158 Phương pháp và nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời không ở trong xác thịt,

con người không hiểu

nhiều về điều Ngài phán,

vì lời Ngài đến từ thần tính của Ngài,

với góc nhìn và bối cảnh

nằm ngoài tầm với của loài người.

Nó được bày tỏ từ một cõi tâm linh

mà con người không thể thấy hay bước sang.


Chorus

Khi nhập thể, Ngài đã phán như con người,

bước ra, vượt khỏi cõi tâm linh,

bày tỏ tâm tính và ý muốn thần tính của Ngài

qua những điều con người đã thấy

hay tưởng tượng,

qua ngôn ngữ, cách thức họ hiểu.

Để họ biết Ngài và hiểu được

tiêu chuẩn và ý định của Ngài.

Đây là phương pháp và nguyên tắc

công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính.


Verse 2

Khi công tác trong nhân tính,

Ngài đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật,

nhiều phương pháp công tác của Ngài

theo cách của con người.

Ý muốn và tâm tính của Ngài, Ngài có gì, là gì

cũng được bày tỏ để con người có thể biết được.

Họ đã hiểu thực chất của Ngài, Ngài có gì, là gì,

những điều đại diện cho thân phận,

địa vị vốn có của Ngài.


Chorus

Khi nhập thể, Ngài đã phán như con người,

bước ra, vượt khỏi cõi tâm linh,

bày tỏ tâm tính và ý muốn thần tính của Ngài

qua những điều con người đã thấy

hay tưởng tượng,

qua ngôn ngữ, cách thức họ hiểu.

Để họ biết Ngài và hiểu được

tiêu chuẩn và ý định của Ngài.

Đây là phương pháp và nguyên tắc

công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính.


Bridge

Con người trong xác thịt

đã bày tỏ tâm tính Đức Chúa Trời

và thực chất của Ngài rõ ràng nhất có thể.

Nhân tính của Ngài không những

không làm cản trở con người giao tiếp với Ngài,

mà còn là cách duy nhất để con người

kết nối với Đấng Tạo Hóa.


Chorus

Khi nhập thể, Ngài đã phán như con người,

bước ra, vượt khỏi cõi tâm linh,

bày tỏ tâm tính và ý muốn thần tính của Ngài

qua những điều con người đã thấy

hay tưởng tượng,

qua ngôn ngữ, cách thức họ hiểu.

Để họ biết Ngài và hiểu được

tiêu chuẩn và ý định của Ngài.

Đây là phương pháp và nguyên tắc

công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 157 Con người nhập thể là chính Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 159 Nhân tính của Đấng Christ được chi phối bởi thần tính của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não con người không thể...

Chương 8

Khi sự tỏ lộ của Ta đạt đến đỉnh điểm, và khi sự phán xét của Ta đã gần đi đến hồi kết, cũng sẽ là khi tất cả dân sự của Ta đều được vạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger