85 Sự phán xét bằng lời đại diện thẩm quyền của Đức Chúa Trời rõ hơn

Verse 1

Trong công tác Đức Chúa Trời

thực hiện vào thời kỳ sau rốt,

lời có sức mạnh hơn

việc làm các dấu kỳ và phép lạ,

thẩm quyền của lời vượt qua phép lạ, dấu kỳ.

Lời phơi bày các tâm tính bại hoại của con người.

Ngươi không thể tự mình nhận ra chúng được.

Nhưng khi lời vạch trần các tâm tính

bại hoại của ngươi, thì ngươi

sẽ phát hiện ra chúng,

không thể phủ nhận được chúng,

và sau đó ngươi sẽ bị thuyết phục hoàn toàn.


Pre-Chorus 1

Đây chẳng phải là thẩm quyền

của những lời Ngài hay sao?

Đây là kết quả đạt được bởi công tác của lời

đã được thực hiện ngày nay,

đây là điều mà lời Ngài có thể đạt được.


Chorus

Điều này cho thấy thẩm quyền và quyền năng

của Ngài không chỉ gồm

việc thực hiện các dấu kỳ,

đuổi tà quỷ cũng như chữa bệnh.

Mà sự phán xét bằng lời của Ngài có thể

cho thấy rõ hơn sự toàn năng của Ngài,

đại diện tốt hơn cho thẩm quyền của Ngài.


Verse 2

Thông qua công tác phán xét và hình phạt này,

con người sẽ có thể thấy hết được

thực chất bại hoại và nhơ bẩn của chính họ,

họ sẽ hoàn toàn thay đổi và trở nên tinh sạch.

Đây chính là cách duy nhất

để con người có thể xứng đáng

được trở về trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Chính nhờ sự phán xét và hình phạt bằng lời mà

con người có thể được Đức Chúa Trời thu phục.


Pre-Chorus 2

Thông qua việc dùng lời để phán xét,

thông qua việc dùng lời để tinh luyện và vạch trần,

tất cả các động cơ cũng như quan niệm,

và mọi khát vọng của con người,

những thứ bất khiết trong lòng họ mới bị phơi bày.


Chorus

Điều này cho thấy thẩm quyền và quyền năng

của Ngài không chỉ gồm

việc thực hiện các dấu kỳ,

đuổi tà quỷ cũng như chữa bệnh.

Mà sự phán xét bằng lời của Ngài có thể

cho thấy rõ hơn sự toàn năng của Ngài,

đại diện tốt hơn cho thẩm quyền của Ngài.


Bridge

Tất cả những gì các ngươi

đạt được thông qua lời còn

to lớn hơn những gì đạt được

qua các dấu kỳ, phép lạ.

Ngươi thấy vinh quang và thẩm quyền của Ngài,

không chỉ thông qua việc chịu bị đóng đinh,

việc chữa lành cho người bệnh,

cũng như đuổi tà quỷ của Ngài,

mà còn hơn thế nữa,

thông qua sự phán xét bằng lời của Ngài,

phán xét bằng lời của Ngài.


Chorus

Điều này cho thấy thẩm quyền và quyền năng

của Ngài không chỉ gồm

việc thực hiện các dấu kỳ,

đuổi tà quỷ cũng như chữa bệnh.

Mà sự phán xét bằng lời của Ngài có thể

cho thấy rõ hơn sự toàn năng của Ngài,

đại diện tốt hơn cho thẩm quyền của Ngài.

Điều này cho thấy thẩm quyền và quyền năng

của Ngài không chỉ gồm

việc thực hiện các dấu kỳ,

đuổi tà quỷ cũng như chữa bệnh.

Mà sự phán xét bằng lời của Ngài có thể

cho thấy rõ hơn sự toàn năng của Ngài,

đại diện tốt hơn cho thẩm quyền của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 84 Đức Chúa Trời của thời kỳ sau rốt phán xét và hoàn thiện con người bằng lời Ngài

Tiếp theo: 86 Trong thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để hoàn thành mọi thứ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger