311 Con người không có đức tin thực sự nơi Đấng Christ

Verse 1

Điều ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ,

mà là những kẻ chăn dắt giả có địa vị cao.

Ngươi không thích vẻ đáng yêu hay sự khôn ngoan của Đấng Christ,

mà thích những kẻ phóng đãng chìm trong sự nhơ nhuốc của thế gian.

Chorus

Ngay cả lúc này lòng ngươi vẫn hướng về họ,

hướng về địa vị của họ cũng như danh tiếng của họ,

và hướng về tầm ảnh hưởng của họ.

Ngươi chống đối và chối bỏ công tác của Đấng Christ.

Đức Chúa Trời phán ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ.

Verse 2

Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để nghỉ ngơi,

nhưng lại ngưỡng mộ những cái xác ăn trộm của lễ và sống trụy lạc.

Ngươi không sẵn sàng chịu khổ đau với Đấng Christ,

nhưng lại vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ

địch lại Đấng Christ, những kẻ khinh suất,

dù họ chỉ cho ngươi lời nói, xác thịt, sự kiểm soát.

Chorus

Ngay cả lúc này lòng ngươi vẫn hướng về họ,

hướng về địa vị của họ cũng như danh tiếng của họ,

và hướng về tầm ảnh hưởng của họ.

Ngươi chống đối và chối bỏ công tác của Đấng Christ.

Đức Chúa Trời phán ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ.

Verse 3

Ngươi đã theo Ngài vì buộc phải làm thế,

lòng ngươi chất đầy những hình ảnh cao trọng,

lời nói, đôi tay thế lực của họ.

Trong lòng các ngươi, họ mãi là những anh hùng tối cao.

Nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như thế.

Chorus

Ngay cả lúc này lòng ngươi vẫn hướng về họ,

hướng về địa vị của họ cũng như danh tiếng của họ,

và hướng về tầm ảnh hưởng của họ.

Ngươi chống đối và chối bỏ công tác của Đấng Christ.

Đức Chúa Trời phán ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ.

Outro

Trong lòng ngươi, Ngài vẫn mãi nhỏ bé, không đáng để tôn kính,

Ngài cũng không hề cao quý và hết sức tầm thường.

Đức Chúa Trời phán rằng những ai không coi trọng lẽ thật đều là

những kẻ chẳng tin, phản bội lẽ thật.

Những kẻ như thế không thể nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 310 Ngươi có quá nhiều yếu tố của sự không tin nơi Đấng Christ

Tiếp theo: 312 Đức Chúa Trời chỉ ngợi khen những ai hết lòng hầu việc Đấng Christ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 1

Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger