148 Đức Chúa Trời nhập thể có cả nhân tính lẫn thần tính

Verse 1

Nhập thể là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt.

Ngài công tác giữa nhân loại trong cơ thể con người.

Nên Đức Chúa Trời nhập thể phải là xác thịt

với nhân tính bình thường.

Nhập thể nghĩa là Ngài sống và làm việc trong xác thịt.

Ngài trở thành con người trong chính thực chất của Ngài.

Verse 2

Không thể có thịt xác mà lại thiếu nhân tính được.

Không có nhân tính thì đâu phải là người.

Khi Ngài trong một thân xác,

nhân tính Ngài là thuộc tính nội tại của Ngài.

Không được nói rằng: “Ngài trở nên xác thịt,

không có chút nhân tính, chỉ hoàn toàn là thần tính.”

Pre-chorus

Đây là sự phạm thượng,

và vi phạm nguyên tắc của việc nhập thể.

Chorus

Vì trở nên xác thịt,

thực chất của Ngài là một sự kết hợp,

sự kết hợp của nhân tính và cả thần tính.

Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời trên đất.

Verse 3

Công tác của Ngài được thực hiện bởi thần tính,

thần tính ẩn trong nhân tính của Ngài.

Xác thịt Ngài thực hiện công tác

với tư cách vừa là con người, vừa là Đức Chúa Trời.

Ngài trở thành con người, trong một thể xác có thực chất của cả hai,

nên Ngài cao hơn mọi con người.

Bridge

Trong số những ai có vỏ bọc con người như Ngài,

trong số tất cả những ai có nhân tính,

Ngài và chỉ mình Ngài mới là chính Đức Chúa Trời nhập thể.

Những người khác chỉ là con người.

Chorus

Vì trở nên xác thịt,

thực chất của Ngài là một sự kết hợp,

sự kết hợp của nhân tính và cả thần tính.

Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời trên đất.

Tag

Tất cả con người thọ tạo chẳng có gì khác ngoài nhân tính,

trong khi Đức Chúa Trời nhập thể,

Ngài không chỉ có nhân tính trong người, mà quan trọng hơn, còn có thần tính.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 147 Mọi tạo vật sẽ trở về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa

Tiếp theo: 149 Ý nghĩa của sự nhập thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger