Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (3)

Hiệu quả dự kiến cho công tác chinh phục trên hết là để xác thịt của con người thôi dấy loạn; có nghĩa là, để tâm trí con người đạt được sự hiểu biết mới về Đức Chúa Trời, lòng họ vâng phục Đức Chúa Trời hoàn toàn, và để họ khao khát được vì Đức Chúa Trời. Người ta không được xem là đã được chinh phục khi tính khí hay xác thịt của họ thay đổi; khi suy nghĩ của con người, nhận thức của con người, và ý thức của con người thay đổi, có nghĩa là, khi toàn bộ tâm thái của ngươi thay đổi – đó sẽ là lúc ngươi đã được chinh phục bởi Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã quyết tâm vâng phục và đã áp dụng một tâm thái mới, khi ngươi không còn mang bất kỳ quan niệm hay ý định của cá nhân mình vào lời và công tác của Đức Chúa Trời, và khi trí óc của ngươi có thể suy nghĩ bình thường – nghĩa là khi ngươi có thể dốc sức cho Đức Chúa Trời với toàn bộ tấm lòng mình – thì ngươi là kiểu người đã được chinh phục hoàn toàn. Trong tôn giáo, nhiều người đã chịu rất nhiều đau khổ suốt cuộc đời họ: Họ bắt thân thể phải quy phục và vác cây thập tự của mình, và thậm chí phải tiếp tục chịu đựng và nhẫn nhục khi trên bờ vực của cái chết! Một số người vẫn kiêng ăn vào buổi sáng ngày họ chết. Cả đời họ từ chối ăn ngon mặc đẹp, chỉ tập trung vào việc chịu khổ. Họ có thể bắt thân thể quy phục và từ bỏ xác thịt họ. Tinh thần chịu khổ cực của họ thật đáng khen ngợi. Nhưng suy nghĩ của họ, các quan niệm của họ, tâm thái của họ, và thật sự là bản chất cũ của họ, lại chẳng hề được xử lý chút nào. Họ không có một chút kiến thức thật sự về bản thân mình. Tưởng tượng của họ về Đức Chúa Trời cũng theo truyền thống là một Đức Chúa Trời mơ hồ, trừu tượng. Quyết tâm chịu khổ vì Đức Chúa Trời của họ đến từ lòng sốt sắng và bản chất tích cực của họ. Mặc dù họ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng hiểu Ngài cũng như không biết đến ý muốn của Ngài. Họ chỉ làm việc và chịu đựng một cách mù quáng vì Đức Chúa Trời. Họ không đặt nặng một chút nào việc phải hành động sáng suốt, và hầu như chẳng quan tâm đến việc làm sao để đảm bảo rằng sự phục vụ của họ thực sự thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, họ càng không biết làm thế nào để đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà họ phụng sự không phải là Đức Chúa Trời trong hình tượng gốc của Ngài, mà là một Đức Chúa Trời ẩn trong huyền thoại, một sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng họ, một Đức Chúa Trời mà họ nghe nói, hoặc tìm thấy trong các văn bản. Sau đó họ sử dụng trí tưởng tượng phong phú và lòng sùng đạo của mình để chịu khổ vì Đức Chúa Trời và làm công tác của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời muốn làm. Việc phụng sự của họ thật không đúng đắn, đến mức hầu như chẳng có ai trong số họ là thực sự có thể phụng sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất kể họ có vui vẻ chịu đựng như thế nào, quan điểm ban đầu của họ về việc phụng sự và tưởng tượng của họ về Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi, bởi họ chưa trải qua sự phán xét, hình phạt, sự tinh luyện và hoàn thiện của Đức Chúa Trời, cũng chưa ai hướng dẫn họ sử dụng lẽ thật. Cho dù họ tin vào Jêsus Đấng Cứu Thế, chẳng ai trong họ từng nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết đến Ngài qua truyền thuyết và lời đồn. Kết quả là, sự phục vụ của họ chẳng hơn gì nhắm mắt phụng sự ngẫu nhiên, như một người mù phụng sự cha của mình. Cuối cùng, sự phục vụ như thế sẽ được gì? Và ai sẽ ưng thuận nó? Từ đầu tới cuối, sự phục vụ của họ cứ y như vậy; họ chỉ nhận được những bài học từ con người, và đặt sự phục vụ của họ chỉ trên nền tảng sự hồn nhiên và ý thích của riêng họ. Điều này thì sẽ mang lại được phần thưởng gì? Ngay cả Phi-e-rơ, người đã nhìn thấy Jêsus, cũng chẳng biết cách phụng sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời; ông chỉ biết điều này vào sau hết, lúc tuổi già của ông. Vậy việc những người đui mù chưa trải nghiệm bất kỳ sự xử lý hay tỉa sửa nào, và những người chẳng có ai để hướng dẫn họ nói lên điều gì? Chẳng phải sự phục vụ của nhiều người trong số các ngươi hôm nay cũng giống như những người đui mù này sao? Hết thảy những ai chưa nhận lãnh sự phán xét, chưa nhận lãnh sự tỉa sửa hay xử lý, và chưa thay đổi – chẳng phải hết thảy họ đều được chinh phục một cách không trọn vẹn sao? Những người như vậy thì giúp được gì? Nếu suy nghĩ và hiểu biết của ngươi về cuộc sống, và hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời chẳng tỏ ra một sự thay đổi mới mẻ nào, và ngươi thực sự chẳng đạt được điều gì, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì đáng kể trong sự phục vụ của ngươi cả! Không có một khải tượng và một sự hiểu biết mới mẻ về công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể được chinh phục. Đường lối theo Đức Chúa Trời của ngươi như vậy sẽ giống như của những người chịu khổ và kiêng ăn: nó ít có giá trị! Chính xác là bởi ít có lời chứng trong những gì họ làm mà Ta cho rằng sự phục vụ của họ là vô ích! Họ dành cả đời để chịu khổ và ngồi tù; họ luôn nhẫn nhịn, yêu thương, và họ luôn vác thập giá, họ bị thế giới cười nhạo và chối bỏ, họ trải qua mọi gian khổ, và mặc dù họ vâng phục cho đến tận cuối, họ vẫn không được chinh phục, và không thể đưa ra chứng ngôn nào để được chinh phục. Họ đã chịu khổ rất nhiều, nhưng bên trong thì họ không hề biết Đức Chúa Trời. Chẳng có điều gì trong những suy nghĩ cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, các thực hành tôn giáo, những hiểu biết do con người làm ra, và những ý tưởng con người của họ từng được xử lý. Không hề có một sự hiểu biết mới mẻ nào trong họ cả. Không một chút nào trong kiến thức của họ về Đức Chúa Trời là đúng đắn hay chính xác. Họ đã hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này có phục vụ cho Đức Chúa Trời không? Bất kể sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời như thế nào trong quá khứ, nếu hôm nay nó vẫn cứ y như vậy, và ngươi tiếp tục đặt sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời trên nền tảng những quan niệm và ý tưởng cũ của ngươi cho dù Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì, nghĩa là nếu ngươi không có được sự hiểu biết nào mới mẻ, chân thật về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể biết được ảnh tượng và tâm tính thật của Đức Chúa Trời, nếu sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn bị dẫn dắt bởi tư tưởng phong kiến, dị đoan, và vẫn được sinh ra từ sự tưởng tượng và những quan niệm của con người, thì ngươi chưa được chinh phục. Ta phán mọi lời này cho ngươi hôm nay để ngươi có thể biết được, hầu cho kiến thức này có thể dẫn dắt ngươi đến một sự hiểu biết mới mẻ hơn, chính xác hơn; Ta cũng phán những lời này để xóa bỏ những quan niệm và cách hiểu biết cũ trong ngươi, hầu cho ngươi có thể có được sự hiểu biết mới. Nếu ngươi thật sự ăn uống lời Ta, thì sự hiểu biết của ngươi sẽ thay đổi đáng kể. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời với tấm lòng vâng phục, quan điểm của ngươi sẽ thay đổi. Miễn là ngươi có thể chấp nhận hình phạt lặp đi lặp lại, tâm thái cũ của ngươi sẽ dần thay đổi. Miễn là tâm thái cũ của ngươi được thay thế hoàn toàn bằng tâm thái mới, sự thực hành của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Bằng cách này, việc phụng sự của ngươi sẽ ngày càng trở nên đúng mục tiêu, ngày càng có thể thỏa mãn được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi sự hiểu biết của mình về đời sống con người, và thay đổi nhiều quan niệm của ngươi về Đức Chúa Trời, thì sự hồn nhiên của ngươi sẽ dần biến mất. Điều này, chính điều này chứ không gì khác, là hiệu quả khi Đức Chúa Trời chinh phục con người, đó là sự thay đổi xuất hiện trong con người. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì ngươi biết chỉ là bắt thân thể quy phục và chịu đựng, nhẫn nại, và ngươi không biết điều đó đúng hay sai, càng không biết điều đó là vì ai, thì sự thực hành như thế làm sao có thể dẫn tới sự thay đổi được?

Hãy hiểu rằng những gì Ta đòi hỏi ở các ngươi không phải là để các ngươi bắt xác thịt mình phải chịu cảnh nô lệ, hay ngăn cản đầu óc các ngươi có những suy nghĩ tùy tiện. Đây không phải là mục tiêu của công tác, cũng chẳng phải là công việc cần làm ngay bây giờ. Ngay bây giờ, các ngươi phải có sự hiểu biết từ mặt tích cực để có thể thay đổi bản thân mình. Hành động cần thiết nhất là ngươi trang bị cho bản thân mình bằng lời Đức Chúa Trời, nghĩa là trang bị đầy đủ cho mình lẽ thật và khải tượng đang ở trước ngươi bây giờ, sau đó tiến tới và đưa chúng vào thực hành. Đây là trách nhiệm của các ngươi. Ta không yêu cầu các ngươi phải tìm kiếm và đạt được sự soi sáng to lớn hơn thế. Hiện tại, đơn giản là các ngươi không có được vóc giạc cho điều đó. Điều các ngươi cần là làm tất cả mọi thứ có thể để ăn uống lời Đức Chúa Trời. Các ngươi phải hiểu công tác của Đức Chúa Trời và biết bản tính và thực chất của các ngươi, và biết cả về cuộc sống cũ của ngươi. Cụ thể là, ngươi cần phải biết những sự thực hành và những việc làm sai trật của con người mà ngươi đã làm. Để thay đổi, ngươi phải bắt đầu bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình. Trước hết, phải thay những suy nghĩ cũ của các ngươi bằng suy nghĩ mới, và hãy để những suy nghĩ mới của các ngươi điều hành lời nói, hành động và cuộc sống của các ngươi. Đây là điều được yêu cầu ở mỗi người trong các ngươi hôm nay. Đừng thực hành hay theo một cách mù quáng. Ngươi nên có một nền tảng và một mục tiêu. Đừng tự đánh lừa mình. Các ngươi nên biết chính xác đức tin của các ngươi nơi Đức Chúa Trời là gì, ngươi nên đạt được gì từ đó, và sự gì ngươi nên bước vào ngay bây giờ. Việc ngươi phải biết tất cả những điều này là việc cấp bách.

Những gì các ngươi hiện tại nên bước vào là điều sẽ nâng tầm cuộc sống và nâng tầm tố chất của các ngươi. Thêm vào đó, các ngươi cần phải thay đổi những quan điểm cũ trong quá khứ của các ngươi, thay đổi suy nghĩ của các ngươi, và thay đổi những quan niệm của các ngươi. Toàn bộ cuộc sống của các ngươi cần sự đổi mới. Khi sự hiểu biết của ngươi về những việc làm của Đức Chúa Trời thay đổi, khi ngươi có một sự hiểu biết mới về lẽ thật trong mọi điều Đức Chúa Trời phán dạy, và khi sự hiểu biết trong ngươi được nâng tầm, thì cuộc sống của ngươi sẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn. Mọi thứ mà con người nói hoặc làm bây giờ là thực tế. Những thứ này không phải học thuyết, mà đúng hơn là những điều người ta cần cho cuộc sống của họ, và là điều họ nên sở hữu. Đây là sự thay đổi xảy ở con người trong công tác chinh phục, sự thay đổi mà con người nên trải qua, và đó là hiệu quả sau khi họ được chinh phục. Khi ngươi đã thay đổi suy nghĩ của mình, đã mang một tâm thái mới, phá bỏ những quan niệm, ý định và những lập luận lô-gic của ngươi trong quá khứ, loại bỏ những thứ đã bắt rễ sâu bên trong ngươi, và đạt được một sự hiểu biết mới về đức tin vào Đức Chúa Trời, thì những lời chứng ngươi đưa ra sẽ được nâng tầm, và toàn bộ hữu thể của ngươi lúc ấy đã thay đổi thực sự. Toàn bộ những điều này là thực tế nhất, thiết thực nhất, và cơ bản nhất trong mọi điều – những điều mà con người khó nắm bắt trong quá khứ, và những điều mà họ đã không có khả năng gắn kết. Chúng là công tác thực sự của Thần. Chính xác là ngươi đã hiểu về Kinh Thánh như thế nào trong quá khứ? Một phép so sánh nhanh hôm nay sẽ cho ngươi biết. Trong quá khứ ngươi đã thầm đặt Môi-se, Phi-e-rơ, Phao-lô, hay toàn bộ các phát biểu và quan điểm trong Kinh Thánh lên đài cao. Bây giờ, nếu ngươi được yêu cầu đặt Kinh Thánh lên đài cao, thì ngươi có làm không? Ngươi sẽ thấy rằng Kinh Thánh chứa quá nhiều những ghi chép của con người, và rằng Kinh Thánh chỉ là sự miêu tả của con người về hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Đây là một cuốn sách sử. Chẳng phải điều này có nghĩa rằng sự hiểu biết của ngươi về nó đã thay đổi sao? Nếu ngươi nhìn vào phả hệ của Jêsus mô tả trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ ngày nay, ngươi sẽ nói rằng: “Phả hệ của Jêsus ư? Thật vô nghĩa! Đây là phả hệ của Giô-sép, không phải của Jêsus. Chẳng có mối liên hệ nào giữa Jêsus và Giô-sép cả”. Khi ngươi nhìn vào Kinh Thánh lúc này, sự hiểu biết của ngươi về nó đã khác đi, có nghĩa là quan điểm của ngươi đã thay đổi, và ngươi mang một tầm kiến thức về nó cao hơn những học giả tôn giáo cũ. Nếu có ai nói rằng có điều gì đó trong phả hệ này, ngươi sẽ đáp rằng: “Có điều gì trong đó? Hãy tiếp tục giải thích xem nào. Jêsus và Giô-sép chẳng liên quan gì với nhau cả. Bạn không biết sao? Jêsus có thể có một phả hệ sao? Làm sao Jêsus có thể có tổ tiên được? Làm sao Ngài có thể là con cháu của con người được? Xác thịt của Ngài được sinh bởi Ma-ri; Thần của Ngài là Thần của Đức Chúa Trời, không phải tâm linh của một con người. Jêsus là Con trai yêu dấu của Đức Chúa Trời, vậy thì Ngài có thể có một phả hệ được sao? Lúc ở trên đất, Ngài không phải một phần tử của loài người, thì làm sao Ngài có thể có một phả hệ được?” Khi ngươi phân tích phả hệ và giải thích lẽ thật một cách rõ ràng, chia sẻ những gì ngươi hiểu, người đang được nghe ngươi giải thích sẽ chẳng thốt nên lời. Một số người sẽ dẫn chứng Kinh Thánh và hỏi ngươi rằng: “Jêsus đã có một phả hệ. Đức Chúa Trời ngày nay của bạn có phả hệ không?” Lúc đó ngươi sẽ nói cho họ biết về sự hiểu biết của ngươi, điều thật hơn tất cả, và bằng cách này, sự hiểu biết của ngươi đã đạt được hiệu quả. Thật ra, Jêsus không có quan hệ gì với Giô-sép cả, càng chẳng có mối quan hệ nào với Áp-ra-ham; Ngài chỉ đơn giản là được sinh ra ở Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không phải dân Y-sơ-ra-ên hay con cháu của dân Y-sơ-ra-ên. Chỉ vì Jêsus được sinh ra ở Y-sơ-ra-ên, không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của riêng dân Y-sơ-ra-ên. Chỉ vì công tác của Ngài mà Ngài thực hiện việc nhập thể. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo xuyên suốt vũ trụ. Ngài chỉ đơn thuần là thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên trước, sau đó Ngài bắt đầu làm việc giữa các quốc gia dân ngoại. Tuy vậy, người ta vẫn xem Jêsus là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và thêm nữa là đặt Ngài giữa dân Y-sơ-ra-ên và giữa con cháu của Đa-vít. Kinh Thánh nói rằng cuối cùng thì danh Đức Giê-hô-va sẽ nên vĩ đại giữa các quốc gia dân ngoại, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm việc giữa các quốc gia dân ngoại trong những ngày sau rốt. Việc Đức Chúa Trời đã nhập thể ở Giu-đê không ngụ ý rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu thương mỗi dân Do Thái. Ngài được sinh ra ở đó chỉ vì công tác đòi hỏi vậy, chứ không phải rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể nhập thể ở Y-sơ-ra-ên (bởi dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được chọn của Ngài). Chẳng phải dân sự được Đức Chúa Trời chọn cũng có thể được tìm thấy trong các quốc gia dân ngoại sao? Chỉ sau khi Jêsus hoàn thành công việc ở Giu-đê thì công tác mới mở rộng ra các quốc gia dân ngoại. (Dân Y-sơ-ra-ên gọi tất cả các quốc gia ngoài Y-sơ-ra-ên là “các quốc gia dân ngoại”.) Thật ra, tại các quốc gia dân ngoại đó cũng có dân sự được chọn của Đức Chúa Trời sinh sống; chỉ là vào thời điểm đó thì không có công tác nào được thực hiện tại đó. Người ta chú trọng đến Y-sơ-ra-ên như thế là bởi hai giai đoạn đầu của công tác đã diễn ra tại Y-sơ-ra-ên trong khi không có công tác nào được thực hiện ở các quốc gia dân ngoại. Công tác giữa các quốc gia dân ngoại chỉ đang bắt đầu hôm nay, đó là lý do tại sao người ta thấy khó chấp nhận nó như thế. Nếu ngươi có thể hiểu rõ được toàn bộ điều này, nếu ngươi có thể tiếp thu và trân trọng nó một cách đúng mức, thì ngươi sẽ có được sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời của ngày nay và của quá khứ, và kiến thức mới này sẽ cao hơn cả kiến thức về Đức Chúa Trời của tất cả các thánh đồ xuyên suốt lịch sử. Nếu ngươi trải nghiệm công tác của ngày nay và nghe được lời phán của đích thân Đức Chúa Trời ngày nay, nhưng ngươi vẫn không có sự hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời; nếu sự theo đuổi của ngươi cứ vẫn như thường lệ và không được thay mới chút nào; và đặc biệt là nếu ngươi trải nghiệm toàn bộ công tác chinh phục này, nhưng cuối cùng vẫn không có dù một chút thay đổi nào có thể thấy được trong ngươi, thì chẳng phải đức tin của ngươi cũng giống như của những kẻ chỉ tìm kiếm bánh mì để thỏa cơn đói sao? Trong trường hợp đó, công tác chinh phục sẽ chẳng đạt được hiệu quả gì trong ngươi – và như vậy chẳng phải ngươi trở thành một trong số những kẻ bị loại bỏ sao?

Khi toàn bộ công tác chinh phục kết thúc, hết thảy các ngươi buộc phải hiểu được rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà là của toàn thể tạo hóa. Ngài tạo dựng ra toàn bộ nhân loại, chứ không chỉ dân Y-sơ-ra-ên. Nếu ngươi cho rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, hoặc việc Đức Chúa Trời nhập thể ở bất kỳ quốc gia nào ngoài Y-sơ-ra-ên là điều không thể, thì ngươi chưa học được chút kiến thức nào trong suốt công tác chinh phục, và không thừa nhận chút nào rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi; ngươi chỉ đơn thuần thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã chuyển từ Y-sơ-ra-ên sang Trung Quốc và bị ép buộc làm Đức Chúa Trời của ngươi. Nếu ngươi vẫn nhìn nhận mọi thứ như thế này, thì công tác của Ta chưa có kết quả gì trong ngươi, và ngươi chưa hiểu một điều gì Ta đã phán dạy. Nếu cuối cùng ngươi viết một cuốn phả hệ khác cho Ta như Ma-thi-ơ đã làm, bố trí cho Ta một tổ tiên phù hợp, tìm cho ta một ông tổ “đúng đắn” – như thế là Đức Chúa Trời có hai phả hệ cho hai lần nhập thể của Ngài – đó chẳng phải là một trò đùa vĩ đại nhất thế gian sao? Chẳng phải ngươi – “kẻ có ý tốt” tìm ra phả hệ cho Ta – đã trở thành một kẻ chia tách Đức Chúa Trời sao? Liệu ngươi có thể gánh lấy tội lỗi này không? Sau tất cả mọi công tác chinh phục này, nếu ngươi vẫn không tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể tạo hóa, nếu ngươi vẫn nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, thì chẳng phải ngươi là một kẻ công khai chống lại Đức Chúa Trời sao? Mục đích của việc chinh phục ngươi ngày nay là để ngươi thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi và cũng là Đức Chúa Trời của người khác, và quan trọng nhất, Ngài là Đức Chúa Trời của hết thảy những ai yêu mến Ngài, và là Đức Chúa Trời của toàn thể tạo hóa. Ngài là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên và là Đức Chúa Trời của dân Ê-díp-tô. Ngài là Đức Chúa Trời của dân Anh và là Đức Chúa Trời của dân Hoa Kỳ. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của A-đam và Ê-va, mà cũng là Đức Chúa Trời của hết thảy các con cháu của họ. Ngài là Đức Chúa Trời của mọi sự trên trời và mọi sự dưới đất. Dù là các gia đình Y-sơ-ra-ên hay dân ngoại, tất cả đều ở trong tay của một Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ đã làm việc ở Y-sơ-ra-ên trong vài nghìn năm và từng được sinh ra ở Giu-đê, mà hôm nay Ngài còn giáng xuống Trung Quốc, nơi có con rồng lớn sắc đỏ đang cuộn mình nằm. Nếu việc được sinh ra ở Giu-đê khiến Ngài làm Vua của người Do Thái, thì chẳng phải việc giáng xuống giữa tất cả các ngươi hôm nay khiến Ngài làm Đức Chúa Trời của tất cả các ngươi sao? Ngài dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên và được sinh ra ở Giu-đê, và Ngài cũng được sinh ra ở một vùng đất dân ngoại. Chẳng phải mọi công tác của Ngài đều được làm vì toàn bộ nhân loại mà Ngài đã tạo dựng sao? Liệu Ngài có yêu thương dân Y-sơ-ra-ên gấp trăm lần và ghét dân ngoại gấp ngàn lần không? Đó chẳng phải là quan niệm của ngươi sao? Đó là các ngươi không thừa nhận Đức Chúa Trời, chứ không phải Đức Chúa Trời không bao giờ là Đức Chúa Trời của các ngươi; là các ngươi chối bỏ Đức Chúa Trời, không phải Đức Chúa Trời không sẵn lòng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ai trong số tạo vật mà không nằm trong tay của Đấng Toàn Năng? Trong việc chinh phục các ngươi hôm nay, chẳng phải mục đích là để ngươi thừa nhận rằng Đức Chúa Trời không ai khác hơn là Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Nếu các ngươi vẫn cứ cho rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mỗi dân Y-sơ-ra-ên, và vẫn cứ cho rằng nhà của Đa-vít ở Y-sơ-ra-ên là nơi Đức Chúa Trời sinh ra, và rằng không có quốc gia nào ngoài Y-sơ-ra-ên đủ tư cách để “tạo ra” Đức Chúa Trời, càng không có gia đình dân ngoại nào có thể đích thân nhận lãnh công tác của Đức Giê-hô-va – nếu ngươi vẫn nghĩ theo cách này, thì như thế chẳng biến ngươi thành một kẻ ngoan cố bướng bỉnh sao? Đừng mãi ám ảnh về Y-sơ-ra-ên nữa. Đức Chúa Trời đang ở ngay đây giữa các ngươi hôm nay. Ngươi cũng đừng mãi ngước nhìn lên trời. Hãy thôi ghim chặt Đức Chúa Trời ở thiên đàng! Đức Chúa Trời đã đến giữa các ngươi, thì làm sao Ngài có thể ở thiên đàng được? Ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời chưa lâu lắm, thế mà ngươi đã có quá nhiều các quan niệm về Ngài, đến mức không một giây phút nào ngươi dám nghĩ rằng Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên sẽ đoái thương ban ân điển cho các ngươi bằng sự hiện diện của Ngài. Các ngươi càng không dám nghĩ đến việc làm sao các ngươi có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời đích thân hiện ra, cho dù các ngươi ô uế đến không thể chịu nổi như thế. Các ngươi cũng chưa từng nghĩ đến việc làm sao Đức Chúa Trời có thể đích thân giáng xuống một vùng đất dân ngoại. Ngài phải giáng xuống núi Si-na-i hay núi Ô-li-ve và hiện ra với dân Y-sơ-ra-ên. Chẳng phải các dân ngoại (tức là những người ngoài Y-sơ-ra-ên) đều là đối tượng Ngài khinh ghét sao? Làm sao Ngài có thể đích thân làm việc giữa họ được? Tất cả những điều này đều là những quan niệm đã bám rễ sâu mà các ngươi đã phát triển qua nhiều năm qua. Mục đích của việc chinh phục các ngươi hôm nay là để đập tan những quan niệm này của các ngươi. Do đó các ngươi thấy được đích thân Đức Chúa Trời hiện ra giữa các ngươi – không phải trên núi Si-na-i hay núi Ô-li-ve, mà là giữa những người Ngài chưa từng dẫn dắt trước đây. Sau khi Đức Chúa Trời đã thực hiện hai giai đoạn công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, thì cả dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại đều ấp ủ quan niệm rằng mặc dù đúng là Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra vạn vật, Ngài chỉ sẵn lòng làm Đức Chúa Trời của mỗi dân Y-sơ-ra-ên, không phải Đức Chúa Trời của dân ngoại. Dân Y-sơ-ra-ên tin vào điều như sau: Đức Chúa Trời chỉ có thể là Đức Chúa Trời của chúng tôi, không phải Đức Chúa Trời của dân ngoại các người, và bởi vì các người không tôn kính Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va – Đức Chúa Trời của chúng tôi – khinh ghét các người. Những người Do Thái đó còn tin điều này nữa: Đức Chúa Jêsus mặc lấy hình ảnh của người Do Thái chúng tôi, và là Đức Chúa Trời mang đặc điểm của người Do Thái. Chính giữa chúng tôi mà Ngài đã làm việc. Hình tượng của Đức Chúa Trời và hình ảnh chúng tôi tương tự nhau; hình ảnh của chúng tôi gần gũi với hình tượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus là Vua của người Do Thái chúng tôi; dân ngoại không đủ tư cách để nhận lãnh sự cứu rỗi to lớn như thế. Đức Chúa Jêsus là của lễ chuộc tội cho người Do Thái chúng tôi. Chỉ trên cơ sở của hai giai đoạn công tác đó mà dân Y-sơ-ra-ên và người Do Thái đã hình thành nên toàn bộ những quan niệm này. Họ hống hách đòi Đức Chúa Trời cho riêng họ, không cho phép Đức Chúa Trời cũng làm Đức Chúa Trời của dân ngoại. Bằng cách này, Đức Chúa Trời trở thành khoảng trống trong lòng dân ngoại. Điều này là bởi mọi người trở nên tin rằng Đức Chúa Trời không muốn làm Đức Chúa Trời của dân ngoại, và rằng Ngài chỉ thích dân Y-sơ-ra-ên – dân sự được chọn của Ngài – và Ngài thích người Do Thái, đặc biệt là những môn đồ đã theo Ngài. Ngươi không biết rằng công tác mà Đức Giê-hô-va và Jêsus đã làm là vì sự tồn vong của toàn nhân loại sao? Bây giờ ngươi có thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của hết thảy những người sinh ra ngoài Y-sơ-ra-ên các ngươi không? Chẳng phải Đức Chúa Trời đang ở ngay đây giữa các ngươi hôm nay sao? Điều này chẳng thể là giấc mơ, phải không? Chẳng lẽ các ngươi không chấp nhận thực tế này sao? Các ngươi không dám tin hay nghĩ tới nó. Bất kể các ngươi nhìn nhận như thế nào chăng nữa, chẳng phải Đức Chúa Trời đang ở ngay đây giữa các ngươi sao? Các ngươi vẫn còn sợ phải tin những lời này sao? Từ ngày này trở đi, chẳng phải hết thảy những người được chinh phục và hết thảy những ai ao ước được làm môn đệ của Đức Chúa Trời sẽ là dân sự được Đức Chúa Trời chọn sao? Chẳng phải hết thảy các ngươi, những môn đệ của ngày nay, là dân sự được chọn bên ngoài Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải thân phận của các ngươi cũng giống như của dân Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải toàn bộ những điều này là điều các ngươi nên nhận ra sao? Chẳng phải đây là mục tiêu của công tác chinh phục các ngươi sao? Một khi các ngươi có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi đời đời, từ buổi ban đầu cho đến tận mai sau. Ngài sẽ không bỏ rơi các ngươi, miễn là hết thảy các ngươi sẵn lòng theo Ngài, và là những tạo vật trung thành, vâng phục của Ngài.

Bất kể người ta khao khát được yêu mến Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, nhìn chung họ đã vâng phục trong việc theo Ngài cho đến ngày hôm nay. Phải đến cuối cùng, khi giai đoạn công tác này kết thúc, thì họ mới ăn năn hoàn toàn. Đó là khi người ta sẽ thật sự được chinh phục. Ngay bây giờ, họ chỉ đang trong quá trình được chinh phục. Vào lúc công tác khép lại, họ sẽ hoàn toàn được chinh phục, nhưng không phải ngay bây giờ. Ngay cả khi mọi người đều bị thuyết phục, đó không có nghĩa là họ đã hoàn toàn được chinh phục. Điều này là bởi vì hiện tại người ta chỉ mới thấy lời mà chưa thấy các sự kiện thực tế, và họ vẫn không chắc chắn cho dù họ có tin tưởng sâu sắc như thế nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao với sự kiện thực tế cuối cùng đó, khi lời trở nên hiện thực, thì người ta sẽ được chinh phục hoàn toàn. Ngay bây giờ, những người này được chinh phục bởi họ nghe được những lẽ mầu nhiệm chưa từng nghe trước đây. Nhưng bên trong mỗi một người trong số họ vẫn còn mong ngóng và chờ đợi những sự kiện thực tế nào đó cho họ thấy mọi lời của Đức Chúa Trời đều được hiện thực hóa. Chỉ lúc đó họ mới hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ vào lúc cuối khi tất cả mọi người đều đã nhìn thấy những sự kiện thực tế được hiện thực hóa này, và những thực tế này đã khiến họ cảm thấy chắc chắn, thì họ mới thể hiện niềm tin trong lòng họ, trong lời nói, và trong mắt họ, và bị thuyết phục hoàn toàn tự đáy lòng. Bản chất của con người là như thế này: Ngươi cần thấy được những ngôn lời đều trở nên hiện thực, ngươi cần thấy được một số sự kiện thực tế đang diễn ra, và thấy được tai ương giáng xuống ai đó, thì lúc đó các ngươi sẽ hoàn toàn bị thuyết phục từ sâu thẳm bên trong. Cũng như người Do Thái, các ngươi bận tâm bởi việc nhìn thấy các dấu kỳ phép lạ. Tuy thế các ngươi cứ mãi không thấy được rằng đang có các dấu kỳ phép lạ, và rằng các thực tế đang diễn ra đều có ý nghĩa để mở to mắt các ngươi ra. Dù đó là việc ai đó giáng xuống từ trời, hay một cột mây trò chuyện cùng các ngươi, hay Ta thực hiện một câu thần chú trên ai đó trong các ngươi, hay lời Ta vang lên như sấm giữa các ngươi, các ngươi đã luôn mong muốn và sẽ luôn mong muốn chứng kiến kiểu sự kiện như thế này. Người ta có thể nói rằng trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, niềm ao ước lớn nhất của ngươi là được nhìn thấy Đức Chúa Trời đến và đích thân cho các ngươi thấy một dấu lạ. Lúc đó các ngươi mới được thỏa mãn. Để chinh phục con người các ngươi, Ta phải thực hiện công tác giống như việc sáng thế và sau đó thêm vào một dấu lạ cho các ngươi thấy. Khi ấy, lòng các ngươi sẽ được chinh phục hoàn toàn.

Trước:Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (2)

Tiếp theo:Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (4)

Nội dung liên quan