Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (4)

Được hoàn thiện có nghĩa là gì? Được chinh phục có nghĩa là gì? Những tiêu chí nào người ta cần đáp ứng để được chinh phục? Và những tiêu chí nào họ cần phải đáp ứng để được hoàn thiện? Cả việc chinh phục và hoàn thiện đều nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn, để họ có thể trở lại hình tượng nguyên thủy của họ, và được giải phóng khỏi tâm tính bại hoại quỷ quái của họ cũng như sự ảnh hưởng của Sa-tan. Việc chinh phục này đến trước trong quá trình làm việc con người; quả thật, đó là bước đầu tiên trong công tác. Việc hoàn thiện là bước thứ hai, và là công tác kết thúc. Mọi con người đều phải trải qua quá trình được chinh phục. Nếu không, họ sẽ chẳng có cách nào biết đến Đức Chúa Trời, cũng sẽ không biết được rằng có một Đức Chúa Trời; có nghĩa là, họ chẳng thể nào thừa nhận Đức Chúa Trời. Và nếu một người không thừa nhận Đức Chúa Trời, họ cũng chẳng thể nào được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, bởi họ không hội đủ các tiêu chí cho việc toàn thiện này. Nếu ngươi thậm chí còn không thừa nhận Đức Chúa Trời, thì làm sao ngươi có thể biết đến Ngài? Làm sao ngươi có thể theo đuổi Ngài? Ngươi sẽ không thể làm chứng cho Ngài, và sẽ càng không có đức tin để làm đẹp lòng Ngài. Vì vậy, với bất kỳ ai muốn được làm cho trọn vẹn, bước đầu tiên là phải trải qua công tác chinh phục. Đây là điều kiện trước hết. Nhưng cả hai công việc chinh phục và hoàn thiện đều để làm việc con người và để thay đổi họ, và mỗi việc là một phần trong công tác quản lý con người. Cả hai bước đều cần thiết để làm cho một người toàn vẹn, và cả hai đều không thể bỏ qua. Đúng là việc “được chinh phục” nghe chẳng hay ho cho lắm, nhưng thật ra quá trình chinh phục một ai đó là quá trình thay đổi họ. Một khi ngươi đã được chinh phục, tâm tính bại hoại của ngươi có thể không hoàn toàn bị xóa hẳn, nhưng ngươi sẽ biết được nó. Thông qua công tác chinh phục, ngươi sẽ biết được nhân tính thấp hèn của ngươi, cũng như biết nhiều về sự bất tuân của chính mình. Mặc dù ngươi sẽ chẳng thể loại bỏ hay thay đổi những thứ này trong khoảng thời gian ngắn của công tác chinh phục, nhưng ngươi sẽ bắt đầu biết đến chúng, và điều này sẽ đặt nền móng cho sự hoàn thiện của ngươi. Như thế, cả việc chinh phục và việc hoàn thiện đều được thực hiện nhằm thay đổi con người, để loại bỏ những tâm tính bại hoại quỷ quái khỏi họ hầu cho họ có thể dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Được chinh phục chỉ là bước đầu tiên trong việc thay đổi các tâm tính của con người, cũng như là bước đầu tiên trong việc con người dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, và bước này thấp hơn bước được hoàn thiện. Tâm tính sống của một người được chinh phục thay đổi ít hơn nhiều so với của một người được hoàn thiện. Được chinh phục và được hoàn thiện là hai việc khác nhau về mặt khái niệm, bởi vì chúng là các giai đoạn công tác khác nhau, và bởi vì chúng giữ con người ở những tiêu chuẩn khác nhau, trong đó việc chinh phục giữ con người ở những tiêu chuẩn thấp hơn, còn việc hoàn thiện giữ họ ở những tiêu chuẩn cao hơn. Những người được hoàn thiện là những người công chính, những người đã được làm cho thánh khiết và thanh sạch; họ là sự kết tinh, là sản phẩm cuối cùng của công tác quản lý nhân loại. Mặc dù họ không phải là những con người toàn thiện, nhưng họ là những người nỗ lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Trong khi đó, những người được chinh phục thì công nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời chỉ trong ngôn lời; họ công nhận rằng Đức Chúa Trời đã được nhập thể, rằng Lời đã xuất hiện trong xác thịt, và rằng Đức Chúa Trời đã đến trần thế để làm công tác phán xét và hành phạt. Họ cũng công nhận rằng sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, cũng như sự đánh phạt và tinh luyện của Ngài, là ích lợi cho con người. Họ chỉ mới bắt đầu có chút hình tượng giống con người. Họ có vài sự thông sáng về đời sống, nhưng nó vẫn còn chưa rõ nét với họ. Nói cách khác, họ chỉ mới bắt đầu sở hữu nhân tính. Những điều như thế là hiệu quả của việc được chinh phục. Khi người ta đặt chân lên con đường đến sự hoàn thiện, thì việc thay đổi những tâm tính cũ của họ trở nên khả thi. Hơn nữa, đời sống của họ tiếp tục tăng trưởng, và họ dần dà bước sâu hơn vào lẽ thật. Họ có thể ghê tởm thế gian và hết thảy những ai không theo đuổi lẽ thật. Họ đặc biệt ghê tởm chính họ, nhưng còn hơn thế nữa, họ biết rõ về chính mình. Họ sẵn lòng sống theo lẽ thật và họ đặt mục tiêu cho mình là theo đuổi lẽ thật. Họ không sẵn lòng sống trong những ý nghĩ mà trí óc họ tạo ra, và họ cảm thấy ghê tởm về sự tự nên công chính, về tính kêu căng và tự phụ của con người. Họ phát biểu với một ý thức mạnh mẽ về tính đúng đắn, xử lý mọi việc bằng sự sáng suốt và khôn ngoan, và họ trung thành và vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu họ trải nghiệm một cuộc hành phạt và phán xét, họ không những không trở nên thụ động hay yếu đuối, mà họ còn biết ơn Đức Chúa Trời vì hình phạt và phán xét này. Họ tin rằng họ không thể không có hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, điều mà bảo vệ họ. Họ không theo đuổi một đức tin về sự an vui và về việc kiếm bánh mì để thỏa lòng kẻ đói. Họ cũng chẳng theo đuổi những vui thú xác thịt tạm bợ. Đây là những điều xảy đến với những người được hoàn thiện. Sau khi con người được chinh phục, họ thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng có những hạn chế trong điều họ thể hiện khi họ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Lời xuất hiện trong xác thịt thực ra nghĩa là gì? Sự nhập thể nghĩa là gì? Đức Chúa Trời nhập thể đã làm gì? Mục tiêu và ý nghĩa của công tác Ngài là gì? Sau khi trải nghiệm rất nhiều công tác của Ngài, sau khi trải nghiệm những việc Ngài làm trong xác thịt, Ngươi đã gặt hái được điều gì? Chỉ sau khi hiểu được hết thảy những điều này thì ngươi mới được chinh phục. Nếu ngươi chỉ nói rằng ngươi công nhận có một Đức Chúa Trời, nhưng lại không từ bỏ những gì ngươi phải từ bỏ, và không bỏ được những thú vui xác thịt mà ngươi nên bỏ – mà thay vào đó cứ tiếp tục thèm muốn những sự khuây khỏa xác thịt như thường lệ – và không thể rời bỏ bất cứ thành kiến nào về các anh chị em, không trả một cái giá nào trong việc thực hiện nhiều sự thực hành đơn giản, thì điều này chứng tỏ ngươi vẫn chưa được chinh phục. Trong trường hợp đó, cho dù ngươi có hiểu biết nhiều thì mọi thứ đó cũng chẳng là gì cả. Những người được chinh phục là những người đã đạt được những thay đổi và sự bước vào ban đầu. Việc trải nghiệm sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời đã cho con người một kiến thức ban đầu về Đức Chúa Trời, và hiểu biết ban đầu về lẽ thật. Ngươi có thể không có khả năng bước hoàn toàn vào thực tiễn của những lẽ thật sâu nhiệm hơn, chi tiết hơn, nhưng ngươi có thể đưa vào thực hành trong đời sống thực tế của ngươi nhiều lẽ thật đơn giản, như là những lẽ thật liên quan đến những vui thú xác thịt hay địa vị cá nhân của ngươi. Tất cả những điều này sẽ là hiệu quả đạt được trong con người trong suốt quá trình được chinh phục. Những thay đổi trong tâm tính cũng có thể thấy được trong những người được chinh phục; chẳng hạn, cách họ ăn mặc và thể hiện bản thân, và cách họ sống – tất cả những thứ này đều có thể thay đổi. Quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thay đổi, họ biết rõ về các mục tiêu mà họ theo đuổi, và họ có những khát vọng cao hơn. Trong suốt công tác chinh phục, những thay đổi tương ứng cũng xuất hiện trong tâm tính sống của họ. Có những thay đổi, nhưng chúng nông cạn, sơ khai, và thua kém nhiều so với những thay đổi trong tâm tính và mục tiêu theo đuổi của những người đã được hoàn thiện. Trong giai đoạn được chinh phục, nếu tâm tính của một người chẳng thay đổi chút nào, và họ chẳng đạt được một lẽ thật nào, thì người này là rác rưởi, họ hoàn toàn vô dụng! Người chưa được chinh phục thì không thể nào được hoàn thiện! Nếu một người chỉ tìm kiếm việc được chinh phục, thì họ không thể hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, cho dù tâm tính của họ biểu lộ những thay đổi tương ứng suốt trong công tác chinh phục. Họ cũng sẽ để mất những lẽ thật ban đầu mà họ đã đạt được. Có một sự khác biệt lớn giữa mức độ thay đổi trong tâm tính của những người được chinh phục và những người được hoàn thiện. Nhưng được chinh phục là bước đầu tiên của sự thay đổi; đó là nền móng. Thiếu đi sự thay đổi ban đầu này là chứng cớ rằng một người không thực sự biết Đức Chúa Trời chút nào cả, bởi vì kiến thức này đến từ việc phán xét, và sự phán xét như thế là phần chính yếu của công tác chinh phục. Như thế, tất cả những ai được làm cho hoàn thiện thì trước hết phải được chinh phục; nếu không, chẳng có cách nào cho họ được hoàn thiện.

Ngươi bảo rằng ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể, và rằng ngươi thừa nhận sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, thế mà ngươi vẫn làm những điều nhất định sau lưng Ngài, những điều đi ngược lại những gì Ngài yêu cầu, và trong lòng ngươi chẳng kính sợ Ngài. Thế này là thừa nhận Đức Chúa Trời đây sao? Ngươi thừa nhận những gì Ngài phán dạy, nhưng ngươi chẳng thực hành những gì ngươi có thể làm, cũng không tuân theo đường lối Ngài. Thế này là thừa nhận Đức Chúa Trời đây sao? Và mặc dù ngươi thừa nhận Ngài, não trạng của ngươi chỉ là cảnh giác với Ngài, chẳng bao giờ là tôn kính Ngài. Nếu ngươi đã nhìn thấy và thừa nhận công tác của Ngài và biết được rằng Ngài là Đức Chúa Trời, vậy mà ngươi vẫn hờ hững và hoàn toàn không thay đổi, thì ngươi vẫn là dạng người vẫn chưa được chinh phục. Những người đã được chinh phục phải làm mọi điều họ có thể, và mặc dù họ không thể bước vào những lẽ thật cao hơn, và những lẽ thật này có thể quá tầm với họ, nhưng trong lòng họ vẫn quyết tâm đạt được điều này. Bởi vì có những hạn chế trong điều người ta có thể chấp nhận nên có những ranh giới và hạn chế trong điều họ có thể thực hành. Tuy nhiên, ít nhất là họ phải làm những gì họ có thể, và nếu ngươi có thể đạt được điều đó, thì đây là hiệu quả sẽ đạt được bởi công tác chinh phục. Giả sử ngươi bảo: “Bởi Ngài có thể phán ra quá nhiều lời mà con người không thể, nếu Ngài không phải Đức Chúa Trời thì ai mới là Đức Chúa Trời?” Những ý nghĩ như vậy không có nghĩa rằng ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời, ngươi phải biểu đạt điều này thông qua các hành động thực tế của ngươi. Nếu ngươi dẫn dắt một hội thánh, nhưng không thực hành sự công chính, nếu ngươi thèm muốn tiền bạc và của cải, luôn bỏ túi ngân quỹ của hội thánh cho bản thân mình, thì đây liệu có phải là thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Trời là toàn năng, và Ngài xứng đáng được tôn kính. Làm sao ngươi có thể không sợ nếu ngươi thực sự thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời? Nếu ngươi có khả năng thực hiện những hành động hèn hạ đó, thì liệu ngươi có thực sự thừa nhận Ngài? Liệu có phải Đức Chúa Trời là Đấng ngươi tin vào hay không? Điều ngươi tin vào là một Đức Chúa Trời mơ hồ; đó là lý do vì sao ngươi không sợ! Những ai thật sự thừa nhận và biết đến Đức Chúa Trời đều kính sợ Ngài và sợ phải làm bất cứ điều gì chống lại Ngài, hoặc đi ngược lại với lương tâm của họ; họ đặc biệt sợ phải làm bất cứ điều gì mà họ biết là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ có thế này mới được xem là thừa nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ làm gì khi cha mẹ của ngươi cố ngăn cản ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi người chồng của mình là kẻ chẳng tin mà lại tốt với mình? Và ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi anh chị em ngươi khinh ghét ngươi? Nếu ngươi thừa nhận Ngài, thì trong những chuyện này ngươi sẽ ứng xử thích hợp và sống với thực tại. Nếu ngươi không hành động rõ ràng được mà chỉ nói rằng ngươi thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thì ngươi chỉ là kẻ ba hoa! Ngươi bảo rằng ngươi tin nơi Ngài và thừa nhận Ngài, nhưng ngươi thừa nhận Ngài bằng cách nào? Ngươi tin vào Ngài bằng cách nào? Ngươi có kính sợ Ngài hay không? Ngươi có tôn kính Ngài hay không? Ngươi có yêu mến Ngài tận sâu trong lòng không? Khi ngươi đau buồn và không có ai để dựa vào, ngươi cảm nhận được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó ngươi lại quên hết những điều đó. Đó không phải là yêu mến Đức Chúa Trời, cũng chẳng phải là tin vào Đức Chúa Trời! Cuối cùng thì Đức Chúa Trời mong muốn con người đạt được điều gì? Tất cả những phát biểu mà Ta đã nhắc đến, như là việc cảm thấy ấn tượng bởi tầm quan trọng của ngươi, việc cảm thấy ngươi nhanh nhẹn nắm bắt và hiểu những cái mới, điều khiển người khác, coi thường người khác, phán xét người ta chỉ vì vẻ ngoài của họ, bắt nạt những người thật thà, tham muốn ngân quỹ của hội thánh, vân vân – chỉ khi toàn bộ những tâm tính bại hoại này đã được loại bỏ khỏi ngươi phần nào, thì sự chinh phục ngươi mới được được thể hiện.

Công tác chinh phục được thực hiện trên con người các ngươi có ý nghĩa sâu sắc nhất: ở một khía cạnh, mục đích của công tác này là nhằm hoàn thiện một nhóm người, nghĩa là, để hoàn thiện họ, để họ trở thành một nhóm những người đắc thắng – là nhóm người đầu tiên được làm cho trọn vẹn, nghĩa là những thành quả đầu tiên. Ở một khía cạnh khác, đó là để cho những loài thọ tạo thụ hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời, nhận lãnh sự cứu rỗi trọn vẹn và to lớn nhất của Đức Chúa Trời, để cho con người thụ hưởng không chỉ sự thương xót và lòng nhân từ, mà quan trọng hơn là sự trừng phạt và phán xét. Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác Ngài là yêu thương, không một chút oán ghét dành cho con người. Ngay cả sự trừng phạt và phán xét mà ngươi đã thấy cũng là tình yêu thương, một tình yêu chân thật và thực tế hơn; tình yêu này dẫn dắt người ta vào con đường đúng đắn của đời sống con người. Ở một khía cạnh khác nữa, đó là để làm chứng trước Sa-tan. Và ở một khía cạnh khác nữa, đó là để đặt nền móng cho việc lan truyền công tác Phúc Âm trong tương lai. Mọi công tác Ngài đã làm là nhằm mục đích dẫn dắt người ta vào con đường đúng đắn của đời sống con người, hầu cho họ có thể sống như những người bình thường, bởi vì người ta không biết cách sống, và không có sự dẫn dắt này thì ngươi chỉ sống cuộc đời rỗng tuếch, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì, và ngươi sẽ hoàn toàn không thể làm một người bình thường. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục con người. Các ngươi đều là con cháu của Mô-áp; khi công tác chinh phục được thực hiện nơi các ngươi, đó là sự cứu rỗi lớn lao. Hết thảy các ngươi đều sống trong vùng đất của tội lỗi và sự phóng túng, và các ngươi thì hết thảy đều dâm loạn và đầy tội lỗi. Hôm nay các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà quan trọng hơn là các ngươi đã nhận lãnh hình phạt và phán xét, đã nhận lãnh sự cứu rỗi sâu nhiệm thật sự – nghĩa là, đã nhận lãnh tình yêu to lớn nhất của Đức Chúa Trời. Trong tất cả những việc Ngài làm, Đức Chúa Trời thực sự yêu thương các ngươi; Ngài không có ý đồ xấu nào cả. Chính bởi những tội lỗi của các ngươi mà Ngài phán xét các ngươi, hầu cho các ngươi soi xét bản thân mình và nhận lãnh sự cứu rỗi to lớn này. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn. Từ đầu tới cuối, Đức Chúa Trời đã và đang làm hết sức mình để cứu rỗi con người, và Ngài không mong hủy diệt toàn bộ những con người mà Ngài đã tạo ra với đôi tay của chính mình. Hôm nay, Ngài đã đến giữa các ngươi để làm việc, và sự cứu lỗi như thế chẳng phải còn to lớn hơn sao? Nếu Ngài căm ghét các ngươi, liệu Ngài có thực hiện công tác lớn lao như thế nhằm đích thân hướng dẫn các ngươi không? Tại sao Ngài phải chịu như thế? Đức Chúa Trời không ghét các ngươi và chẳng có ý đồ xấu nào với các ngươi cả. Các ngươi nên biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu chân thật nhất. Chính vì con người bất tuân mà Ngài phải cứu họ thông qua việc phán xét; nếu không nhờ như vậy thì việc cứu họ sẽ là bất khả thi. Bởi vì các ngươi không biết cách sống, và thậm chí còn không nhận thức được nên sống thế nào, và bởi các ngươi sống trong vùng đất tội lỗi và phóng túng này và bản thân các ngươi cũng là ma quỷ ô uế và dâm loạn, Ngài không thể chịu được việc để các ngươi trở nên trụy lạc thêm nữa, Ngài không thể chịu được việc thấy các ngươi sống trong vùng đất ô uế này như bây giờ, bị Sa-tan giẫm đạp thỏa thích, và Ngài không thể chịu được việc để các ngươi rơi vào âm phủ. Ngài chỉ muốn thu nhận nhóm người này và cứu vớt các ngươi một cách triệt để. Đây là mục đích chính của việc thực hiện công tác chinh phục trên các ngươi – chỉ là vì sự cứu rỗi. Nếu ngươi không thể thấy được rằng mọi việc được thực hiện trên ngươi đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi, nếu ngươi nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp, một cách để giày vò con người, và là thứ gì đó không đáng tin cậy, thì ngươi tốt hơn nên quay trở lại thế giới của ngươi để chịu đau đớn và khổ cực. Nếu ngươi sẵn lòng ở trong dòng chảy này, và vui hưởng sự phán xét và cứu rỗi to lớn này, vui hưởng toàn bộ những ân phước này, những ân phước mà không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi nào khác trong thế giới con người, và vui hưởng tình yêu này, vậy thì tốt: hãy ở lại trong dòng chảy này và chấp nhận công tác chinh phục để ngươi có thể được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể chịu một chút đau đớn và sự tinh luyện bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng có giá trị và ý nghĩa trong việc chịu đựng sự đau đớn này. Mặc dù con người được tinh luyện và phơi bày một cách không thương xót bởi hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời – mục đích là để trừng phạt họ vì tội lỗi của họ, trừng phạtxác thịt của họ – không có việc nào trong công tác này có chủ ý kết án diệt vong cho xác thịt của họ. Mọi sự vạch trần gay gắt của lời là đều nhằm mục đích dẫn dắt ngươi vào con đường đúng đắn. Các ngươi đã đích thân trải nghiệm quá nhiều việc này, và rõ ràng nó chưa dẫn các ngươi vào một con đường xấu xa. Tất cả là để khiến ngươi sống thể hiện ra nhân tính bình thường, và tất cả đều có thể đạt được bởi nhân tính bình thường của ngươi. Mọi bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều dựa trên nhu cầu của ngươi, theo các yếu điểm của ngươi, theo vóc giạc thật sự của ngươi, và không có trọng trách nào không thể gánh vác được mà lại đặt ra cho các ngươi. Điều này chưa rõ với ngươi hôm nay, và ngươi cảm thấy như thể Ta nghiêm khắc với ngươi, và quả thật ngươi luôn tin rằng lý do Ta hành phạt, phán xét và quở trách ngươi hằng ngày là bởi Ta ghét bỏ ngươi; nhưng mặc dù những gì ngươi chịu đựng là hình phạt và phán xét, đây thực ra là tình yêu thương dành cho ngươi, và là sự bảo vệ to lớn nhất. Nếu ngươi không thể nắm bắt ý nghĩa sâu nhiệm hơn của công tác này, sẽ không thể nào ngươi tiếp tục trải nghiệm được. Sự cứu rỗi này phải mang lại cho ngươi sự khuây khỏa. Đừng khước từ việc có ý thức của mình. Đã đến mức này rồi, ý nghĩa của công tác chinh phục phải rõ ràng với ngươi, và ngươi không nên cứ giữ quan điểm này nọ về nó!

Trước:Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (3)

Tiếp theo:Sự thực hành (6)

Nội dung liên quan