Câu hỏi 7: Hầu hết các tín hữu đến giờ vẫn không nhìn thấu chuyện này. Họ cứ nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáo, là đang tin vào Đức Chúa Jêsus chứ không phải các mục sư và trưởng lão, vậy sao họ lại không thể được cứu rỗi?

Câu trả lời: Tôn giáo là chốn nào? Đó là thế giới của những người Pha-ri-si, chiếc tổ cũ của những kẻ địch lại Đấng Christ! Cứ nghĩ tin vào Đức Chúa Trời là có thể được cứu rỗi, thì chỉ là mơ tưởng! Tại sao chỉ tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáolại không thể được cứu rỗi? Lý do chính là, khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác mới trong thời kỳ sau rốt, công tác của Đức Thánh Linh đã được thay đổi theo công tác mới của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà giới tôn giáo mất đi công tác của Đức Thánh Linh, trở thành vùng đất hoang. Hơn nữa, thế giới tôn giáo đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ, và từ lâu đã trở thành nơi chống đối Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không những không công tác trong tôn giáo, mà Đức Chúa Trời nhập thể cũng không đến trong tôn giáo để công tác. Do đó, một người không thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt bằng cách chỉ tin vào Ngài trong tôn giáo. Họ không thể ăn, uống và thưởng thức lời Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và thế là tự nhiên rơi vào bóng tối. Nếu lúc này con người không tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật, thì sẽ rất dễ gục ngã trong bãi đất hoang và không nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Những người đã ngã trong vùng đất hoang của giới tôn giáo chỉ bám vào Kinh Thánh trong các cuộc họp mặt và không thể tận hưởng những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Nếu không có công tác và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời mà con người tin vào chỉ là một đấng mơ hồ. Mọi lời thông công của họ tại các cuộc họp đều là những ghi chép về công tác và phán ngôn của Đức Chúa Trời trước kia trong Kinh Thánh. Làm sao những người như thế có thể nhận được lời hứa và đạt được sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt? Cũng giống như trước kia khi Đức Chúa Jêsus bắt đầu công tác bên ngoài đền thờ. Ngôi đền đã trở thành vùng đất hoang hỗn loạn, là ổ của bọn trộm cắp. Vì không làm theo công tác của Đức Chúa Jêsus, những người ở lại đền thờ vẫn bám lấy các luật lệ và quy tắc cũ, và đương nhiên đánh mất sự cứu rỗi của Chúa. Tương tự, giờ là thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thực hiện công tác phán xét của Ngài khởi từ nhà Đức Chúa Trời, bày tỏ lẽ thật để phán xét và khiến nhân loại tinh sạch, giúp con người thoát khỏi tâm tính bại hoại và sự ảnh hưởng của Sa-tan để được Đức Chúa Trời cứu rỗi, được Ngài hoàn thiện thành một người đắc thắng và được trực tiếp đưa vào vương quốc của Ngài. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời! Nếu con người không theo công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, họ sẽ không được cứu rỗi hay vào vương quốc Thiên đàng. Ta cùng đọc một vài lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những ai không chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời thì mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, không có các phước lành và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời nói và hành động của họ đều bám vào các yêu cầu trong công tác của Đức Thánh Linh trong quá khứ; chúng là các giáo lý, không phải lẽ thật. Các giáo lý và luật lệ như thế đủ để chứng minh rằng việc họ nhóm họp lại với nhau không là gì ngoài tôn giáo; họ không phải là những người được chọn, hoặc những đối tượng cho công tác của Đức Chúa Trời. Sự tập hợp lại của tất cả mọi người trong số họ chỉ có thể được gọi là một đại hội tôn giáo, và không thể được gọi là một hội thánh. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Họ không có công tác mới của Đức Thánh Linh; những gì họ làm có vẻ sặc mùi tôn giáo, những gì họ sống bày tỏ ra có vẻ đầy dẫy tôn giáo; họ không sở hữu sự hiện diện và công tác của Đức Thánh Linh, càng không đủ tư cách để nhận được sự sửa dạy hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. … Chúng không biết gì về sự dấy nghịch và chống đối của con người, không biết gì về tất cả những việc làm gian ác của con người, càng không biết hết về công tác của Đức Chúa Trời và ý muốn hiện tại của Đức Chúa Trời. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngu dốt, hèn hạ, chúng là những kẻ cặn bã không đáng được gọi là những tín đồ!(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Christ là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, và không có ai có thể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài và vâng phục con đường của Ngài. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không có khả năng nhận lãnh lẽ thật, và không có khả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời đại cũ và bước vào thời đại mới, và công tác của Ngài là con đường mà tất cả những ai sẽ bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ, hay thậm chí hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chứng tỏ, ai không tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt và không tuân phục phán ngôn và công tác hiện tại của Đức Chúa Trời đều là đối tượng Đức Chúa Trời ghê tởm. Như vậy, những người còn ở lại trong tôn giáo đương nhiên sẽ mất đi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và không thể đạt được sự cung ứng từ những lời thực tế của Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể rơi vào bóng tối và bị loại bỏ, mất đi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Cũng giống như vào Thời đại Ân điển, người ta vẫn bám vào công tác và các quy định của Thời đại Pháp luật, nên dĩ nhiên đã đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Trong Thời đại Vương quốc, nếu con người vẫn cứ bám vào công tác và quy định của Thời đại Ân điển, thì đương nhiên họ sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ rơi, loại trừ và sẽ không được cứu rỗi đưa vào vương quốc thiên đàng! Đây là sự thật mà không ai có thể thay đổi được!

Chỉ tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáo mà vẫn muốn được cứu rỗi – chẳng phải là quá mơ hão hay sao? Một mặt muốn làm hài lòng Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, mặt khác lại vẫn muốn nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vậy có được không? Giới tôn giáo bị những người Pha-ri-si giả hình kiểm soát và cũng bị cả các mục sư và trưởng lão tôn giáo kiểm soát. Thực tế là nó bị những kẻ chống đối Đức Chúa Trời này kiểm soát. Đây là sự thật rõ ràng! Khi các mục sư và trưởng lão công tác và rao giảng, họ không bao giờ chú ý giải nghĩa hay làm chứng cho lời Chúa, hoặc làm chứng cho công tác và tâm tính của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Họ chỉ chú ý giải thích lời con người trong Kinh Thánh và dùng chúng để thay thế lời Đức Chúa Trời, khiến lời Ngài không còn quan trọng, khiến mọi người nghe theo lời con người và tránh xa lời Đức Chúa Trời. Còn nữa, họ cũng tập trung giải thích kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thần học, giải thích cách nhân vật trong Kinh Thánh, bối cảnh lịch sử, vân vân. Họ làm vậy chỉ để phô trương và muốn người khác thờ phượng mình, đưa mọi người đi theo con người, tôn thờ con người và chống đối Đức Chúa Trời. Đặc biệt là khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến làm công tác trong thời kỳ sau rốt, họ điên cuồng chống đối, lên án Ngài, làm mọi thứ để ngăn cản mọi người tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật, cấm mọi người tiếp nhận lẽ thật được Ngài bày tỏ và không để mọi người tiếp nhận sự cung ứng của lời Ngài. Họ chỉ cho mọi người tiếp nhận các lý thuyết tư tưởng và lối nguỵ bện khác nhau của họ. Do đó, khi người ta tin vào Đức Chúa Trời trong những chốn tôn giáo bị người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát, và tiếp nhận lời dạy của những người Pha-ri-si tôn giáo, các suy nghĩ, quan điểm, lựa chọn và khả năng tiếp nhận của họ đều bị ảnh hưởng và tác động bởi những người Pha-ri-si. Lòng họ cứ thế ngày càng trở nên tăm tối hơn, và xa cách Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến làm công tác trong thời kỳ sau rốt, họ bị trói buộc, kiểm soát bởi những người Pha-ri-si tôn giáo và những kẻ địch lại Đấng Christ, và do đó sẽ không thể nghe được các phán ngôn thực sự của Đức Chúa Trời hoặc tận hưởng nguồn nước của sự sống chảy từ ngai của Đức Chúa Trời. Theo đó, chúng ta sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt. Đáng sợ hơn là, dù mọi người tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáo, nhưng họ lại đi theo con người, những kẻ địch lại Đấng Christ, và con đường họ đi chính là con đường của những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ. Sau một thời gian, họ cũng sẽ tự nhiên biến thành người Pha-ri-si. Vậy thì làm sao họ có thể trở thành người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và vào Vương quốc thiên đàng được? Điều đó chắc chắn là không thể! Ngày nay, bản chất của giới tôn giáo đã hoàn toàn bị vạch trần nhờ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Thế giới tôn giáo không phải là vương quốc thiên đàng, nó là chiếc tổ cũ của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nó là pháo đài vững chắc chống đối Đức Chúa Trời, một vương quốc Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời! Do đó, con người không thể đạt được sự cứu rỗi bằng cách chỉ tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáo. Thậm chí nếu họ là những người yêu lẽ thật, nhưng vì không tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, họ sẽ không thể có được sự cung ứng từ những lời được bày tỏ bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt và cũng sẽ không thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi!

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 6: Tôi không đồng ý với điều anh nói! Tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh. Xa rời Kinh Thánh là không tin Ngài nữa!

Tiếp theo: Câu hỏi 8: Mặc dù giới tôn giáo đã bị các mục sư và trưởng lão cai trị và họ là những kẻ giả hình đi trên con đường của những người Pha-ri-si, nhưng tội lỗi của họ liên quan gì đến chúng ta chứ? Mặc dù chúng ta đi theo, và lắng nghe họ, nhưng người mà chúng ta tin vẫn là Đức Chúa Jêsus chứ không phải các mục sư và trưởng lão. Tôi cảm thấy chúng ta chưa dấn thân vào con đường của người Pha-ri-si. Sao chúng ta cũng trở thành người Pha-ri-si được?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger