Chương 99

Bởi vì tốc độ công tác của Ta đang tăng tốc, nên không ai có thể theo kịp bước chân của Ta, và không ai có thể hiểu thấu tâm trí của Ta, tuy nhiên đây là cách tiến tới duy nhất. Đây là “kẻ chết” (đề cập đến việc không thể nắm bắt được ý muốn của Ta, không thể hiểu những gì Ta muốn nói qua những của lời Ta; đây là một sự giải thích khác về “kẻ chết”, và không có nghĩa là “bị Thần của Ta từ bỏ”) trong cụm từ “sự sống lại từ kẻ chết”, đã được nói đến. Khi các ngươi và Ta đã chuyển tiếp từ giai đoạn này vào trong thân thể, thì ý nghĩa thật sự của cụm từ “được sống lại từ kẻ chết” sẽ được ứng nghiệm (nghĩa là, đây là ý nghĩa thật sự của sự sống lại từ kẻ chết). Giờ đây, đây là tình cảnh mà hết thảy các ngươi đều hiện hữu: Các ngươi không thể nắm bắt được ý muốn của Ta và các ngươi không thể tìm thấy dấu chân của Ta. Hơn nữa, các ngươi không thể tĩnh lặng trong tâm linh mình, vì vậy các ngươi cảm thấy bất an trong tâm trí. Loại tình cảnh này chính xác là “sự đau khổ” mà Ta đã đề cập, và con người không thể chịu đựng nỗi đau khổ này, một mặt các ngươi đang nghĩ về tương lai của chính mình, và mặt khác các ngươi đang chấp nhận sự thiêu đốt của Ta và sự phán xét của Ta, điều đang nhắm và tấn công vào các ngươi từ mọi hướng. Ngoài ra, các ngươi không thể nắm bắt bất kỳ quy tắc nào từ giọng điệu và cách thức Ta phán dạy, và trong các lời phán dạy của một ngày có vài kiểu giọng điệu, hầu cho các ngươi chịu nhiều đau khổ. Đây là các bước trong công tác của Ta. Đây là sự khôn ngoan của Ta. Trong tương lai, các ngươi sẽ trải qua sự đau khổ trầm trọng hơn về phương diện này, tất cả những điều này là để vạch trần hết thảy những người đạo đức giả – bây giờ điều này nên rõ ràng! Đây là cách Ta làm việc. Với sự thôi thúc của sự đau khổ kiểu này, và sau khi trải qua nỗi đau tương đương như cái chết này, các ngươi sẽ bước vào một cõi khác. Các ngươi sẽ bước vào trong thân thể, và trị vì hết thảy mọi quốc gia và hết thảy mọi dân tộc cùng Ta.

Tại sao gần đây Ta đang phán với một giọng điệu nghiêm trọng hơn? Tại sao giọng điệu của Ta thường xuyên thay đổi, và tại sao cách làm việc của Ta cũng thường xuyên thay đổi như thế? Sự khôn ngoan của Ta đã ở trong những điều này. Lời Ta được phán ra cho mọi người đã chấp nhận danh này (dù họ có tin rằng lời Ta có thể được hoàn thành hay không), vì vậy mọi người nên nghe và nhìn thấy lời Ta, và không được đàn áp chúng bởi vì Ta có cách làm việc của Ta và Ta có sự khôn ngoan của Ta. Ta dùng lời Ta để phán xét con người, để phơi bày con người và để vạch trần bản tính con người. Qua đó, Ta chọn những người mà Ta đã lựa ra, và loại bỏ những người không được Ta định trước hoặc chọn. Hết thảy điều này là sự khôn ngoan của Ta, và đó là điều kỳ diệu trong công tác của Ta. Đây là phương pháp của Ta trong giai đoạn công tác này của Ta. Trong con người, có ai có thể nắm bắt được ý muốn của Ta không? Trong con người, có ai có thể quan tâm đến gánh nặng của Ta không? Đấng đang thực hiện công tác là Ta, chính Đức Chúa Trời. Sẽ đến một ngày các ngươi sẽ hiểu thấu đáo ý nghĩa trong những lời này của Ta, và các ngươi sẽ hoàn toàn rõ ràng về việc tại sao Ta muốn phán những lời này. Sự khôn ngoan của Ta là vô tận, vô hạn và vô biên, và con người hoàn toàn không thể hiểu thấu được nó. Con người chỉ có thể thấy một phần của nó từ những việc Ta làm, nhưng những gì họ thấy vẫn còn thiếu sót và không đầy đủ. Khi các ngươi đã hoàn toàn chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo, thì các ngươi mới có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Hãy nhớ lấy! Giờ là kỷ nguyên quý giá nhất – đó là giai đoạn cuối cùng mà các ngươi ở trong xác thịt. Đời sống của các ngươi ngay lúc này là đời sống thể chất cuối cùng của các ngươi. Khi các ngươi từ xác thịt bước vào cõi thuộc linh, lúc đó mọi nỗi đau sẽ rời khỏi các ngươi. Các ngươi sẽ vô cùng vui mừng và hân hoan, và các ngươi sẽ không ngừng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tuy nhiên các ngươi phải biết rõ rằng những lời này Ta phán chỉ dành cho các con trai đầu lòng, bởi vì chỉ các con trai đầu lòng mới xứng đáng với phước lành này. Bước vào cõi thuộc linh là phước lành lớn lao nhất, phước lành cao nhất và điều quý giá nhất để được hưởng. Những thứ mà giờ đây các ngươi có được để ăn và mặc không gì khác hơn là những thú vui của xác thịt; chúng là ân điển, và Ta hoàn toàn không quan tâm gì đến những thứ này. Trọng tâm công tác của Ta là ở trong giai đoạn tiếp theo (bước vào cõi thuộc linh và đối mặt với cõi vũ trụ).

Ta đã phán rằng con rồng lớn sắc đỏ đã bị Ta quăng xuống và giẫm nát. Làm sao các ngươi có thể không tin lời Ta? Tại sao các ngươi vẫn còn mong muốn chịu sự bức hại và nghịch cảnh vì Ta? Chẳng phải đây là một cái giá không cần thiết để các ngươi phải trả sao? Ta đã nhắc các ngươi nhiều lần rằng các ngươi chỉ cần tận hưởng, trong khi chính Ta đích thân thực hiện công tác. Tại sao các ngươi nôn nóng hành động đến thế? Các ngươi thực sự không biết cách tận hưởng! Ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho các ngươi – tại sao không ai trong các ngươi đến Ta để nhận lấy? Các ngươi vẫn còn nghi ngờ về những gì Ta đã phán! Các ngươi không hiểu Ta! Các ngươi nghĩ rằng Ta đang phán những lời xuôi tai sáo rỗng; quả thật, các ngươi là những kẻ đần độn! (Những sự chuẩn bị đầy đủ mà Ta nói đến có nghĩa là các ngươi nên tôn kính Ta nhiều hơn và cầu nguyện nhiều hơn trước Ta, trong khi Ta đích thân làm việc để nguyền rủa mọi kẻ chống đối Ta, và trừng phạt mọi kẻ bức hại các ngươi.) Các ngươi không biết bất kỳ điều gì về lời Ta! Ta mặc khải tất cả những lẽ mầu nhiệm của Ta cho các ngươi, nhưng bao nhiêu người trong số các ngươi thực sự hiểu chúng? Bao nhiêu người trong số các ngươi hiểu chúng một cách sâu sắc? Ngai của Ta là gì? Cây gậy sắt của Ta là gì? Ai trong số các ngươi biết? Khi ngai của Ta được đề cập, thì hầu hết mọi người nghĩ rằng đó là nơi Ta ngồi, hoặc rằng nó ám chỉ nơi trú ngụ của Ta, hoặc rằng nó ám chỉ đến Ta, đến thân vị mà Ta hiện hữu. Hết thảy những điều này là những sự hiểu biết sai lầm – hoàn toàn là một mớ hiểu lầm! Không một sự giải thích nào trong số này là đúng, phải vậy không? Đây là cách mà hết thảy các ngươi hiểu và nắm bắt nó – đây hoàn toàn là một sự hiểu biết vô cùng lệch lạc! Thẩm quyền là gì? Mối liên hệ giữa thẩm quyền và ngai là gì? Ngai là thẩm quyền của Ta. Khi các con trai đầu lòng của Ta tôn cao ngai của Ta, thì đó là thời điểm mà các con trai đầu lòng của Ta sẽ nhận được thẩm quyền từ Ta. Chỉ có Ta có thẩm quyền, vì vậy chỉ có Ta mới có ngai. Nói cách khác, sau khi các con trai đầu lòng của Ta đã chịu khổ giống như cách Ta chịu khổ, thì họ sẽ chấp nhận Ta là gì và Ta có gì, và nhận được mọi thứ từ Ta; đây là quá trình mà qua đó họ sẽ đạt được địa vị con trai đầu lòng. Đó sẽ là lúc các con trai đầu lòng của Ta tôn cao ngai của Ta, và đây cũng là lúc họ nhận được thẩm quyền từ Ta. Giờ đây các ngươi nên hiểu điều này! Mọi điều Ta phán đều rõ ràng và hoàn toàn không mơ hồ, hầu cho mọi người sẽ hiểu được. Hãy gạt sang một bên những quan niệm của chính các ngươi, và đợi để đón nhận những lẽ mầu nhiệm mà Ta mặc khải cho các ngươi! Vậy thì cây gậy sắt là gì? Trong giai đoạn trước, nó ám chỉ những lời cay nghiệt của Ta, nhưng giờ đây nó khác với quá khứ: Giờ đây cây gậy sắt ám chỉ những việc làm của Ta, đó là những đại thảm họa nhuốm đầy thẩm quyền. Vì vậy, bất kỳ khi nào cây gậy sắt được đề cập đến, thì nó luôn luôn gắn kết với thẩm quyền. Ý nghĩa ban đầu của cây gậy sắt được nói đến là về những đại thảm họa – đó là một phần của thẩm quyền. Mọi người phải thấy rõ điều này và chỉ như thế họ mới có thể nắm bắt được ý muốn của Ta và nhận được sự mặc khải từ lời Ta. Bất kỳ ai có công tác của Đức Thánh Linh đều cầm cây gậy sắt trong tay mình, và chính họ là người nắm thẩm quyền và có quyền thực hiện bất kỳ đại thảm họa nào. Đây là một trong các sắc lệnh quản trị của Ta.

Tất cả mọi thứ và mọi việc đều mở ra cho các ngươi (điều này ám chỉ phần đã được chỉ ra rõ ràng), và tất cả mọi thứ và mọi việc được ẩn giấu khỏi các ngươi (điều này ám chỉ phần kín nhiệm trong lời Ta). Ta phán với sự khôn ngoan: Ta để các ngươi chỉ hiểu nghĩa đen của một vài lời Ta, trong khi Ta để các ngươi nắm bắt ý nghĩa của những lời khác (nhưng hầu hết mọi người không thể hiểu), bởi vì đây là trình tự công tác của Ta. Ta chỉ có thể cho các ngươi biết ý nghĩa thật sự của lời Ta khi các ngươi đạt được một vóc giạc nhất định. Đây là sự khôn ngoan của Ta, và đây là những việc làm kỳ diệu của Ta (hầu cho hoàn thiện các ngươi và để hoàn toàn đánh bại Sa-tan và làm nhục ma quỷ). Chỉ đến khi các ngươi bước vào một cõi khác thì các ngươi mới có thể hiểu đầy đủ. Ta phải làm điều đó theo cách này bởi vì trong quan niệm của con người có nhiều điều con người hoàn toàn không thể dò lường, và ngay cả khi Ta phán rõ ràng thì các ngươi vẫn sẽ không hiểu được. Xét cho cùng, tâm trí của con người rất hạn hẹp, và có nhiều điều Ta chỉ có thể truyền đạt cho các ngươi sau khi các ngươi đã bước vào cõi thuộc linh; nếu không thì xác thịt của con người không đảm đương nổi nhiệm vụ; và điều này chỉ phá vỡ sự quản lý của Ta mà thôi. Đây là ý nghĩa thật của cụm từ “trình tự công tác của Ta” mà Ta nói đến. Trong những quan niệm của các ngươi, các ngươi hiểu Ta được bao nhiêu? Sự hiểu biết của các ngươi có hoàn hảo không? Nó có phải là sự hiểu biết trong tâm linh không? Do đó, Ta phải để các ngươi chuyển tiếp vào trong một cõi khác để cho các ngươi hoàn tất công tác của Ta và thực hiện ý muốn của Ta. Vậy thì cõi khác này chính xác là gì? Nó có thực sự là một loại cảnh tượng siêu việt như con người nghĩ không? Nó có thực sự là thứ gì đó giống như không khí, thứ không thể nhìn thấy hay cảm nhận nhưng lại tồn tại không? Như Ta đã phán, trạng thái của việc ở trong thân thể là một trạng thái có thịt và xương, có dạng thức và hình dạng. Điều này tuyệt đối đúng và không thể nghi ngờ, và mọi người đều phải tin. Đây là trạng thái đích thực trong thân thể. Hơn nữa, trong thân thể không có điều gì mà con người căm ghét. Nhưng trạng thái này chính xác là gì? Khi con người đi từ xác thịt đến thân thể, thì một nhóm lớn phải xuất hiện. Điều đó có nghĩa là, họ sẽ từ bỏ gia đình xác thịt của mình, và có thể nói rằng từng người sẽ theo loại của riêng mình: Xác thịt tập hợp với xác thịt và thân thể tập hợp với thân thể. Bây giờ những ai tách khỏi gia đình mình, cha mẹ, chồng vợ, con cái mình, bắt đầu bước vào cõi thuộc linh. Cuối cùng, nó như thế này: Tình cảnh trong cõi thuộc linh đó là các con trai đầu lòng tập hợp lại với nhau, múa hát, ngợi khen và hoan hô danh thánh của Ta. Đây là một cảnh tượng đẹp đẽ và luôn luôn mới. Hết thảy đều là các con trai yêu dấu của Ta, đời đời ngợi khen Ta mãi không thôi, và đời đời tôn cao danh thánh của Ta. Đây là tình cảnh sau khi bước vào cõi thuộc linh, đây cũng là công tác sau khi bước vào cõi thuộc linh, và đây cũng là tình cảnh Ta đã nói đến, việc chăn dắt hội thánh trong cõi thuộc linh. Hơn nữa, chính thân vị của Ta xuất hiện ở từng quốc gia trong vũ trụ và giữa hết thảy mọi quốc gia và hết thảy mọi dân tộc, mang thẩm quyền của Ta, cơn thạnh nộ của Ta, và sự phán xét của Ta, và còn hơn thế nữa, mang cây gậy sắt của Ta để cai trị hết thảy mọi quốc gia và hết thảy mọi dân tộc. Giữa hết thảy mọi dân tộc và toàn vũ trụ, điều này làm chứng cho Ta làm rung chuyển trời đất, khiến hết thảy mọi dân tộc và muôn vật trên núi, dưới sông, dưới hồ, và ở tận cùng trái đất ngợi khen Ta và tôn vinh Ta, và biết Ta, chính Đức Chúa Trời duy nhất, là Đấng Tạo Hóa của muôn vật và dẫn dắt mọi thứ, quản lý mọi thứ, phán xét mọi thứ, thành toàn mọi thứ, trừng phạt mọi thứ và hủy hoại mọi thứ. Do đó, đây là sự xuất hiện đích thực của thân vị Ta.

Trước: Chương 98

Tiếp theo: Chương 100

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Chương 88

Con người đơn giản là không thể tưởng tượng ra tốc độ của Ta đã tăng lên tới mức nào: Đây là một phép lạ đã xảy ra mà con người không thể...

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Quan điểm các tín đồ cần có

Con người đã đạt được gì kể từ lần đầu tiên bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết được gì về Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger