731 Con người đòi hỏi quá nhiều nơi Đức Chúa Trời

1 Con người đòi hỏi quá nhiều từ Đức Chúa Trời, và những đòi hỏi ấy thật thái quá; họ cực kỳ phi lý khi luôn đòi hỏi Ngài làm việc theo cách này hay cách nọ. Con người không thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời hay thờ phượng Ngài. Thay vào đó, họ đưa ra những yêu cầu phi lý theo ý thích riêng của mình. Họ kỳ vọng Đức Chúa Trời có thật nhiều sự khoan dung, luôn kiên nhẫn với mọi người, truyền đạt về lẽ thật bất cứ khi nào Ngài thấy họ, luôn trò chuyện với họ, v.v. Các ngươi nên suy ngẫm về những vấn đề này. Lý trí của con người thật thiếu sót, chẳng phải sao? Họ không chỉ không thể hoàn toàn quy phục những sự sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời hay chấp nhận tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời mà trái lại, họ áp đặt thêm những yêu cầu lên Đức Chúa Trời. Làm sao những người có các yêu cầu như thế có thể trung thành với Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể quy phục những sự dàn xếp của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể yêu kính Đức Chúa Trời?

2 Hết thảy mọi người đều có những yêu cầu về cách Đức Chúa Trời nên yêu thương họ, dung thứ cho họ, theo dõi họ, bảo vệ họ và chăm sóc cho họ, nhưng họ không có yêu cầu về việc bản thân mình nên yêu kính Đức Chúa Trời, nghĩ về Đức Chúa Trời, quan tâm đến Đức Chúa Trời, làm thoả lòng Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời trong lòng, và thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào. Những điều này có tồn tại trong lòng mọi người không? Đây là những điều con người nên làm, vậy thì tại sao họ không chịu khó làm? Một số người có thể nhiệt tình một thời gian, nhưng không được lâu; gặp chút trở ngại thôi là có thể khiến họ cảm thấy nản lòng, mất hy vọng và than oán. Con người có quá nhiều vấn đề, và có quá ít người theo đuổi lẽ thật cũng như theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và làm thoả lòng Ngài. Con người vô cùng phi lý, đứng sai vị trí và tự xem mình có giá trị đặc biệt.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 730 Làm thế nào để quy phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 732 Tại sao con người luôn đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger