Chương 98

Mọi việc sẽ xảy đến với mỗi một người các ngươi, và chúng sẽ khiến các ngươi biết nhiều hơn về Ta và chắc chắn hơn về Ta. Chúng sẽ khiến các ngươi biết Ta, chính Đức Chúa Trời duy nhất, biết Ta, Đấng Toàn Năng, biết Ta, chính Đức Chúa Trời nhập thể. Sau đó, Ta sẽ ra khỏi xác thịt, trở về Si-ôn, về vùng đất Ca-na-an tươi tốt, đó là nơi trú ngụ của Ta và đích đến của Ta, căn cứ nơi Ta đã tạo ra muôn vật. Giờ đây, không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa của những lời mà Ta đang phán; không có một người nào có thể hiểu ý nghĩa của những lời này. Chỉ khi mọi thứ được tỏ lộ cho các ngươi thì các ngươi mới hiểu tại sao Ta đang phán những lời này. Ta không thuộc về thế gian, Ta càng không thuộc về vũ trụ, bởi vì Ta là chính Đức Chúa Trời duy nhất. Ta nắm giữ toàn bộ cõi vũ trụ trong tay Ta, chính Ta chịu trách nhiệm về nó, và con người chỉ có thể đầu phục thẩm quyền của Ta, thốt ra danh thánh của Ta, hoan hô Ta và ngợi khen Ta. Mọi thứ sẽ dần dần được tỏ lộ cho các ngươi. Mặc dù không có gì ẩn giấu, nhưng các ngươi vẫn không thể dò lường được các lời phán dạy của Ta hoặc giọng điệu của lời Ta. Các ngươi vẫn không hiểu toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta có mục đích gì. Vì vậy, sau này Ta sẽ cho các ngươi biết về hết thảy những điều mà các ngươi không hiểu trong những gì Ta vừa phán bởi vì đối với Ta mọi thứ đều đơn giản và rõ ràng, trong khi đối với các ngươi thì cực kỳ khó, và các ngươi hoàn toàn không hiểu chút nào cả. Để đạt mục đích này, Ta sẽ thay đổi phương pháp phán dạy của Ta, và Ta sẽ không còn liên kết mọi thứ lại với nhau khi Ta phán nữa, mà sẽ làm rõ từng điểm một.

Từ kẻ chết sống lại có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chết trong xác thịt và sau đó trở lại thân thể sau khi chết phải không? Đây có phải là ý nghĩa của việc từ kẻ chết sống lại không? Nó đơn giản thế thôi sao? Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi biết gì về điều này? Ngươi thông tỏ điều này như thế nào? Liệu sự từ kẻ chết sống lại của Ta trong lần nhập thể thứ nhất của Ta có thể thực sự hiểu theo nghĩa đen không? Quá trình có thực sự như là nó được miêu tả trong những phân đoạn đó không? Ta đã phán rằng nếu Ta không phán một cách thẳng thắn và nếu Ta không nói rõ với con người, thì không ai sẽ có thể hiểu ý nghĩa của lời Ta. Trong suốt các thời đại chưa từng có ai không nghĩ rằng sự từ kẻ chết sống lại là như thế. Từ khi sáng thế, không có ai hiểu được ý nghĩa thực sự của điều này. Ta đã thực sự bị đóng đinh lên thập tự giá sao? Và sau khi chết, Ta đã ra khỏi phần mộ sao? Điều đó đã thực sự xảy ra như này sao? Liệu điều này có thực sự đúng không? Trong suốt các thời đại không có ai đã dốc chút nỗ lực vào điều này, không ai biết đến Ta từ điều này và không có một ai không tin điều này; mọi người đều nghĩ rằng đó là sự thật. Họ không biết rằng từng lời phán của Ta đều có ý nghĩa bên trong. Vậy thì, sự từ kẻ chết sống lại chính xác là gì? (Trong tương lai gần, các ngươi sẽ trải qua điều này, vì vậy Ta đang cho các ngươi biết trước về nó.) Không loài thọ tạo nào muốn chết; hết thảy chúng đều muốn sống. Theo quan điểm của Ta, cái chết của xác thịt không phải là một cái chết thực sự. Khi Thần của Ta thoát ra khỏi một người, thì người đó chết. Do đó, Ta gọi những con quỷ bị bại hoại bởi Sa-tan (những kẻ không có đức tin, hết thảy những kẻ ngoại đạo) là kẻ chết. Từ khi sáng thế, Ta đã ban Thần của Ta trên mọi người mà Ta đã chọn. Tuy nhiên, một giai đoạn sau thời điểm của cuộc tạo dựng, con người đã bị Sa-tan chiếm giữ một thời gian. Vì vậy Ta đã rời đi, và con người bắt đầu chịu đau khổ (sự đau khổ mà Ta đã chịu đựng khi Ta nhập thể và bị đóng đinh lên thập tự giá, như đã được nói đến). Tuy nhiên, vào thời điểm Ta đã định trước (thời điểm khi việc Ta rời bỏ con người đã chấm dứt), Ta đã thu phục lại dân sự mà Ta đã định đoạt trước, và một lần nữa đặt Thần của Ta trong các ngươi hầu cho các ngươi sống lại. Điều này được gọi là "sự từ kẻ chết sống lại". Giờ đây, những ai thực sự sống trong Thần của Ta hết thảy đều đã trở nên siêu việt, và hết thảy họ sống trong thân thể. Tuy nhiên, không bao lâu nữa, hết thảy các ngươi sẽ gạt bỏ những suy nghĩ và quan niệm của mình, và hết thảy những vướng bận của thế gian. Tuy nhiên, điều đó không phải là sự từ kẻ chết sống lại sau khi chịu đau khổ như con người tưởng tượng. Việc các ngươi đang sống hiện nay là điều kiện tiên quyết cho việc sống trong thân thể; đó là con đường cần thiết để bước vào cõi thuộc linh. Việc vượt qua nhân tính bình thường mà Ta nói đến có nghĩa là không có gia đình, không vợ, không con cái và không có những nhu cầu của con người. Chỉ tập trung vào việc sống bày tỏ ra ảnh tượng của Ta, chỉ tập trung vào việc bước vào bên trong Ta và không nghĩ về những thứ khác ngoài Ta; bất cứ nơi nào ngươi đi đều là nhà của ngươi. Đây là việc vượt qua nhân tính bình thường. Các ngươi đã hoàn toàn hiểu sai những lời này của Ta; sự hiểu biết của các ngươi quá nông cạn. Ta sẽ hiện ra chính xác như thế nào với tất cả các quốc gia và tất cả các dân tộc? Trong xác thịt ngày hôm nay sao? Không! Khi thời điểm đến, Ta sẽ xuất hiện trong thân thể của Ta ở mọi quốc gia trong vũ trụ. Thời điểm mà các dân ngoại cần các ngươi chăn dắt họ vẫn chưa đến. Vào thời điểm đó, các ngươi sẽ cần phải ra khỏi xác thịt và bước vào trong thân thể để chăn dắt họ. Đây là sự thật, nhưng đó không phải là “sự từ kẻ chết sống lại” mà con người tưởng tượng. Vào thời điểm đã định, các ngươi sẽ ra khỏi xác thịt tự lúc nào không hay và bước vào cõi thuộc linh và cai trị hết thảy các nước cùng Ta. Thời điểm vẫn chưa đến. Khi Ta cần các ngươi ở trong xác thịt, thì các ngươi sẽ ở trong xác thịt, (theo các yêu cầu trong công tác của Ta, bây giờ các ngươi phải có tư duy và vẫn phải sống trong xác thịt, vì vậy các ngươi sẽ vẫn làm những việc mà các ngươi cần làm trong xác thịt theo các bước của Ta; đừng chờ đợi một cách thụ động, bởi vì điều này sẽ gây ra sự chậm trễ). Khi Ta cần các ngươi đóng vai trò trong thân thể như là những người chăn dắt hội thánh, thì các ngươi sẽ ra khỏi xác thịt, gạt bỏ tư duy của mình, và tùy thuộc hoàn toàn vào Ta để sống. Hãy tin vào quyền năng của Ta và vào sự khôn ngoan của Ta. Mọi thứ sẽ do đích thân Ta thực hiện. Các ngươi chỉ cần chờ đợi và tận hưởng. Hết thảy các phước lành sẽ đến với các ngươi, và các ngươi sẽ có nguồn cung cấp vô hạn và vô tận. Khi ngày đó đến, các ngươi sẽ hiểu được nguyên tắc Ta làm việc này như thế nào, các ngươi sẽ biết những việc làm tuyệt vời của Ta, và các ngươi sẽ hiểu Ta đem các con trai đầu lòng của Ta trở về Si-ôn như thế nào. Điều này thực sự không phức tạp như các ngươi tưởng tượng, nhưng mà nó cũng không đơn giản như các ngươi nghĩ.

Ta biết rằng khi Ta phán điều này thì các ngươi càng trở nên ít có khả năng nắm bắt được mục đích đằng sau những lời của Ta và càng trở nên hoang mang hơn. Các ngươi sẽ lẫn lộn chúng với những gì Ta đã phán trước đây vì thế các ngươi không thể hiểu được bất kỳ điều gì, và điều đó dường như sẽ không có lối thoát. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Ta sẽ phán với các ngươi tất cả mọi thứ. Tất cả những điều Ta phán đều có nghĩa. Ta đã phán rằng Ta có thể khiến những thứ đang hiện hữu trở về con số không và có thể từ con số không tạo nên gấp bội. Trong trí tưởng tượng của con người, để bước vào trong thân thể từ xác thịt, thì con người phải được từ kẻ chết sống lại. Trong quá khứ, Ta đã sử dụng phương pháp này và thể hiện phép lạ vĩ đại nhất của Ta, nhưng ngày nay không giống như quá khứ. Ta sẽ đưa các ngươi trực tiếp từ xác thịt vào trong thân thể. Đây chẳng phải là dấu lạ và phép lạ thậm chí còn vĩ đại hơn sao? Đây chẳng phải là một sự thể hiện vĩ đại hơn về tính toàn năng của Ta sao? Ta có kế hoạch của Ta và Ta có các ý định của Ta. Ai không nằm trong tay Ta? Ta biết công tác Ta làm. Xét cho cùng, các phương pháp làm việc của Ta ngày nay khác với quá khứ. Ta điều chỉnh các phương pháp làm việc của Ta theo sự thay đổi của thời đại. Khi Ta bị đóng đinh trên thập tự giá, đó là Thời đại Ân điển, nhưng bây giờ là thời đại sau rốt. Công tác của Ta đang tăng tốc; nó không tiến hành với cùng tốc độ như trong quá khứ, và nó càng không chậm hơn so với trong quá khứ. Đúng hơn, nó tiến hành nhanh hơn nhiều so với trong quá khứ. Hoàn toàn không có cách nào để mô tả nó, và không cần có quá nhiều tiến trình phức tạp. Ta tự do làm bất kỳ điều gì. Chẳng phải sự thật là chỉ cần dùng một lời thẩm quyền từ Ta để quyết định việc ý muốn của Ta sẽ được hoàn thành thế nào và Ta sẽ làm cho ngươi hoàn thiện như thế nào sao? Mọi điều Ta phán chắc chắn sẽ được hoàn thành. Trong quá khứ, Ta thường phán rằng Ta sẽ chịu khổ, và Ta đã không cho phép con người nhắc đến nỗi đau khổ mà Ta chịu đựng trước đây; nhắc đến điều này là sự báng bổ đối với Ta. Điều này là vì Ta là chính Đức Chúa Trời và đối với Ta không có gian khổ; khi ngươi đề cập đến sự đau khổ ngươi khiến con người khóc. Ta đã phán rằng trong tương lai sẽ không có tiếng thở dài và nước mắt. Điều này nên được giải thích theo khía cạnh này, và sau đó người ta có thể hiểu được ý nghĩa của lời Ta. Ý nghĩa của cụm từ "con người hoàn toàn không thể chịu nổi nỗi đau khổ này" đó là Ta có thể thoát khỏi mọi quan niệm và tư duy của con người, thoát khỏi cảm xúc của xác thịt, thoát khỏi mọi dấu vết thuộc về thế gian và bước ra khỏi xác thịt, và rằng Ta có thể vẫn đứng vững khi mọi người chối bỏ Ta. Điều này đủ để chứng minh rằng Ta là chính Đức Chúa Trời duy nhất. Ta đã phán rằng: “Mọi con trai đầu lòng đều phải bước và cõi thuộc linh từ xác thịt; đây là con đường mà họ phải đi để trị vị cùng Ta với tư cách là vua”. Ý nghĩa của câu này đó là khi các ngươi gặp phải những gì mà các ngươi đã tưởng tượng trong quá khứ, thì ngươi sẽ chính thức ra khỏi xác thịt và sẽ bước vào thân thể để chính thức bắt đầu phán xét những hoàng tử và vị vua kia. Họ sẽ bị phán xét dựa trên những việc xảy ra vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều đó không phức tạp như các ngươi tưởng tượng – nó sẽ được thực hiện trong chớp nhoáng. Các ngươi không cần phải từ kẻ chết sống lại và các ngươi thậm chí sẽ không cần chịu khổ (bởi vì sự đau khổ và gian khổ của các ngươi trên đất đã chấm dứt và Ta đã phán rằng từ nay về sau Ta sẽ không còn xử lý các con trai đầu lòng của Ta nữa). Các con trai đầu lòng sẽ được hưởng phước của họ, như đã được nói đến, thật ra các ngươi sẽ bước vào cõi thuộc linh tự lúc nào không hay. Tại sao Ta phán rằng đây là lòng thương xót và ân điển của Ta? Nếu người ta chỉ có thể bước vào cõi thuộc linh sau khi từ kẻ chết sống lại, thì điều này không hề có tính thương xót và nhân từ. Vì vậy đây là biểu hiện rõ ràng nhất về lòng thương xót và ân điển của Ta, hơn nữa, điều này tiết lộ sự tiền định của Ta và sự chọn lựa dân sự của Ta. Điều đó đủ khả năng để cho thấy các sắc lệnh quản trị của Ta nghiêm ngặt đến mức nào. Ta sẽ nhân từ đối với bất kỳ người nào Ta muốn, và thương xót với bất kỳ người nào Ta muốn. Không ai được tranh cãi hay tranh giành. Ta sẽ quyết định tất cả những điều này.

Con người không thể hiểu ra điều đó, và họ đặt áp lực lên chính mình cho đến khi họ không thể thở được, vậy mà họ vẫn tự trói buộc chính mình. Tư duy của con người thật hạn hẹp, vì vậy họ phải loại bỏ tư duy và quan niệm của con người. Do đó, Ta phải ra khỏi xác thịt và bước vào cõi thuộc linh để kiểm soát mọi thứ, để quản lý mọi thứ. Đây là cách duy nhất để cai trị hết thảy mọi dân tộc và hết thảy mọi quốc gia và để hoàn thành ý muốn của Ta. Điều này không còn xa. Các ngươi không tin vào sự toàn năng của Ta, và các ngươi không biết Ta là ai. Các ngươi nghĩ rằng Ta chỉ là một con người, và các ngươi không thể nhìn thấy thần tính của Ta chút nào. Mọi việc sẽ hoàn thành bất cứ khi nào Ta muốn chúng hoàn thành. Tất cả những gì cần là một lời từ miệng Ta. Các ngươi chỉ chú ý đến khía cạnh nhân tính của Ta trong những gì mà Ta đã phán gần đây, và trong nhất cử nhất động của Ta, nhưng các ngươi không chú ý đến khía cạnh thần tính của Ta. Điều đó có nghĩa là, các ngươi nghĩ rằng Ta cũng có tư duy và quan niệm. Nhưng Ta đã phán rằng suy nghĩ, ý tưởng và tâm trí của Ta, nhất cử nhất động của Ta, mọi việc Ta làm và mọi điều Ta phán, đều là biểu hiện trọn vẹn của chính Đức Chúa Trời. Các ngươi đã quên hết điều này rồi sao? Hết thảy các ngươi là những người lộn xộn! Các ngươi không hiểu ý nghĩa của lời Ta. Ta đã cho phép các ngươi nhìn thấy khía cạnh nhân tính bình thường của Ta từ những gì Ta đã phán (Ta đã cho phép các ngươi nhìn thấy nhân tính bình thường của Ta trong cuộc sống hàng ngày của Ta, trong hiện thực, bởi vì các ngươi vẫn không hiểu khía cạnh nhân tính của Ta từ những gì Ta đã phán trong giai đoạn này), tuy nhiên các ngươi không hiểu nhân tính bình thường của Ta, và các ngươi chỉ cố gắng nắm lấy thứ gì có thể dùng để chống lại Ta, và các ngươi không kiềm chế trước Ta. Các ngươi thật mù quáng! Các ngươi thật ngu dốt! Các ngươi không biết Ta! Ta đã phán vô ích quá lâu! Các ngươi không hề biết Ta chút nào, và các ngươi hoàn toàn không xem nhân tính bình thường của Ta là một phần của chính Đức Chúa Trời trọn vẹn! Làm sao Ta không thể tức giận? Làm sao Ta có thể thương xót một lần nữa? Ta chỉ có thể đáp lại những đứa con không vâng phục này bằng cơn thạnh nộ của Ta. Các ngươi quá tự phụ, các ngươi không hề biết Ta chút nào! Các ngươi nghĩ rằng Ta đã làm sai! Liệu Ta có thể làm sai không? Liệu Ta có bất cẩn chọn bất kỳ cơ thể xác thịt nào để nhập thể vào đó không? Nhân tính của Ta và thần tính của Ta là hai phần không thể tách rời tạo nên chính Đức Chúa Trời trọn vẹn. Giờ đây các ngươi nên hoàn toàn rõ ràng về điều này! Lời Ta đã đạt đến đỉnh điểm của chúng, và lời Ta không thể giải thích thêm được nữa!

Trước: Chương 97

Tiếp theo: Chương 99

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 2

Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời thực tế, khi con người đều đích thân cùng sinh hoạt, cùng hành động, cùng chung sống với Đức Chúa...

Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc...

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger