Sự thật bên trong của công tác chinh phục (2)

Các ngươi từng cố gắng để được trị vì như những vị vua, và hôm nay các ngươi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc này; ngươi vẫn còn mong muốn được trị vì như những vị vua, được nâng trời đỡ đất. Bây giờ, hãy xem xét câu hỏi này: Ngươi có sở hữu những phẩm chất như vậy không? Chẳng phải ngươi đang hoàn toàn ngu dại đó sao? Những gì các ngươi đang tìm kiếm và dồn sự chú ý của mình vào, liệu có thực tế hay không? Các ngươi thậm chí còn không sở hữu một nhân tính bình thường, điều này chẳng thảm hại sao? Vì vậy, hôm nay Ta chỉ nói về việc được chinh phục, mang lời chứng, cải thiện tố chất của ngươi, và bước vào con đường để được làm cho hoàn thiện, và không nói về bất cứ điều gì khác. Một số người mệt mỏi với lẽ thật thuần khiết, và khi họ nhìn thấy tất cả các bài giảng này về nhân tính bình thường, và cải thiện tố chất của con người, họ không sẵn lòng. Những kẻ không yêu lẽ thật thì không dễ làm cho hoàn thiện. Miễn là các ngươi bước vào hôm nay, và hành xử theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từng bước một, liệu các ngươi có thể bị loại bỏ không? Sau khi Đức Chúa Trời đã làm quá nhiều việc ở đại lục Trung Quốc – công việc với qui mô vĩ đại như thế – và sau khi đã phán quá nhiều lời, liệu Ngài có thể bỏ cuộc giữa chừng không? Liệu Ngài có thể dẫn dắt con người vào vực sâu không đáy hay không? Điều cốt yếu của ngày nay là các ngươi phải biết về thực chất con người, và phải biết những gì các ngươi nên bước vào; ngươi phải nói về lối vào sự sống và những sự thay đổi trong tâm tính, làm thế nào để được chinh phục thật sự, và làm thế nào để tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Trời, để làm chứng cho Đức Chúa Trời, và để đạt được sự vâng phục cho đến chết. Ngươi phải tập trung vào những điều này, và đối với những thứ không thực tế hay không quan trọng thì trước hết phải gạt chúng sang một bên và không xem xét đến. Ngày nay, ngươi phải nhận thức được về việc làm sao để được chinh phục, và về việc con người hành xử như thế nào sau khi đã được chinh phục. Ngươi có thể nói rằng ngươi đã được chinh phục, nhưng liệu ngươi có thể vâng phục đến chết không? Ngươi phải có khả năng theo đến tận cùng cho dù có triển vọng nào hay không, và ngươi không được đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời cho dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Cuối cùng, ngươi phải đạt được hai mặt của lời chứng: lời chứng của Gióp – vâng phục cho đến chết; và lời chứng của Phi-e-rơ – tình yêu tối cao dành cho Đức Chúa Trời. Ở một phương diện, ngươi phải như Gióp: Ông mất toàn bộ của cải vật chất, và bị bủa vây bởi cơn đau xác thịt, vậy mà ông không từ bỏ danh Đức Giê-hô-va. Đây là lời chứng của Gióp. Phi-e-rơ đã có thể yêu kính Đức Chúa Trời cho đến chết. Khi ông bị treo lên thập giá và đối diện với cái chết của mình, ông vẫn yêu thương Đức Chúa Trời; ông đã không nghĩ đến các viễn cảnh cho chính mình, hay không theo đuổi những hy vọng đẹp đẽ hay những tư tưởng ngông cuồng, và ông chỉ tìm kiếm tình yêu với Đức Chúa Trời và vâng phục mọi sự xếp đặt của Đức Chúa Trời. Những điều như thế là tiêu chuẩn mà ngươi phải đạt được trước khi có thể được xem là đã mang lời chứng, trước khi ngươi trở thành một người có thể được làm cho hoàn thiện sau khi được chinh phục. Ngày nay, nếu con người thật sự biết về thực chất và trạng thái của họ, liệu họ vẫn tìm kiếm các viễn cảnh và hy vọng không? Những gì ngươi nên biết là: “Bất kể Đức Chúa Trời có làm tôi hoàn thiện hay không, tôi phải theo Đức Chúa Trời; mọi thứ Ngài làm bây giờ đều tốt đẹp, và làm vì tôi, và để tâm tính của chúng tôi có thể thay đổi, và chúng tôi có thể rũ bỏ những ảnh hưởng của Sa-tan, cho phép chúng tôi thoát khỏi sự ô uế dù được sinh ra trong vùng đất bẩn thỉu, rũ bỏ sự bẩn thỉu và ảnh hưởng của Sa-tan, bỏ nó lại đằng sau”. Dĩ nhiên, đây là những gì đòi hỏi ở ngươi, nhưng đối với Đức Chúa Trời nó chỉ đơn thuần là sự chinh phục, được thực hiện hầu cho con người có quyết tâm vâng phục, và có thể quy phục mọi sự dàn xếp của Đức Chúa Trời. Theo cách này, mọi thứ sẽ được hoàn tất. Ngày nay, hầu hết mọi người đã được chinh phục, nhưng bên trong họ vẫn còn nhiều những điều dấy loạn và bất tuân. Vóc giạc thật sự của con người vẫn còn quá nhỏ bé, và họ chỉ có thể trở nên đầy sinh lực khi có hy vọng và triển vọng; nếu thiếu đi hy vọng và triển vọng, họ trở nên tiêu cực, và thậm chí nghĩ đến việc rời bỏ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, con người không có ước muốn lớn lao để cố sống bày tỏ ra nhân tính bình thường. Điều này là không chấp nhận được. Vì vậy, Ta vẫn phải phán dạy về sự chinh phục. Thực ra, sự hoàn thiện xảy đến cùng lúc với sự chinh phục: Khi ngươi được chinh phục, hiệu ứng đầu tiên của việc được làm cho hoàn thiện cũng đạt được. Trường hợp có sự khác biệt giữa việc được chinh phục và việc được làm cho hoàn thiện, thì đó là theo mức độ thay đổi ở con người. Được chinh phục là bước đầu tiên của việc được làm cho hoàn thiện, và không có nghĩa là họ đã hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, cũng không chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Sau khi con người được chinh phục, có vài thay đổi trong tâm tính của họ, nhưng những thay đổi đó còn quá thiếu so với những gì có được bởi những người đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Hôm nay, những gì được thực hiện là sự khởi công của việc làm hoàn thiện con người – đó là chinh phục họ – và nếu ngươi không đạt được trạng thái được chinh phục, thì ngươi sẽ chẳng có phương tiện gì để được làm cho hoàn thiện, và được hoàn toàn thu phục bởi Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ chỉ nhận được một chút hình phạt và phán xét, nhưng chúng sẽ không đủ để hoàn toàn thay đổi tâm ngươi. Như thế ngươi sẽ là một trong những kẻ bị loại bỏ; điều này chẳng khác gì việc nhìn một bàn tiệc xa hoa mà không được ăn. Đó chẳng phải một tình huống bi kịch sao cho ngươi sao? Và như thế ngươi phải tìm kiếm sự thay đổi: Dù là được chinh phục hay được làm cho hoàn thiện, cả hai đều liên quan đến việc có sự thay đổi trong ngươi hay không, và ngươi có vâng phục hay không, và việc này quyết định liệu ngươi có được thu phục bởi Đức Chúa Trời hay không. Nên biết rằng “được chinh phục” và “được làm cho hoàn thiện” đều đơn giản dựa trên mức độ thay đổi và vâng phục, cũng như dựa trên độ thuần khiết trong tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Điều cần thiết ngày nay là ngươi có thể hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, nhưng ban đầu ngươi phải được chinh phục – ngươi phải có đủ kiến thức về hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, phải có đức tin để theo, và phải là một người tìm kiếm sự thay đổi và tìm kiếm sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó ngươi mới là một người cố gắng để được làm cho hoàn thiện. Các ngươi nên hiểu rằng trong quá trình được làm cho hoàn thiện thì các ngươi sẽ được chinh phục, và trong quá trình được chinh phục thì các ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể cố gắng để được làm cho hoàn thiện hoặc tìm kiếm sự thay đổi trong nhân tính bên ngoài và sự cải thiện trong tố chất, nhưng điều quan trọng cốt yếu là ngươi có thể hiểu được rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm hôm nay đều có ý nghĩa và có lợi: Nó khiến cho ngươi, kẻ được sinh ra trong vùng đất bẩn thỉu, thoát khỏi sự bẩn thỉu và rũ bỏ nó. Nó khiến cho ngươi có thể vượt qua được những ảnh hưởng của Sa-tan, bỏ lại sau lưng những ảnh hưởng đen tối của Sa-tan. Bằng cách tập trung vào những điều này, ngươi được bảo vệ trên vùng đất bẩn thỉu này. Cuối cùng, chứng ngôn mà ngươi sẽ được yêu cầu đưa ra là gì? Ngươi được sinh ra trong vùng đất bẩn thỉu mà vẫn có thể trở nên thánh khiết, không bao giờ còn bị nhơ nhuốc bởi sự bẩn thỉu nữa, có thể sống dưới quyền của Sa-tan nhưng cởi bỏ được sự ảnh hưởng của Sa-tan, không bị Sa-tan chiếm hữu hay quấy rối, và có thể sống trong tay của Đấng Toàn Năng. Đây là chứng ngôn, và là chứng cứ cho thắng lợi trong cuộc chiến với Sa-tan. Ngươi có thể từ bỏ Sa-tan, ngươi không còn bộc lộ những tâm tính sa-tan trong những gì ngươi sống bày tỏ ra nữa, mà thay vào đó, sống bày tỏ ra những gì Đức Chúa Trời đã đòi hỏi con người phải đạt được khi Ngài tạo ra con người: nhân tính bình thường, ý thức bình thường, sự thông sáng bình thường, quyết tâm bình thường để yêu kính Đức Chúa Trời, và sự trung thành với Đức Chúa Trời. Những điều như thế là lời chứng mà một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời phải mang. Ngươi bảo rằng: “Chúng tôi được sinh ra trong một vùng đất bẩn thỉu, nhưng bởi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và bởi Ngài đã chinh phục chúng tôi, chúng tôi đã loại bỏ những ảnh hưởng của Sa-tan khỏi chúng tôi. Điều chúng tôi có thể vâng phục hôm nay cũng là tác dụng của việc được Đức Chúa Trời chinh phục, và không phải vì chúng tôi tốt đẹp gì, hay vì chúng tôi yêu thương Đức Chúa Trời cách tự nhiên. Bởi Đức Chúa Trời chọn chúng tôi, và định trước cho chúng tôi, mà hôm nay chúng tôi đã được chinh phục, có khả năng mang lời chứng cho Ngài, và có thể phụng sự Ngài; vì vậy, cũng bởi Đức Chúa Trời chọn chúng tôi, và bảo vệ chúng tôi, mà chúng tôi đã được cứu rỗi và mang ra khỏi quyền hạn của Sa-tan, và có thể bỏ lại sau lưng sự bẩn thỉu và được tẩy uế trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ”. Thêm vào đó, những gì ngươi sống bày tỏ ra bên ngoài sẽ cho thấy ngươi sở hữu một nhân tính bình thường, có ý thức trong những gì ngươi nói, và ngươi sống bày tỏ ra một cuộc sống như của một người bình thường. Khi những người khác thấy ngươi, ngươi không nên khiến họ phải nói là: “Chẳng phải đây là hình ảnh của con rồng lớn sắc đỏ sao? Các chị em thì hành xử chẳng ra chị em, các anh em thì hành xử chẳng ra anh em, và ngươi chẳng có sự đứng đắn của các thánh đồ”. Rồi mọi người sẽ nói là: “Thảo nào Đức Chúa Trời bảo họ là con cháu của Mô-áp, Ngài hoàn toàn đúng!” Nếu người ta nhìn các ngươi và bảo: “Mặc dù Đức Chúa Trời bảo các bạn là con cháu của Mô-áp, những gì các bạn đang sống thể hiện ra đã chứng tỏ rằng các bạn đã bỏ lại sau lưng những ảnh hưởng của Sa-tan; mặc dù những thứ ấy vẫn còn bên trong các bạn, các bạn có thể quay lưng với chúng, điều này chứng tỏ rằng các bạn đã hoàn toàn được chinh phục”; ngươi, kẻ đã được chinh phục và cứu rỗi, sẽ trả lời rằng: “Đúng chúng tôi là con cháu của Mô-áp, nhưng chúng tôi đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và mặc dù con cháu của Mô-áp trong quá khứ đã bị ruồng bỏ và rủa sả, và bị dân Y-sơ-ra-ên lưu đày giữa các dân ngoại, nhưng hôm nay Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng tôi. Đúng là chúng tôi bại hoại nhất trong hết thảy mọi người – đây là sắc lệnh bởi Đức Chúa Trời, đây là thực tế, và không ai bác bỏ được. Nhưng hôm nay chúng tôi đã thoát khỏi ảnh hưởng đó. Chúng tôi ghê tởm tổ tiên chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng quay lưng với tổ tiên chúng tôi, để hoàn toàn từ bỏ họ và vâng phục mọi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời và đạt được những yêu cầu Ngài đặt ra cho chúng tôi, và thỏa mãn được ý muốn của Đức Chúa Trời. Mô-áp đã phản bội Đức Chúa Trời, ông ta không hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và ông ta bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Nhưng chúng tôi phải quan tâm đến lòng Đức Chúa Trời, và hôm nay, khi chúng tôi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời, và phải từ bỏ tổ tiên cũ của mình!” Trước đây Ta đã phán dạy về việc từ bỏ con rồng lớn sắc đỏ – và hôm nay chủ yếu là về sự từ bỏ tổ tiên cũ của con người. Đây là một chứng ngôn cho sự chinh phục con người, và bất kể ngươi bước vào ngày hôm nay như thế nào, lời chứng của ngươi trong lĩnh vực này là không được thiếu.

Tố chất của con người là quá kém cỏi, họ thiếu quá nhiều nhân tính bình thường, phản ứng của họ quá chậm chạp, quá uể oải, sự boại hoại của Sa-tan đã để lại trong họ sự tê dại và lú lẫn, và mặc dầu họ không thể thay đổi hoàn toàn trong một hoặc hai năm, họ phải có quyết tâm để hợp tác. Có thể nói rằng đây cũng là một chứng ngôn trước Sa-tan. Chứng ngôn của ngày hôm nay là hiệu quả đạt được trong công tác chinh phục của hiện tại, cũng như khuôn mẫu và kiểu mẫu cho các môn đệ trong tương lai. Trong tương lai, nó sẽ lan khắp các quốc gia; công tác được thực hiện ở Trung Quốc sẽ được lan rộng ra khắp các quốc gia. Con cháu Mô-áp là thấp kém nhất trong hết thảy mọi người trên thế giới. Vài người hỏi rằng: “Chẳng phải con cháu của Cham mới là thấp kém nhất trong hết thảy sao?” Dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ và con cháu của Cham mang ý nghĩa tượng trưng khác, và con cháu của Cham là một vấn đề khác: Dù cho họ có bị rủa sả như thế nào, thì họ vẫn là con cháu của Nô-ê; trong khi đó nguồn gốc của Mô-áp thì không trong sạch: Mô-áp đến từ sự tà dâm, và sự khác nhau nằm ở đây. Mặc dù cả hai đều bị nguyền rủa, vóc giạc của họ lại không giống nhau, và như vậy các con cháu của Mô-áp là những kẻ thấp kém nhất trong hết thảy mọi người – và không thể có thực tế nào thuyết phục hơn việc chinh phục được những kẻ thấp kém nhất trong hết thảy mọi người. Công việc của những ngày sau rốt phá vỡ mọi phép tắc, và bất kể rằng ngươi bị nguyền rủa hay trừng phạt, miễn là ngươi giúp trong công tác của Ta, và làm lợi cho công tác chinh phục ngày nay, và bất kể rằng ngươi có là con cháu của Mô-áp hay dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ, miễn là ngươi có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời trong giai đoạn công việc này, và làm hết sức có thể, thì sẽ đạt được kết quả thích đáng. Ngươi thuộc dòng dõi con rồng lớn sắc đỏ, và ngươi là con cháu của Mô-áp; tóm lại, hết thảy những ai bằng xương bằng thịt đều là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, và đều được Đấng Tạo Hóa tạo ra. Ngươi là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, ngươi không được có bất kỳ lựa chọn nào, và đó là bổn phận của ngươi. Dĩ nhiên, ngày nay công việc của Đấng Tạo Hóa nhắm tới toàn thể vũ trụ. Bất kể ngươi có nguồn gốc từ đâu, trên hết ngươi vẫn là một trong những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, các ngươi – các con cháu của Mô-áp – là một phần trong các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, chỉ khác là các ngươi có giá trị thấp kém hơn thôi. Bởi vì ngày nay công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện trong muôn loài thọ tạo, và nhắm đến toàn cõi vũ trụ, Đấng Tạo Hóa tự do lựa chọn những con người, những vấn đề, và những thứ bất kỳ để thực hiện công tác của Ngài. Ngài không quan tâm rằng ngươi từng có nguồn gốc từ đâu; miễn ngươi là một trong các loài thọ tạo của Ngài, và miễn là ngươi có lợi cho công tác của Ngài – công tác chinh phục và làm chứng – thì Ngài sẽ triển khai công việc nơi ngươi mà chẳng chút đắn đo. Điều này phá vỡ các quan niệm truyền thống của con người, rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm việc giữa các dân ngoại, đặc biệt là giữa những kẻ đã bị nguyền rủa và thấp kém; đối với những kẻ đã bị nguyền rủa, các thế hệ tương lai của họ cũng sẽ bị nguyền rủa đời đời, không bao giờ có bất cứ cơ hội nào được cứu rỗi; Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giáng xuống và làm việc trên một vùng đất dân ngoại, và sẽ không bao giờ đặt chân tới một vùng đất bẩn thỉu, bởi vì Ngài thánh khiết. Tất cả các quan niệm này đều được phá bỏ bởi công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, Ngài giữ sự thống trị trong cả trời đất và vạn vật, và không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Như vậy, công tác ở Trung Quốc có tầm quan trọng tột bậc, và chẳng lẽ nó sẽ không lan ra các quốc gia khác sao? Chứng ngôn vĩ đại cho tương lai sẽ không chỉ giới hạn trong Trung Quốc; nếu Đức Chúa Trời chỉ chinh phục các ngươi, liệu những loài quỷ dữ có bị thuyết phục không? Họ không hiểu việc được chinh phục, hay quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và chỉ khi dân sự được chọn của Đức Chúa Trời trong toàn cõi vũ trụ thấy được các kết quả cuối cùng của công tác này thì hết thảy các loài thọ tạo mới được chinh phục. Chẳng ai mà lạc hậu hay bại hoại hơn các con cháu của Mô-áp. Chỉ khi những người này có thể được chinh phục – những kẻ bại hoại nhất, những kẻ không công nhận Đức Chúa Trời hay tin rằng có Đức Chúa Trời, đã được chinh phục, và chính miệng công nhận Đức Chúa Trời, khen ngợi Ngài, và có thể yêu thương Ngài – thì đây mới là chứng ngôn của sự chinh phục. Mặc dù các ngươi không phải Phi-e-rơ, các ngươi sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, các ngươi có thể sở hữu lời chứng của Phi-e-rơ, và của Gióp, và đây là chứng ngôn vĩ đại nhất. Cuối cùng ngươi sẽ nói: “Chúng tôi không phải dân Y-sơ-ra-ên, mà là con cháu bị từ bỏ của Mô-áp, chúng tôi không phải Phi-e-rơ, người có tố chất mà chúng tôi không thể có, cũng không phải Gióp, và chúng tôi thậm chí không thể so sánh với sự quyết tâm của Phao-lô trong việc chịu đựng vì Đức Chúa Trời và dâng hiến bản thân cho Đức Chúa Trời, và chúng tôi quá lạc hậu, và như thế, chúng tôi không đủ tư cách để thụ hưởng những ân phước của Đức Chúa Trời. Hôm nay Đức Chúa Trời vẫn nâng chúng tôi dậy; vì vậy chúng tôi phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và mặc dù chúng tôi không đủ tố chất và năng lực, chúng tôi vẫn sẵn lòng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời – chúng tôi có quyết tâm này. Chúng tôi là các con cháu của Mô-áp, và chúng tôi bị nguyền rủa. Đây là sắc lệnh của Đức Chúa Trời, và chúng tôi không có khả năng thay đổi nó, nhưng những gì chúng tôi sống thể hiện ra và kiến thức của chúng tôi thì có thể thay đổi, và chúng tôi đã quyết tâm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Khi ngươi có được quyết tâm này, điều đó chứng tỏ rằng ngươi được chứng thực là đã được chinh phục.

Trước: Sự thật bên trong của công tác chinh phục (1)

Tiếp theo: Sự thật bên trong của công tác chinh phục (3)

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này