158 Phương pháp và nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời không ở trong xác thịt, con người không hiểu

nhiều về điều Ngài phán, vì lời Ngài đến từ thần tính của Ngài,

với góc nhìn và bối cảnh nằm ngoài tầm với của loài người.

Nó được bày tỏ từ một cõi tâm linh

mà con người không thể thấy hay bước sang.

Chorus

Khi nhập thể, Ngài đã phán như con người,

bước ra, vượt khỏi cõi tâm linh,

bày tỏ tâm tính và ý muốn thần tính của Ngài

qua những điều con người đã thấy hay tưởng tượng,

qua ngôn ngữ, cách thức họ hiểu.

Để họ biết Ngài và hiểu được tiêu chuẩn và ý định của Ngài.

Đây là phương pháp và nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính.

Verse 2

Khi công tác trong nhân tính, Ngài đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật,

nhiều phương pháp công tác của Ngài theo cách của con người.

Ý muốn và tâm tính của Ngài, Ngài có gì, là gì

cũng được bày tỏ để con người có thể biết được.

Họ đã hiểu thực chất của Ngài, Ngài có gì, là gì,

những điều đại diện cho thân phận, địa vị vốn có của Ngài.

Chorus

Khi nhập thể, Ngài đã phán như con người,

bước ra, vượt khỏi cõi tâm linh,

bày tỏ tâm tính và ý muốn thần tính của Ngài

qua những điều con người đã thấy hay tưởng tượng,

qua ngôn ngữ, cách thức họ hiểu.

Để họ biết Ngài và hiểu được tiêu chuẩn và ý định của Ngài.

Đây là phương pháp và nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính.

Bridge

Con người trong xác thịt đã bày tỏ tâm tính Đức Chúa Trời

và thực chất của Ngài rõ ràng nhất có thể.

Nhân tính của Ngài không những không làm cản trở con người giao tiếp với Ngài,

mà còn là cách duy nhất để con người kết nối với Đấng Tạo Hóa.

Chorus

Khi nhập thể, Ngài đã phán như con người,

bước ra, vượt khỏi cõi tâm linh,

bày tỏ tâm tính và ý muốn thần tính của Ngài

qua những điều con người đã thấy hay tưởng tượng,

qua ngôn ngữ, cách thức họ hiểu.

Để họ biết Ngài và hiểu được tiêu chuẩn và ý định của Ngài.

Đây là phương pháp và nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời trong nhân tính.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 157 Con người nhập thể là chính Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 159 Nhân tính của Đấng Christ được chi phối bởi thần tính của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger