110 Câu chuyện đằng sau ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

Intro

Trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời,

giai đoạn khởi đầu được thực hiện trực tiếp bởi Thần,

chứ không bởi xác thịt.

Và công tác cuối cùng trong ba giai đoạn

được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể, không trực tiếp bởi Thần.

Verse 1

Công tác cứu chuộc trong giai đoạn giữa

cũng được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong xác thịt.

Điều quan trọng nhất trong công tác quản lý

là cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan.

Công tác then chốt là hoàn toàn chinh phục con người bại hoại,

để khôi phục trong lòng họ sự tôn kính Đức Chúa Trời,

và cho phép họ đạt được một đời sống bình thường.

Công tác này là trọng tâm của công tác quản lý.

Chorus

Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

đều có ý nghĩa và cơ sở riêng.

Chúng không phải tưởng tượng vô căn cứ,

cũng không được thực hiện một cách tùy tiện;

có sự khôn ngoan nhất định trong chúng.

Đó là sự thật đằng sau tất cả công tác của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Hai giai đoạn công tác được Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện,

bởi chúng rất quan trọng đối với công tác quản lý.

Không có hai giai đoạn này, toàn bộ công tác đã đình trệ.

Công tác cứu rỗi loài người sẽ chỉ là nói suông.

Công tác này quan trọng hay không dựa trên

nhu cầu và hiện thực suy đồi của nhân loại,

cũng dựa trên mức độ bất tuân của Sa-tan

và sự quấy rối công tác của Sa-tan.

Bridge

Một người phù hợp với nhiệm vụ

được lựa chọn dựa trên bản chất công tác được thực hiện

và tầm quan trọng của công tác.

Chorus

Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

đều có ý nghĩa và cơ sở riêng.

Chúng không phải tưởng tượng vô căn cứ,

cũng không được thực hiện một cách tùy tiện;

có sự khôn ngoan nhất định trong chúng.

Đó là sự thật đằng sau tất cả công tác của Đức Chúa Trời.

Verse 3

Dù đó là công tác của Thần hay Đức Chúa Trời nhập thể,

chúng đều chứa đựng những kế hoạch công tác của Ngài.

Ngài không bao giờ làm việc thiếu cơ sở,

cũng không thực hiện những công tác tầm thường.

Công tác trực tiếp của Thần có mục đích riêng.

Khi Ngài trở thành người, công tác thậm chí ý nghĩa hơn.

Nếu không tại sao Ngài tùy tiện thay đổi thân phận?

Nếu không tại sao Ngài trở thành người bị áp bức, thấp hèn?

Chorus

Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

đều có ý nghĩa và cơ sở riêng.

Chúng không phải tưởng tượng vô căn cứ,

cũng không được thực hiện một cách tùy tiện;

có sự khôn ngoan nhất định trong chúng.

Đó là sự thật đằng sau tất cả công tác của Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 109 Sự tổng thể của công tác cứu rỗi

Tiếp theo: 111 Đức Chúa Trời là chủ tể kế hoạch quản lý 6.000 năm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger