Chương 100

Ta ghê tởm hết thảy những ai chưa được định trước và được chọn bởi Ta. Do đó Ta phải loại những người này ra khỏi nhà Ta từng người một, như thế làm cho đền thờ của Ta được thánh khiết và không ô uế, nhà của Ta luôn luôn mới và không bao giờ cũ, danh thánh của Ta có thể lan truyền đời đời, và dân thánh của Ta có thể trở thành những người thân yêu của Ta. Loại cảnh tượng này, loại nhà này, loại vương quốc này là mục tiêu của Ta và nơi trú ngụ của Ta; đây là cơ sở trong sự tạo dựng ra muôn vật của Ta. Không ai có thể lay chuyển hay thay đổi nó. Sẽ chỉ có bản thân Ta và các con trai yêu dấu của Ta cùng sống với nhau trong đó, và sẽ không ai được phép chà đạp nó dưới chân, sẽ không có gì được phép chiếm giữ nó, và sẽ càng không có bất kỳ điều gì khó chịu được phép xảy ra. Tất cả sẽ là sự ngợi khen và cổ vũ, và tất cả sẽ là một quang cảnh không thể tưởng tượng đối với con người. Ta chỉ mong muốn rằng các ngươi dâng hết sức lực của mình cho Ta với tất cả tấm lòng và tâm trí của mình, và với khả năng tốt nhất của mình. Cho dù hôm nay hay ngày mai, cho dù ngươi có là người dâng sự phục vụ cho Ta hay là người nhận được các phước lành, thì các ngươi đều nên phát huy hết sức lực của ngươi cho vương quốc của Ta. Đây là một nghĩa vụ mà hết thảy mọi người thọ tạo phải đảm nhận, và nó phải được thực hiện và thi hành theo cách này. Ta sẽ huy động muôn vật để phục vụ cho vẻ đẹp của vương quốc Ta được trở nên luôn luôn mới, và cho nhà của Ta được trở nên hài hòa và hợp nhất. Không ai được phép chống đối Ta, và bất kỳ ai làm như thế phải chịu sự phán xét và bị nguyền rủa. Giờ đây những lời nguyền rủa của Ta bắt đầu giáng trên mọi quốc gia và mọi dân tộc, và những lời nguyền rủa của Ta thậm chí còn hà khắc hơn sự phán xét của Ta. Giờ là lúc bắt đầu định tội tất cả mọi người, vì thế nó được cho là những lời nguyền rủa. Đó là vì giờ đây là thời đại cuối cùng, và không phải là thời điểm của sự tạo dựng. Vì các thời đại đã thay đổi, nên nhịp độ công tác của Ta giờ đây khác rất nhiều. Do nhu cầu công tác của Ta, nên con người mà Ta cần cũng khác nhau; những ai nên bị loại bỏ sẽ bị loại bỏ; những ai nên bị cắt đứt sẽ bị cắt đứt; những ai nên bị giết chết sẽ bị giết chết; và những ai nên được để lại phải được để lại. Đây là một xu hướng tất yếu không phụ thuộc vào ý muốn của con người, và không người nào có thể thay đổi nó. Điều đó phải được thực hiện theo ý muốn của Ta! Ta từ bỏ những người mà Ta muốn từ bỏ, và loại bỏ những người mà Ta muốn loại bỏ; không ai được hành động tùy tiện. Ta sẽ rời bỏ những người mà ta muốn rời bỏ và Ta yêu mến những người mà Ta muốn yêu mến; điều này phải được thực hiện theo ý muốn của Ta! Ta không hành động theo cảm tính; với Ta, chỉ có sự công chính, phán xét và thạnh nộ – không có cảm xúc nào cả. Trong Ta, không có một chút dấu vết nào của con người, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời, thân vị của Đức Chúa Trời. Bởi vì hết thảy mọi người đều nhìn thấy khía cạnh về nhân tính của Ta và chưa thấy khía cạnh về thần tính của Ta. Quả thật, họ thật đui mù và rối trí!

Các ngươi phải giữ những gì Ta phán với các ngươi ở trong lòng, các ngươi phải hiểu lòng Ta qua những lời của Ta và thể hiện sự quan tâm đối với trọng trách của Ta. Khi ấy, các ngươi sẽ bắt đầu biết sự toàn năng của Ta và thấy thân vị của Ta. Vì những lời của Ta là những lời của sự khôn ngoan, và không ai có thể nắm bắt được các nguyên tắc hay qui luật đằng sau những lời của Ta. Con người nghĩ rằng Ta thực hành sự gian dối và lươn lẹo và họ không biết Ta qua những lời của Ta, nhưng ngược lại, họ phạm thượng với Ta. Họ thật mù quáng và thiếu hiểu biết! Họ thậm chí còn không biết phân biệt chút nào. Mỗi câu Ta phán ra đều mang thẩm quyền và sự phán xét, và không ai có thể thay đổi lời Ta. Một khi lời của Ta phán ra, mọi việc chắc chắn sẽ được hoàn thành theo lời của Ta; đây là tâm tính của Ta. Lời của Ta là thẩm quyền và bất kỳ ai sửa đổi chúng đều xúc phạm hình phạt của Ta, và Ta phải hạ gục họ. Trong các trường hợp nghiêm trọng, họ mang sự hủy hoại xuống cho cuộc đời của chính mình và họ đi xuống địa ngục, hoặc xuống vực sâu không đáy. Đây là cách duy nhất mà Ta xử lý loài người, và con người không cách nào có thể thay đổi điều đó – đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Hãy nhớ điều này! Không ai được phép xúc phạm sắc lệnh của Ta; mọi việc phải được thực hiện theo ý muốn của Ta! Trong quá khứ, Ta đã quá dễ dãi với các ngươi và các ngươi chỉ đối mặt với lời Ta. Những lời Ta phán về việc hạ gục con người vẫn chưa xảy ra. Nhưng từ hôm nay, tất cả các thảm họa (những thứ này liên quan đến các sắc lệnh quản trị của Ta) sẽ lần lượt xảy ra để trừng phạt tất cả những ai không tuân theo ý muốn của Ta. Phải có sự ra đời của các sự kiện – nếu không con người sẽ không thể nhìn thấy cơn thạnh nộ của Ta nhưng sẽ lặp đi lặp lại việc tự làm mình sa đọa. Đây là một bước trong kế hoạch quản lý của Ta, và đó là cách Ta thực hiện bước công tác tiếp theo của Ta. Ta phán trước điều này với các ngươi để các ngươi có thể tránh phạm tội và chịu sự hư mất đời đời. Điều đó có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, Ta sẽ khiến hết thảy mọi người ngoại trừ các con trai đầu lòng của Ta có chỗ đứng thích hợp theo ý muốn của Ta, và Ta sẽ hành phạt họ từng người một. Ta sẽ không để dù chỉ một người trong số họ lọt lưới. Thách ngươi dám sa đọa lần nữa! Thách ngươi dám phản nghịch lần nữa! Ta đã phán trước đây rằng Ta công chính với tất cả mọi người, rằng Ta không có chút cảm tính nào, và điều này để cho thấy rằng tâm tính của Ta không thể bị xúc phạm. Đây là thân vị của Ta. Không ai có thể thay đổi điều này. Hết thảy mọi người đều nghe những lời của Ta và hết thảy mọi người đều thấy diện mạo vinh hiển của Ta. Hết thảy mọi người đều phải vâng phục Ta một cách hoàn toàn và tuyệt đối – đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Hết thảy mọi người trên khắp vũ trụ và ở tận cùng trái đất nên ngợi khen và làm vinh hiển Ta, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời độc nhất, bởi Ta là thân vị của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thay đổi lời Ta và lời phán của Ta, lời lẽ và cung cách của Ta, bởi đây là những vấn đề của riêng Ta, và đây là những thứ mà Ta đã sở hữu từ thời xa xưa nhất và sẽ tồn tại đời đời.

Con người nung giữ ý định thử thách Ta, và họ muốn tìm thứ gì đó trong lời Ta mà họ có thể dùng để chống lại Ta, để phỉ báng Ta. Ta mà để bị ngươi phỉ báng sao? Ta mà để bị phán xét một cách tùy tiện sao? Chẳng lẽ việc làm của Ta mà để bị thảo luận một cách tùy tiện sao? Các ngươi thực sự là một lũ không biết điều gì tốt cho mình! Các ngươi chẳng biết tí gì về Ta! Núi Si-ôn là gì? Nơi trú ngụ của Ta là gì? Vùng đất tươi tốt Ca-na-an là gì? Cơ sở của sự tạo dựng là gì? Tại sao Ta đã liên tục nhắc đến những từ này trong vài ngày vừa qua? Núi Si-ôn, nơi trú ngụ của Ta, vùng đất tươi tốt Ca-na-an, cơ sở của sự tạo dựng – tất cả những điều này được nói đến đều liên quan tới thân vị của Ta (liên quan tới thân thể). Hết thảy mọi người đều nghĩ rằng đây là những nơi tồn tại trên phương diện vật lý. Thân vị của Ta là Núi Si-ôn; đó là nơi trú ngụ của Ta. Bất kỳ ai bước vào thế giới thuộc linh đều sẽ leo lên Núi Si-ôn và sẽ bước vào nơi trú ngụ của Ta. Ta đã tạo ra muôn vật trong thân vị của Ta; nghĩa là, muôn vật đã được tạo ra bên trong thân thể, cho nên đó là cơ sở. Tại sao Ta phán rằng các ngươi sẽ trở lại vào trong thân thể cùng với Ta? Ý nghĩa ban đầu nằm ở đó. Cũng giống như danh xưng “Đức Chúa Trời”, những danh từ này tự thân chúng không có nghĩa, mà là những cái tên khác nhau Ta đặt cho những nơi khác nhau. Vì vậy đừng chú ý quá nhiều vào những nghĩa đen của chúng, mà hãy chỉ tập trung vào việc nghe những lời của Ta. Các ngươi phải nhìn chúng theo cách này, và sau đó các ngươi sẽ có thể nắm bắt được ý muốn của Ta. Tại sao Ta nhắc các ngươi hết lần này đến lần khác rằng có sự khôn ngoan trong những lời của Ta? Có bao nhiêu người trong số các ngươi đã cố gắng tìm ra ý nghĩa đằng sau điều này? Hết thảy các ngươi đều phân tích một cách mù quáng và vô lý!

Giờ đây các ngươi vẫn không hiểu phần lớn những điều Ta đã phán trong quá khứ. Các ngươi vẫn ở trong trạng thái nghi ngờ và không thể làm thỏa mãn lòng Ta. Bất cứ khi nào mà ngươi có thể trở nên chắc chắn về từng câu Ta phán ra, đó sẽ là thời điểm đời sống của các ngươi tăng trưởng. Đối với Ta, một ngày như là một ngàn năm và một ngàn năm như là một ngày; các ngươi suy nghĩ như thế nào về thời gian mà Ta nói đến? Các ngươi sẽ giải thích nó như thế nào? Các ngươi diễn giải sai về nó! Và hơn nữa, hầu hết mọi người quá chú ý đến điều này với Ta, mong muốn tìm được điều gì đó để sử dụng chống lại Ta – ngươi không biết điều gì tốt cho ngươi! Hãy cẩn thận, vì nếu không Ta sẽ hạ gục ngươi! Khi đến ngày mà mọi thứ đều được hiển lộ, các ngươi sẽ hiểu hoàn toàn. Ta vẫn không cho các ngươi biết bây giờ (bây giờ là lúc vạch trần con người; mọi người đều phải cẩn thận và thận trọng để có thể thỏa mãn ý muốn của Ta). Ta sẽ vạch trần hết thảy mọi người qua lời Ta, và các dạng thức ban đầu của họ sẽ được tỏ lộ để cho biết chúng có thật hay không. Nếu ai đó là gái điếm hay người vô liêm sỉ, thì Ta phải vạch trần họ. Ta đã phán trước đây rằng Ta làm mọi việc mà không cần động ngón tay và rằng Ta chỉ dùng những lời của Ta để vạch trần con người. Ta không sợ sự ngụy trang nào; một khi lời của Ta được phán ra, ngươi phải tỏ lộ dạng thức ban đầu của mình, và cho dù ngươi có ngụy trang bản thân mình khéo đến mấy thì Ta cũng sẽ chắc chắn nhìn xuyên qua nó. Đây là nguyên tắc trong các việc làm của Ta – chỉ dùng lời phán và không dốc bất kỳ sức lực nào. Con người toát mồ hôi lo lắng về việc liệu những lời của Ta sẽ được ứng nghiệm hay không, và họ trở nên lo âu vì Ta và lo lắng cho Ta, nhưng những nỗ lực này thực sự không cần thiết; chúng là một cái giá mà không cần phải trả. Ngươi lo lắng về Ta, nhưng liệu cuộc sống của bản thân ngươi đã trưởng thành chưa? Số phận của chính bản thân ngươi thì sao? Hãy thường xuyên tự hỏi mình và đừng bất cẩn. Hết thảy mọi người nên xem xét đến công tác của Ta và – qua những việc làm và lời Ta – thấy được thân vị của Ta, có một sự hiểu biết lớn lao hơn về Ta, biết được sự toàn năng của Ta, biết sự khôn ngoan của Ta và biết các phương tiện và phương pháp mà Ta đã tạo ra muôn vật, và qua đó dâng Ta lời ngợi khen không thôi. Ta sẽ làm cho hết thảy mọi người thấy được Ta đặt quyền hành trong các sắc lệnh quản trị của Ta lên ai, Ta làm việc trên ai, Ta muốn làm gì và Ta muốn hoàn thành điều gì. Đây là điều mà mỗi một người phải đạt được, bởi đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Ta sẽ hoàn thành những gì Ta nói. Không ai được phân tích lời Ta một cách tùy tiện; tất cả phải thấy được các nguyên tắc đằng sau những việc làm của Ta qua lời Ta, và từ lời Ta biết được sự thạnh nộ của Ta là gì, sự nguyền rủa của Ta là gì và sự phán xét của Ta là gì. Những điều này dựa trên những lời của Ta và là những điều mà mỗi một người nên nhìn thấy trong mỗi một lời của Ta.

Trước: Chương 99

Tiếp theo: Chương 101

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác trong Thời đại Luật pháp

Công tác mà Đức Giê-hô-va đã làm với dân Y-sơ-ra-ên đã tạo lập giữa nhân loại một quê hương trên trần thế của Đức Chúa Trời, cũng là nơi...

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

Về việc thực hành cầu nguyện

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người xao lãng việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger