy tiếng sấm rền lên, thì mọi thứ sẽ thành toàn, không bao giờ thay đổi, tất cả đều được định sẵn. Từ thời điểm đó trở đi, người ta sẽ bước vào sự sống mới của trời và đất mới, bước vào những tình cảnh hoàn toàn mới, và đời sống vương quốc sẽ bắt đầu. Nhưng trong vương quốc thì như thế nào? Con người hoàn toàn không thể nhận thức rõ điều đó (bởi vì trước đây chưa ai từng nếm trải đời sống vương quốc, và vì vậy nó chỉ được tưởng tượng trong tâm trí con người và nghiền ngẫm trong lòng họ). Khi chuyển từ đời sống hội thánh sang đời sống vương quốc, đó là chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai, nhiều điều sẽ xảy ra trong thời gian này mà trước đây con người chưa bao giờ tưởng tượng được. Đời sống hội thánh là tiền thân để bước vào đời sống vương quốc, vì vậy trước khi đời sống vương quốc xảy ra, Ta sẽ không tiếc công sức để thúc đẩy đời sống hội thánh. Đời sống hội thánh là gì? Nó giống như thế này: mọi người, bao gồm các con trai đầu lòng của Ta, ăn uống và vui hưởng lời Ta và biết Ta, qua đó nhận lấy sự thiêu đốt và làm tinh sạch của Ta, hầu cho họ có thể hiểu các sắc lệnh quản trị của Ta, sự phán xét của Ta và cơn thạnh nộ của Ta, và tránh xúc phạm trong đời sống vương quốc. Và “đời sống vương quốc” là gì? Đời sống vương quốc là nơi các con trai đầu lòng của Ta cùng Ta trị vì với tư cách là vua, cai trị hết thảy các dân tộc và hết thảy các nước (chỉ các con trai đầu lòng của Ta và Ta mới có thể tận hưởng đời sống vương quốc). Mặc dù các con trai của Ta và dân sự của Ta từ hết thảy các nước và hết thảy các dân tộc bước vào trong vương quốc, nhưng họ không thể tận hưởng đời sống vương quốc. Đời sống vương quốc chỉ có thể được tận hưởng bởi những ai bước vào cõi thuộc linh. Vì vậy chỉ có các con trai đầu lòng của Ta và Ta mới có thể sống trong thân thể, trong khi các con trai và dân sự của Ta vẫn sống trong xác thịt. (Tuy nhiên đây không phải là xác thịt đã bị bại hoại bởi Sa-tan. Đây là ý nghĩa của việc các con trai đầu lòng của Ta trị vì cùng Ta với tư cách là vua.) Tâm linh, linh hồn và cơ thể của tất cả những người khác sẽ bị lấy đi và ném xuống âm phủ. Điều đó có nghĩa là những người này sẽ hoàn toàn bị diệt vong và sẽ không còn tồn tại (tuy nhiên họ phải vượt qua tất cả những sự giam cầm và tàn ác của Sa-tan, như là gian khổ và thảm họa). Một khi điều này đã hoàn tất, đời sống vương quốc sẽ chính thức đi đúng hướng và Ta sẽ bắt đầu chính thức tỏ lộ những việc làm của Ta (được tỏ lộ công khai và không ẩn giấu). Từ đó trở đi, chắc chắn sẽ không còn tiếng thở dài và không còn nước mắt nữa. (Vì sẽ không còn bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương con người, hoặc khiến họ khóc lóc hoặc khiến họ đau khổ, và điều này áp dụng cho các con trai Ta cũng như dân sự của Ta; nhưng có một điểm cần phải nhấn mạnh, đó là các con trai Ta và dân sự của Ta sẽ là xác thịt đời đời.) Hết thảy sẽ đều vui vẻ – một khải tượng về sự vui mừng. Điều đó sẽ không phải là điều gì vật chất, mà đúng hơn là điều gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt trần. Những ai là các con trai đầu lòng của Ta cũng sẽ có thể tận hưởng điều đó; đây là việc làm kỳ diệu của Ta, và đây là quyền năng vĩ đại của Ta.

Ta mong muốn các ngươi có thể tìm kiếm ý muốn của Ta và quan tâm đến lòng Ta mọi lúc. Niềm vui thoáng qua có thể hủy hoại toàn bộ cuộc đời ngươi, trong khi đau khổ thoáng qua có thể mở ra các phước lành đời đời. Đừng nản lòng; đây là con đường phải bước đi. Trước đây Ta thường phán rằng: “Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào”. Và “các phước lành” là gì? Chúng không chỉ là những thứ có được ngày hôm nay, nhưng hơn thế nữa, chúng là những thứ sẽ được tận hưởng trong tương lai – chỉ những thứ này mới là các phước lành thật sự. Khi các ngươi trở về Núi Si-ôn, các ngươi sẽ thể hiện lòng biết ơn vô tận vì những đau khổ hiện tại của các ngươi, bởi đây là phước lành của Ta. Giờ đây đang sống trong xác thịt là đang trên Núi Si-ôn (nghĩa là ngươi sống trong Ta), trong khi ngày mai sống trong thân thể sẽ là ngày vinh hiển, và hơn nữa, điều này là đang ở trên Núi Si-ôn. Sau khi nghe những lời phán dạy này của Ta, các ngươi hiểu được “Núi Si-ôn” có nghĩa là gì. Núi Si-ôn là một từ đồng nghĩa với vương quốc, và đó cũng là cõi thuộc linh. Trên Núi Si-ôn của ngày hôm nay, ngươi ở trong xác thịt nhận được sự an ủi và có được ân điển của Ta; trên Núi Si-ôn của tương lai, ngươi sẽ ở trong thân thể hưởng phước lành của việc trị vì với tư cách là vua. Điều này dứt khoát không được bỏ qua. Và nhất định không để vuột mất thời gian có thể có được các phước lành; xét cho cùng, ngày hôm nay là ngày hôm nay, và nó rất khác với ngày mai. Khi ngươi bắt đầu tận hưởng các phước lành, ngươi sẽ nghĩ rằng ân điển của ngày hôm nay không đáng nhắc đến. Đây là những gì Ta giao phó cho ngươi, và đây là lời khuyên cuối cùng của Ta.

Trước: Chương 96

Tiếp theo: Chương 98

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Chương 28

Khi Ta đến từ Si-ôn, Ta được muôn vật chờ đợi, và khi Ta trở lại Si-ôn, Ta được mọi người chào đón. Khi Ta đến và đi, những bước chân Ta...

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger