862 Đức Chúa Trời nhập thể là đáng mến nhất

Verse 1

Sau khi đã trở nên xác thịt và sống cuộc sống giữa nhân loại,

Đức Chúa Trời đã thấy sự suy đồi và tình cảnh đời sống của con người.

Trong xác thịt, Ngài cảm nhận sâu sắc hơn sự bất lực,

sự thảm hại của con người và trạng thái đáng buồn.

Chorus

Đức Chúa Trời có thêm nhiều sự thấu cảm với điều kiện của họ,

và cảm thấy quan tâm hơn đối với những người theo Ngài

từ những bản năng của Ngài ở trong xác thịt.

Verse 2

Nhân loại mà Ngài muốn quản lý và cứu rỗi là quan trọng nhất trong lòng Ngài;

Ngài xem trọng họ hơn mọi thứ.

Dù Ngài đã trả giá đắt, liên tục chịu sự bất tuân và tổn thương,

Ngài sẽ không từ bỏ con người và không ngừng nghỉ trong công tác

mà không chút phàn nàn, không hề hối tiếc.

Chorus

Đức Chúa Trời có thêm nhiều sự thấu cảm với điều kiện của họ,

và cảm thấy quan tâm hơn đối với những người theo Ngài từ những bản năng của Ngài.

Đức Chúa Trời có thêm nhiều sự thấu cảm với điều kiện của họ,

và cảm thấy quan tâm hơn đối với những người theo Ngài

từ những bản năng của Ngài ở trong xác thịt.

Verse 3

Ngài không bao giờ từ bỏ và không ngừng nghỉ trong công tác,

vì Đức Chúa Trời biết sớm muộn thì nhân loại cũng sẽ thức tỉnh,

nhân loại rồi sẽ thức tỉnh trước lời kêu gọi của Ngài

và được cảm thúc bởi những lời của Ngài,

sẽ nhận ra Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo,

và sẽ trở về bên Ngài…

Chorus

Đức Chúa Trời có thêm nhiều sự thấu cảm với điều kiện của họ,

và cảm thấy quan tâm hơn đối với những người theo Ngài từ những bản năng của Ngài.

Đức Chúa Trời có thêm nhiều sự thấu cảm với điều kiện của họ,

và cảm thấy quan tâm hơn đối với những người theo Ngài

từ những bản năng của Ngài ở trong xác thịt.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 861 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người

Tiếp theo: 863 Đức Chúa Trời nhập thể đã sống giữa con người từ lâu

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger